-A A +A

2015 Cost Aksiyon Önerileri Hakkında Duyuru

COST (European Cooperation in Science and Technology), 2015 yılı "Aksiyon" önerme koşulları, başvuru şekli ve değerlendirmelere ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıdaki web adresinde ilan etmiştir.

 http://www.cost.eu/participate/open_call

 Çalıştığı bir araştırma konusu ile ilgili Aksiyon önermek isteyen araştırmacılarımızın ilgili web adresinde yer alan bilgileri dikkate alması önem arz etmektedir.

 COST Nedir ?

*         COST (European Cooperation in Science and Technology), Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan Hükümetlerarası bir kuruluştur.

*         COST, 1971 yılında kurulmuş olup, Ülkemiz de kurucu üyeler arasında yer almaktadır. COST'un Ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

*         COST'un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa'yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir.

*         COST ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır.

*         COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur.

*         Bu bilimsel konu başlıklarına "Aksiyon" denmektedir. Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları bir araya getirmektedir.

*         COST Aksiyon bütçesinden, Aksiyon Yönetim Komitesi (MC) toplantıları, bilimsel çalıştay ve seminerler, kısa süreli bilimsel ziyaretler, kurslar ve araştırma konferansları ve yayım için maddi destekler sağlanmaktadır.

*         COST'a aksiyon önerisi http://www.cost.eu/participate/open_call sayfasından verilen linkler aracılığıyla yapılmaktadır.

 

COST için TÜBİTAK Teşvikleri

*         COST'a aksiyon önermeyi teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında "COST Aksiyonu Teşvik Ödülü" tasarlanmıştır.

*         COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, COST'un ilgili birimi tarafından onaylanmış ve Kontratı imzalanmış olan aksiyonlarda, aksiyonun Teklif Sahibi (Proposer) konumunