-A A +A

TÜBİTAK RSS

Subscribe to TÜBİTAK RSS feed
Updated: 6 hours 56 min ago

AB Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu Toplantıları TÜBİTAK’ta Yapıldı

Fri, 06/22/2018 - 00:14

Yaklaşık 76 Milyar Avro bütçe ile 2014-2020 yılları arasında yürütülecek olan Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020’nin İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu toplantıları, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın başkanlığında 21 Haziran 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Ufuk2020 Programı Danışma Kurulu toplantılarında, Ufuk2020 Programı’nda Türkiye’nin performansını artırmak adına planlanan faaliyetler, Ulusal İrtibat Noktası ve Program Komite Delegeleri Sistemi, Program’a ilişkin strateji ve hedefler ile hedefleri gerçekleştirmek adına belirlenebilecek performans kriterleri ve tasarlanabilecek ortak eylemler hususlarında katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Anılan kurulların ulusal katılım performansımızı artırmak adına önemli bir işlevi olacağı değerlendirilerek, katılımcı kurum ve kuruluşların kritik katkıları ile ulusal koordinasyon sürecinin güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde Ufuk2020 Programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yürütülecek olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması süreçlerine katkı sağlayacağı konusunda uzlaşıya varıldı.

Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, DEİK, MÜSİAD, TOBB, TÜSİAD ve YASED’den oluşan Genişletilmiş Danışma Kurulu, üst düzey temsilciler düzeyinde katıldılar.

TÜBİTAK 2014 Yılında Ufuk2020 İçin Ulusal Koordinasyon Kuruluşu Olarak Görevlendirildi

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 18 Haziran 2014 tarihli 27. Toplantısı’nda alınan 2014/105 sayılı kararıyla TÜBİTAK, Ufuk2020 Programı için Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak görevlendirilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ülkemizin Ufuk2020 Programı'ndan elde edeceği kazanımların daha da artırılması doğrultusunda bir Danışma Kurulu oluşturulmuştu.

Gelinen aşamada, Ufuk2020 Programı’na ilişkin daha kapsayıcı bir süreç yürütebilmek adına Ufuk2020 Programı Danışma Kurulu’na üye kurum ve kuruluş sayısı 10’dan 27’ye çıkarıldı.  Bunun yanında, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na katılımı artırmak adına stratejik faaliyetleri etkin biçimde tasarlamak ve uygulamaya geçirmek için bir İzleme ve Yönlendirme Kurulu da oluşturuldu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ERC Desteği Alan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

Thu, 06/21/2018 - 18:04

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başkanlığında, 20 Haziran 2018 tarihinde Türkiye’de Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından fonlanan ve ERC panellerine katılan araştırmacılarımız ile bir toplantı düzenlendi. TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, öncül araştırmalar alanında atılacak adımlara ve bu yolla ERC Programı performansımızı artırmak adına getirilebilecek yeniliklere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’deki bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemine TÜBİTAK öncülüğünde getirilecek yeni uygulamaları aktararak Türkiye’de bilimin sınırında öncül araştırmalara yönelik destek programları geliştirilmesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Dr. Hande Alpaslan ise gerçekleştirdiği sunumda, öncül araştırmaları desteklemek adına geliştirilmesi planlanan modele ilişkin bilgi aktardı. 

Toplantıya katılım sağlayan ERC Proje sahipleri ve panelistler, Türkiye’de ERC benzeri öncül araştırmalara verilebilecek desteğin, Türkiye Araştırma Alanı için büyük önem taşıdığının altını çizdiler. Bu tür bir desteğin ERC başvurularının sayısını ve kalitesini artıracağını belirttiler. Katılımcılar tarafından, öncül araştırmaları destekleyen bir mekanizmanın geliştirilmesi ile Türkiye Araştırma Alanı’nın uluslararası bağlamda rekabetçi araştırma ve araştırmacılar için çekim merkezi olabileceği değerlendirildi.

Türkiye’nin Ufuk2020 ve ERC performansını artırmak adına önerilerde bulunan katılımcılar, mevcut durumda TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk2020 destek ve ödüllerinin öneminden bahsettiler. Bununla birlikte, ulusal düzeyde çeşitli inisiyatifler geliştirilerek araştırmacıları ERC programına başvuru yapmaya teşvik etmenin önemi de vurgulandı.  

Toplantıda gerçekleştirilen istişâreler sonucunda, Türkiye’de öncül araştırma faaliyetlerine yönelik, ERC benzeri büyük bütçeli, büyük etki yaratması muhtemel, yüksek riskli bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu hususunda uzlaşıya varılarak TÜBİTAK tarafından, bu minvalde gerekli çalışmalara hız kazandırılacağı belirtildi.

Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) Kriteri Bilimsel Mükemmeliyet

2007 yılında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında 7,5 milyar Avro’luk bir bütçe ile kurulan Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), 2014-2020 yılları arasında yürütülecek olan Ufuk2020 Programı’nda da 13,1 milyar Avro’luk bütçesi ile varlığını sürdürmektedir. ERC, öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirmekte ve özellikle çok disiplinli, disiplinlerarası yeni fikirler ve yenilikçi yaklaşımlar içeren projeleri desteklemektedir. ERC tarafından fonlanan araştırmacıların arasında 6 Nobel ödüllü ve 3“Field” madalyalı araştırmacı bulunmaktadır.

UİDB DK Toplantısı

Thu, 06/21/2018 - 12:14
«
»

Burundi Büyükelçisi TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti

Mon, 06/18/2018 - 19:31

TÜBİTAK ve Burundi Eğitim, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında 7 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Burundi Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Joel Nkurabagaya 18 Haziran 2018 tarihinde kurumumuzu ziyaret etti.

Bu görüşmeye TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürü Alpaslan Mete Karaca katıldı. Ziyaret sırasında Sayın Büyükelçi Nkurabagaya’ya TÜBİTAK’ın faaliyetleri ve sorumlulukları aktarılarak, Burundi ile işbirliği protokolü çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Burundi Büyükelçisi Sayın Nkurabagaya’ya Birleşmiş Milletler önderliğinde Gebze’de kurulan Teknoloji Bankası tanıtılırken, tesis edilen ikili işbirliğine ivme kazandırmak amacıyla Ankara’da bir Ortak Komite Toplantısı düzenlenmesinden memnuniyet duyulacağı belirtildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde, TÜBİTAK-MEHESR ikili işbirliği çağrısının 2018 yılı içinde açılması planlanırken, Türkiye’den ve Burundi’den araştırmacıların araştırma ve inovasyon projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

2018 Yılı BiGG 1. Aşama Arayüz Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Mon, 06/18/2018 - 17:17

1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2018 yılında açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” sonuçları açıklandı.

12.02.2018 – 30.03.2018 tarihleri arasında açık kalan çağrıya yapılan 45 başvurunun değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda alfabetik sıralanan 23 kuruluş desteklenmeye uygun bulunmuştur:

 • ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 • ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş.
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
 • ARÇELİK A.Ş.
 • ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA A.Ş.
 • ATA TEKNOKENT A.Ş.
 • BÜN TEKNOPARK A.Ş.
 • DÜZCE TEKNOPARK A.Ş.
 • EGE TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş.
 • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
 • İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
 • İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş.
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ
 • KOÜ TEKNOPARK A.Ş.
 • ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
 • ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
 • SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
 • SÜLEYMAN DEMİREL TEKNOLOJİ TRANSFER ARGE DANIŞMANLIK ENERJİ ÇEVRE İLETİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Bu kuruluşlar 2018 yılının ikinci yarısında açılacak BiGG çağrısında 1. Aşama süreçlerini yürütecek Arayüz Kuruluşları arasında yer alacaktır. BiGG çağrısı kapsamında Arayüz Kuruluşları girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacaklardır.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

Mon, 06/18/2018 - 11:48

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Hem firmaların (TEYDEB – 1509) hem de araştırmacıların (ARDEB – 1001) başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 2 Ekim 2018 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 25 Şubat 2019 tarihinde kapanacaktır.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrı Duyurusu

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.solar-era.net/joint-calls/ adresindedir.

 

 

Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Thu, 06/14/2018 - 14:23

Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile;

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

hedeflenmektedir.

Tech – InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı,  Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir.

Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının %10’u kadar genel gider desteği de sağlanacaktır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılacaktır.

TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik olmak üzere 2 ana koşula bağlı olacaktır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK ile Hazine Müsteşarlığı arasında 14.06.2018 tarihinde imzalanan İş Birliği Anlaşması ile yürürlüğe giren yeni Tech - InvesTR programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 100 Milyon TL’lik bir bütçe ile çağrıya çıkılmaktadır.

Çağrı metni için tıklayınız.

Ortak Başvuru Formu için tıklayınız.

Ortak Başvuru Formu Kılavuzu için tıklayınız.

Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni Gerçekleştirildi

Thu, 06/14/2018 - 13:50

Ekonomiye katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştirme potansiyeli bulunan teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve bu yolla ülkemiz girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan, Tech-InvesTR TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı İmza Töreni, Grand Hotel Ankara’da düzenlendi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, fona ilişkin programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bütün mesele bizim ekosistemi güçlendirmemiz. Son yıllarda bu noktada önemli bir çaba var" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek : “Türkiye'yi Katma Değer Zincirinde Yukarıya Taşımaya, Bilgi ve Teknoloji Yoğun Üretime Yönelik Güçlü Bir Adım.”

İmzaları atılan fonun reform niteliğinde bir adım olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reformların makro düzeyde olabileceği gibi mikro düzeyde de yapılabileceğini dile getirdi. Kamunun kaynaklarını yeni dönemde daha fazla vergi, teşvik ve kredi politikasıyla, ticarete konu olan üretken alanlara daha çok kaynak ayıracaklarını vurgulayan Başbakan Yardımcısı, şöyle konuştu: "Türkiye'nin altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözdük. Hastanelerin fiziki ihtiyaçları, derslik ve üniversite sayısı gibi sorunları çözüyoruz. Şimdi nitelik zamanı. İşte bugünkü imza, niteliği artırmaya, Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarıya taşımaya, bilgi ve teknoloji yoğun üretime yönelik güçlü bir adım."

Bakan Faruk Özlü: "Teknoloji Tabanlı Erken Aşama Girişimlere Yatırım Yapacak Girişim Sermayesi Fonlarını Teşvik Edeceğiz.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Girişim Sermayesini Destekleme Programı olarak adlandırılan programın temel amacının Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün potansiyelini geliştirmek olduğuna işaret etti. Bakan Faruk Özlü, "Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceğiz. Bir yanda teknoloji, bir yanda girişim, diğer yanda sermaye fonlarını birbiriyle eşleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Faruk Özlü destek programını “start-up”lara, fikrî mülkiyet temelli projelere, üniversitelerin bilgilerini ticarileştirmek amacıyla kurdukları şirketlere ve KOBİ'lere yatırım yapılması için tasarladıklarını vurgulayarak, tüm bunların Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji transferi ekosisteminin kapasitesini artıracağını söyledi. Katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK'tan hibeyle desteklenecek fona ilişkin bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şöyle konuştu: "Program kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeterlik kararı verilen araştırma altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacak. Fonun yönetimi ise bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek. Fonlara katılan kuruluşların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecek. Ayrıca, kuruluşlara katkı paylarının yüzde 10'u kadar genel gider desteği de sağlanacak. Yine bu kapsamda, talep edilmesi durumunda, desteklenen kuruluşun nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın yüzde 20'sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecek."

Bakan Faruk Özlü, iş birliği kapsamında TÜBİTAK'ın çağrıya çıkacağını belirterek, "TÜBİTAK tarafından bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçeyle çağrıya çıkacağız. TÜBİTAK'ın, çağrı kapsamında her bir kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olacak" ifadesini kullandı. Bu ve diğer destek programlarının ortak yönünün teknoloji olduğunun altını çizen Bakan Özlü, bakanlık ve bağlı kurumlarla teknolojiye odaklandıklarını, bütün destek ve teşvikleri teknoloji odaklı girişimlere yönlendirdiklerini bildirdi.

 "TÜBİTAK'ı Yapılandırmayı Sürdüreceğiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bu seferberlikte, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yuvası misyonu gören TÜBİTAK'ı çok daha esnek, çözüm odaklı ve işlevsel bir kurum olarak yapılandırmayı sürdüreceğiz. Teknolojik dönüşümü ve dijital sanayiyi tüm politikalarımızın merkezine koyuyoruz. İleri sanayi ülkesi olma hedefimizi, teknoloji üssü bir ülke olma hedefimizle birleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Teknoloji üretmenin stratejik akıl ve eylem planı gerektirdiğine dikkati çeken Bakan Özlü, ürün değer zincirinin tüm halkalarının yüksek katma değerli ürünlerle ticarileşecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini anlattı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, bakanlığın girişimciye sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımız, odak sektör programlarımız, yerlileştirme programlarımız, dijital dönüşüm yol haritamız, Türkiye'nin Otomobili Projemiz, TÜBİTAK ve KOSGEB'in ürün odaklı destekleri Türkiye'yi geleceğe taşıyacak stratejik hamlelerdir. Bugünkü destek programımız, bu stratejik aklın ve duruşun bir ürünü ve sonucudur."

İmza Töreninde konuşan Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Tech-InvesTR Programı'nın TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığınca eş zamanlı yürütüleceğini belirterek, "Bu program kapsamında inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciler ve KOBİ'lerimize Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonları aracılığıyla kaynak aktarılacaktır. Bu kaynağın minimum 200 milyon lira olmasını öngörüyoruz ve bu kapsamda toplam fon büyüklüğünün ise minimum 500 milyon lirayı bulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Çelik, söz konu kaynağın inovatif ve teknoloji odaklı girişimlerin yaygınlaşması için "can suyu" olacağının altını çizerek, bu kaynağın girişimcilerin finansman ihtiyacını büyük ölçüde karşılayarak girişimcilik ekosistemine de büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bugün imzalanan anlaşma üzerinde Hazine Müsteşarlığı ile uzun zamandır çalıştıklarını ve bu programın iki kurum arasındaki iş birliğinin bir ürünü olduğunu belirtti. TÜBİTAK Başkanı, bu sürecin iki yıla yakın bir zamandır sürdüğünü ve program ile ülkemizin yakın dönem hedeflerinden biri olan 2023 kapsamındaki Türkiye’nin dünyadaki gelişmiş 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaştıkları kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Türkiye'ye Özgü Bir Program”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, imza törenindeki konuşmasında; “Güçlüklerimiz veya fırsatlarımız noktasına aynı zamanda baktığımızda, yüksek teknoloji ürünleri hususunun geliştirmeye açık bir alan olduğunu görüyoruz. Bu konudaki anahtar kurumlarımız olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz ve üniversitelerimizden çıkan fikirlerin, değer zincirinde ticarileşmesi sürecinde güçlüklerimiz mevcut. İnsan kaynaklarımızın bir kısmı kendi yatırımlarının Türkiye’de gerçekleştiremedikleri için yurt dışına gidiyorlar yahut yurt dışından bir takım yatırımcılar ülkemize gelmek istiyorlar. Bu noktada bazı fırsatların geliştirilmesi gerekiyor” dedi. Sözü geçen hususlarda fırsat yaratılmasını bekleyen pek çok kurumun ihtiyaçlarına artık karşılık verilebilecek olmasının bugün imzası atılan programın en önemli katkısı olduğunu belirtirken, bu programın Türkiye’ye özgü bir program olduğunun altını çizdi.

“Programın Gerçekleşme Sürecindeki Farklılık, Yukarıdan Aşağı Tasarlanmış Bir Program Olmaması. Bu Süreçle İlgili Paydaşların Tümünün Görüşlerinin Alındığı Bir Program”

Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında, bu programın üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve bu konuda ne kadar aktör varsa her biriyle görüşerek, tüm süreçlerin iyileşmeye açık olan yönlerinin dikkate alındığını, ülkemize özgü neler yapılabileceğinin tartışılarak tasarlandığını belirtti. TÜBİTAK Başkanı konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu programın gerçekleşme aşamasındaki farklılık; yukarıdan aşağıya tasarlanmış bir program değil, bu sürecin, ilgili paydaşlarının görüşleri alınarak hazırlanmış bir program olmasıdır.  Dolayısıyla dünden beri hem sanal ortamda hem de sosyal medyada bu hususta bir hareketlilik var. Bu konunun bir an evvel tanıtılmasından duyulan memnuniyeti ve tam bayram öncesi olmasının ise hepimiz için başka bir önemi, başka da bir anlamı var.”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında iş birliği kavramına vurgu yaparak şunları kaydetti: “Her kurum böyle süreçleri kendi başına yürütmek ister ancak biz bu süreci iki kurum olarak,  Hazine Müsteşarlığımız ile beraber yürüttük. Dolayısıyla bu sürece katkısı olan herkese bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. İki kurumun bir araya gelmesiyle, bu program aşağıdan yukarı doğru gelişen bir yöntemle oluşturuldu.”

TÜBİTAK Başkanı, bir diğer önemli konunun Türkiye’de gelişmekte olan kritik sürecin kritik kitleleri olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Teknoloji Transfer Ofislerimiz sayısı 70 kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri sayısı ise 77. Buralar bizim kritik kitlelerimizin bulunduğu yerler. Dolayısıyla bu sürecin ana aktörleri de onlar. Biz TÜBİTAK olarak üzerimize düşen katkıyı verirken bu kritik kitleyle muhatap olacağız, birlikte hareket edeceğiz ve dolayısıyla sistemin gelişme sürecine de yine katkı vereceğiz. Bu şekilde, insan kaynağının azlığına da bu yapı katkı vermiş olacak. Bu aşamaya gelmemizde birçok emek var, tasarım var, düşünce var. Sürecin bu aşamaya gelmiş olmasında katkı veren başta Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, Sayın Bakanımız Faruk Özlü ve Müsteşarımız Osman Çelik’e ve elbette ki süreç boyu çalışan ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Programımızın ülkemiz ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Hazine Müsteşarı Osman Çelik ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal arasında anlaşma imzalandı.

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Yılı Çağrı Metni için tıklayınız.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın Ramazan Bayramı Mesajı

Thu, 06/14/2018 - 11:49

Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, ülkemizdeki dayanışma ve birliği arttırarak, tüm insanlık için iyilik ve huzur getirmesini diliyorum.

 

Prof. Dr. Hasan MANDAL

TÜBİTAK Başkanı

2218 – Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2018/1 Bilimsel Değerlendirme Sonuçları

Thu, 06/14/2018 - 10:25

2218 – Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2018 yılı 1. Dönem başvurularının bilimsel değerlendirme sonuçları belli oldu.

Değerlendirme sonuçları için e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ NOT:
Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde devam eden çalışmalar doğrultusunda; olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bursiyerin bursu iptal edilebilecektir.

2216 – Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2018/1 Bilimsel Değerlendirme Sonuçları

Thu, 06/14/2018 - 10:21

2216 - Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2018 yılı 1. Dönem başvurularının bilimsel değerlendirme sonuçları belli oldu.

Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı desteği sonuçları için e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.

ACT ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

Thu, 06/14/2018 - 09:54

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Güvenilir, temiz ve verimli enerji" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) 04/06/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 04 Haziran 2018 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 12 Eylül 2018 (13:00:00 CEST)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler, çağrı metninde (http://www.act-ccs.eu/calls) belirtilen en az üç ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.forskningsradet.no/en/Funding/CLIMIT/1220788300457 kullanılarak sunulmalıdır.  Çağrı metni için tıklayınız.

Matchmaking işlemi ve çağrı konularında diğer ülkelerde çalışan diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak amacıyla, çağrı web sayfasında yayınlanması için matchmaking formu doldurmanız ve ilgili formu ufuk.atay@tubitak.gov.tr adresine  iletmeniz beklenmektedir.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir.

Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların eş zamanlı olarak ulusal başvuru yapması da gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 21 Eylül 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 26 Eylül 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.

Basılı kopya gönderimi için;

TÜBİTAK-ARDEB

Tunus cad. No:80 Kavaklıdere/Ankara

Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve  değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

ACT ERA-NET projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.act-ccs.eu adresinden ulaşılabilir.

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

Wed, 06/13/2018 - 15:14

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve HTK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çelik’in katılımlarıyla düzenlenen 5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni TÜBİTAK Feza Gürsey Salonunda gerçekleşti.

Yerli ve milli telekomünikasyon sistemlerini geliştirmek amacıyla 2017 yılında OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), TÜBİTAK ve Telekomünikasyon şirketleri ile birlikte yürüttüğü 5G Baz İstasyonu ve Telekomünikasyon Sistemleri Projesinin imza töreni düzenlendi.
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Dünya Ekonomik Forumunca yapılan hesaplamalara göre, dijital dönüşüm pazarının gelecek 10 yılda 100 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin sanayi devrimi ve dijital dönüşümü programı çalışmalarımızla, biz bu 100 trilyon dolardan yaklaşık 1 trilyon dolar pay almayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Faruk Özlü, “sahipli Ar-Ge” kavramının önemine işaret ederek, 5G konusundaki iş birliğinin buna önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi. İş birliği kapsamında atılacak imzaların, "Dijital Türkiye" hedefinin çok önemli bir halkasını oluşturduğuna dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Dijitalleşmenin ürünü olan nesnelerin interneti, sensör teknolojileri, akıllı otomasyon teknolojileri, robotik, veri analitiği, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, bulut teknolojileri ve eklemeli üretim gibi yeni teknolojiler artık hayatımızda ciddi biçimde rol oynamaya başladı. Hükümet ve bakanlık olarak, bu sürecin farkındayız. Dijital dönüşümü, ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli enstrümanlardan biri olarak görüyoruz, şimdiden hedeflerimizi koyuyor, projelerimizi üretiyor ve dijital dünyaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Bakan Özlü, dünyadaki eğilimleri, fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek, net bir yol haritası ortaya koyduklarını anlattı. Yol haritasıyla tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedeflediklerinin altını çizen Özlü, "Dijital Türkiye" ile rekabet gücü yüksek, dünyada adından her alanda söz ettiren bir ülke konumuna gelmeyi başaracaklarını vurguladı.

Bakan Faruk Özlü “Türkiye'nin sanayi devrimi ve dijital dönüşümü programı çalışmalarımızla biz bu 100 trilyon dolardan yaklaşık 1 trilyon dolar pay almayı hedefliyoruz. Bütün programımızı bu amaca göre şekillendirdik, son 1,5 yılda hummalı bir çalışma yaptık. Türkiye'nin sanayi devrimi ve dijital dönüşümü yol haritasını, 6 bileşenden oluşturduk. 5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri de pazar payımızı artıracak olan çok önemli bir hamledir. 7 milyar liralık bir yerlileştirmeden bahsediyoruz" ifadesini kullandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü ancak en büyük sorunun da cari açık olduğunu söyledi. Cari açığı azaltmanın tek yolunun, teknoloji üretmekten geçtiğine işaret ederek, ülke olarak buna odaklarını kaydetti.

 

"17 Şirket 5G İçin Çalışacak"

Bakan Özlü, 5G yeni nesil haberleşme teknolojileri geliştirecek 17 şirketi, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı üzerinden destekleyeceklerini aktararak, gelecek dönemde 5G'ye ayrılan destekleri çoğaltacaklarını belirtti. Bilgi ve iletişim sektörünün pazar büyüklüğünün, 2002'den bugüne kadar yaklaşık 10 kat artarak 25 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı; "2017 yılında 256 kamu-bilişim projesine ayırdığımız bütçe, 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Genişbant abone sayısı 2002 yılında 3 bin iken, bugün 69 milyona yükseldi. Cumhuriyetimiz 100. yılında, dijital dönüşüm yolunda çok önemli aşamalar kaydedeceğiz, hatta dijital dönüşümünü tamamlamış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin tek açığı vardır, teknoloji açığı, onu kapatmak için canla başla çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,  5G konusunda kurum olarak kısa bir sürede büyük mesafe katettiklerini belirtirken, 5G yeni nesil haberleşme teknolojileri için 10 üniversite, 17 firma, 3 operatör, 6 teknoloji geliştirme bölgesi, 1 OSB ve 1 düzenleyici kuruluşun birlikte çalışacağını anlattı. TÜBİTAK Başkanı daha önce üniversite, sanayi ve teknopark yöneticileri ile bir araya geldiklerini belirterek, Ar-Ge gelişim hususunda ortaya çıkan en önemli anahtar kelimeleri şu şekilde sıraladı: “Destek sistemi daha çok girdi odaklı tasarlanmış, çıktılar yeterince iyi ölçülmüyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf. Son kullanıcı projelerde olmadığından ürün doğrulama yapılamıyor, teknoloji tabanlı ürün pazarda yer bulamıyor. Büyük bütçeli Ar-Ge konsorsiyumlarında projelere yönelik ara çıktılar üzerinde kontrol noktaları oluşturulmasına izin veren aşamalı destek sistemi bulunmuyor. Büyük şirketlerle kobiler arasında teknolojik yetkinlik anlamında bilgi asimetrisi mevcut, destekler çok disiplinli, çok ortaklı Ar-Ge iş birliklerini özendirici değil, son kullanıcı ile etkileşim içinde büyük çaplı projeler yaygın değil. Bunlar bizim ülkemizde, hepimizin bildiği bu ekosistemin güçlüğü. Biz bugün burada yalnızca 5G Teknolojisinin, yeni nesil teknolojinin teknik boyutunun ötesinde TÜBİTAK açısından da bir iş yapma modelini konuşuyoruz.”

TÜBİTAK Başkanı 5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni’ndeki konuşmasında; "Bugün geldiğimiz aşamada, yine kendimizi yeniliyoruz. Bu kapsamda destek gruplarımızın izleme yönteminde değişiklik yaptık." şeklinde konuştu. Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversite, kamu, sanayi iş birliğiyle yeni başarılara imza atacakları süreci başlattıklarını kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan ise bilişim sektörünün ülkelerin büyümelerindeki en önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek, haberleşme altyapısının da bunun bir unsuru olduğunu vurguladı. 5G konusunda yürütülen çalışmalara değinen BTK Başkanı Sayan, "Yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesinin, planlanan sürede başarılı şekilde sonuçlanmasını ve proje çıktılarının ülkemiz için beklenen katkıyı sağlamasını temenni ediyorum." dedi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

İzmir Teknoloji Üssü İmza Töreni Düzenlendi

Tue, 06/12/2018 - 18:20

Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’in katılımlarıyla İzmir Teknoloji Üssü Lansmanı İmza Töreni düzenlendi.

İzmir'de kurulacak olan İzmir Teknoloji Üssü projesinin imza töreni, Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katılımı ile İzmir’de gerçekleşti. 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde kurulacak üstte, toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesi ve 10 yılda 1,4 milyar TL yatırım gerçekleştirilmesi beklenirken, üssün uzun vadede 40 binden fazla istihdam sağlanmasını ve 15-20 milyar TL gayri safi yurt içi hasıla oluşturulması planlanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2011 yılında İzmir için planladığı 35 projesi içinde yer alan İzmir Teknoloji Üssü projesinin protokolü; Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden arasında imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım: “Milli Gelire 10 Yılda 15 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak.”

İzmir Teknoloji Üssünde uzun vadede 1 milyon metrekare üzerinde kapalı alan olacağını, burada küresel ve yerli firmaların araştırma geliştirme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yapacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projeyi başarılı kılacak en önemli aracımız İYTE'nin olması. Burada akademik çalışma yapan, doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin olması, bu projenin geleceği için en önemli avantaj. Bu avantajı da katma değere ve ülkemizin gelecek hedeflerine en güzel şekilde dönüştürmüş olacağız. Yerli ve küresel yatırımcılar şirket kurabilecek, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklerinden yararlanacaklar. Fikrî mülkiyet haklarını geliştirebilecekler. İzmir Teknoloji Üssünün 10 yıllık bir zaman diliminde 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde uzun vadede 40 bin genç beyine, akıl teri üreten araştırmacılarımıza iş imkânı sağlayacağız. Bu Türkiye için çok önemli bir şey. Her şey yolunda giderse 10 yılda 15 milyar dolar civarında milli gelire katkı sağlanacak. Üssün ne kadar hayati öneme sahip bir yatırım olduğunu tahmin edebiliriz. Bu projenin İzmir'in gelecek yılları için lokomotif bir proje olarak görüyorum."

"Bilgi en büyük güç haline geldi."

İleri teknoloji projelerinin durup dururken ortaya çıkmadığını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, bu adımların Türkiye'nin son 16 yılda gelişen vizyonunun bir sonucu olduğunu söyledi. Başbakan sözlerine şöyle devam etti: "Her anlamda olduğu gibi teknolojide de önemli atılımlar içerisindeyiz. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Kalkınması, dinamik şekilde devam eden bir ülke. Türkiye'nin gelişen dünyada hak ettiği yeri alması lazım. Bölgedeki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi için güçlü olması lazım. En büyük zenginliğimiz insanlık. İnsan kaynağımız sayesinde biz gelişmiş ülkeler arasındaki farkı 10-15 senede kapatabiliriz. Türkiye, Avrupa Birliği arasındaki kişi başı milli gelir farkını yüzde 30'dan yüzde 65'e taşıdı. Yani yüzde 34 artırdı. Amerika'yla aramızdaki farkı yüzde 25 kapattık. Bu tek merkezileri de aynı şeyi sağlayacak. Burada katma değerli ürünler geliştirilecek." Başbakan Konuşmasında bilginin, dünyada en büyük çağını yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti: "Tank, top, füze güçlü olmak için yetmiyor. Bilgiye sahipseniz, bilgiyi üretip katma değere dönüştürebiliyorsanız o zaman güçlüsünüz."

"Türkiye'nin Gelecek Vizyonuna Öncülük Edecek Bir Proje."

Başbakan Binali Yıldırım, bilginin katma değere dönüştürüldüğü zaman güçlü olunacağını, teknoloji üslerinden amaçlarının bir tanesinin de bu olduğunu söyledi. 2003 yılında 5 olan teknopark sayısının şu anda 77'ye çıktığını, 15 yılda ciddi bir gelişim sağlandığını, teknoparklardaki toplam hasılanın 82 milyar liraya ulaştığını anlatan Yıldırım, "Son 15 yıldır yaptığımız düzenlemelerle tam zamanlı Ar-Ge çalışanı sayısını 29 binden 137 bine çıkardık. Aynı dönemde 6 bin olan özel sektörün tam zamanlı çalışan sayısını 72 bine çıkardık. Eskiden Ar-Ge denince devlet akla geliyordu. Şimdi dedik ki devletin araştırma, geliştirme yaparak yol alması akılcı değil, çok da verimli değil. Onun için ne yapalım özel sektöre yavaş yavaş geçiş yapalım ve kaynakları oraya aktaralım." diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Teknoloji Üssü'nün Türkiye'nin gelecek vizyonuna öncülük edecek bir proje olduğunu belirterek, çalışmaya katkı veren kamu kurumu temsilcilerine de teşekkür etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: “İzmir Teknoloji Üssü Türk Bilim ve Teknoloji Dünyasında Kaldıraç Vazifesi Görecek.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kentte kurulacak İzmir Teknoloji Üssünün yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacağını, burada 15-20 milyar lira Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oluşturulmasını beklediklerini belirtti. Bakan Faruk Özlü, İzmir Teknoloji Üssü Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in potansiyelini, gücünü ve imkânlarını bütünleştiren Üssün, kentin sahip olduğu sanayi ve teknoloji potansiyelini bütün unsurlarıyla birlikte harekete geçireceğini söyledi. İzmir Teknoloji Üssünün Türkiye'nin topyekûn teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına hizmet edeceğini dile getiren Bakan Faruk Özlü, dünyada parmakla gösterilecek projenin, Türk bilim ve teknoloji dünyasında da kaldıraç vazifesi göreceğini ifade etti.

“İzmir Teknoloji Üssümüz Yalnızca Ulusal Değil, Aynı Zamanda Uluslararası Bir Cazibe Merkezi Olacak.”

İzmir Teknoloji Üssünü planlarken tüm paydaşların görüş ve önerilerini aldıklarını anlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sözlerine şöyle devam etti: "İzmir Teknoloji Üssüne ilişkin çalışmalarımız bir yıldan fazla bir süre önce başladı. Bu kapsamda muhtemel yatırımcılar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduk. Üssü, Urla'da yaklaşık 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edeceğiz. İzmir Teknoloji Üssü, uçtan uca her şeyin yer aldığı bir ekosistem olacak. Bu ekosistemde, global büyük yatırımcılar, lider Türk şirketleri, büyük ve orta ölçekli firmalarımız, laboratuvarlar, prototip atölyeleri ve sosyal donatılar yer alacak. İzmir Teknoloji Üssümüz yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacak. Teknoloji Üssünde toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesini, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam sağlanmasını planlıyoruz. Teknoloji Üssünün kurulumu için bir kısmı Kamu Özel İşbirliği modeliyle olmak üzere, 10 yılda 1,4 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz."

Bakan Faruk Özlü, İzmir Teknoloji Üssünde şirketlerin ihtiyaçlarına uygun biçimde, hızlı bir teşvik ve destek sistemi sunacak olan, "İzmir Teknoloji Üssü Teşvik ve Destek Ofisi"ni de hayata geçireceklerine işaret ederek; "Girişimcilerimizin yeterli finansmana erişebilmeleri için bünyesinde girişim sermayesi fonlarını barındıran özel bir finansman şirketi kuracağız. Bu projeyi, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştiriyoruz. Ancak şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bu büyük projenin ortağı tüm Türkiye'dir, tüm İzmir'dir, tüm bilim ve teknoloji şirketlerimizdir." diye konuştu.

"Cephaneliğimizi Bilim ve Teknoloji İle Dolduruyoruz."

İzmir Teknoloji Üssünün Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü, dijital ve ileri sanayi ülkesi olma hedefine bir adım daha yaklaştıracağına dikkati çeken Bakan Faruk Özlü, şunları kaydetti: "Türkiye, bu hedeflere ulaşabilecek enerjiye, insan kaynağına ve motivasyona sahip bir ülkedir. Bütün mesele inanmak ve gayret göstermektir. Sanayi savaşında elimizi güçlendirecek en önemli aracın bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz. Cephaneliğimizi, bilim ve teknoloji ile dolduruyoruz. Ülkemizi, küresel dönüşüme hazırlamak için hamleler yapıyoruz. Bir yandan sanayide milli ve yerli duruşumuzu güçlendirirken, diğer yandan sanayi ve teknoloji hamlemizi hayata geçiriyoruz." Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin, bin 150'yi bulan Ar-Ge ve tasarım merkezi, rekor kıran patent sayısı, 312 organize sanayi bölgesi, 77 teknopark ve bilim merkeziyle "büyük ve güçlü Türkiye" hedefine doğru ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, protokol tarafından İzmir Teknoloji Üssü projesi için imzalar atıldı.

 

TÜBİTEM Konferansı 11-12 Eylül Tarihlerinde

Tue, 06/12/2018 - 16:03

Türkiye’de bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirmek ve paydaşların birbiriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla 11 – 12 Eylül 2018 tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle “2. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı” Bursa’da gerçekleştirilecektir.

Bilim merkezleri, müzeler, özel sektör ve kamu temsilcileri, bilim merkezi ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan akademisyenler ve öğretmenlerin katılım sağlayabileceği konferansta, bilim merkezleri alanında çalışan firmalar da stantlarıyla yer alacaklardır.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.tubitemkonferansi.org

 

 

Ufuk2020 Marie S. Curie COFUND Projesi ile Yurtdışından 100 Araştırmacı Davet Edilecek

Tue, 06/12/2018 - 15:14

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nın katkıları ile Eylül 2017 tarihinde başvurusunu tamamladığı “CoCirculation2” adlı proje önerisi Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucu fonlanmaya hak kazandı.

Bu başvuru Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı’nda desteklenen Marie Curie COFUND projesi olan “CoCirculation Projesi”nin devamı niteliğinde yazıldı. 2011 yılında desteklenen ilk projede olduğu gibi, bu ikinci proje de “BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı” adıyla Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülecek.

Desteklenen proje kapsamında 4 ayrı çağrı yayınlanacak ve her çağrıda 25 olmak üzere toplam 100 Türk ya da yabancı araştırmacı yurtdışından Türkiye’deki akademi ve sanayi kuruluşlarına araştırma yapmak üzere davet edilecek.

Araştırmacıların araştırma konularında herhangi bir sınırlama bulunmamakla beraber, araştırma sürelerinin 24 ay olması gerekmekte. Araştırmacılar proje önerilerini yazarken, Türkiye’den diledikleri bir araştırma kuruluşunu (akademi ya da sanayi fark etmeksizin) seçmekte özgürler. Mülteci statüsündeki araştırmacılar ve akademik olmayan (büyük sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunmakta. Araştırmacılar 6 aya kadar mevcut kuruluşlarından farklı bir kuruluşa görevlendirilebilecekler; ayrıca engelli araştırmacıların ek ihtiyaçları için de ek destek imkânı sağlanabilecek.

BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı adıyla devam edecek olan bu projenin toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin yarısı Avrupa Komisyonu’nca karşılanacak. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş; 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecek. Söz konusu rakamlar Marie Sklodowska Curie Programı’nın Bireysel Bursları kapsamında tüm Avrupa’da araştırmacılara verilen burs miktarı ile benzerlik göstermekte.

Program kapsamında ilk başvurular 1 Ağustos 2018 tarihinden 30 Ekim 2018 tarihine kadar alınmaya başlayacak. Bu çağrı için son başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla Türkiye’de olmamak ve deneyimli araştırmacı olmak (ya doktora derecesine sahip olmak ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip olmak) şartını sağlayan araştırmacılar Türkiye Araştırma Alanı'nda bir araştırma kuruluşu (akademik ya da akademik olmayan) ile birlikte başvuru hazırlıklarına şimdiden başlayabilirler. Mülteci araştırmacılar ve de akademik olmayan araştırma kuruluşlarının esnek başvuru koşulları ile diğer tüm detaylar ve çağrı takvimi için lütfen linke tıklayınız.

Sorularınız için cocirculation2@tubitak.gov.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

İzmir Teknoloji Üssü

Tue, 06/12/2018 - 14:19
«
»

Pages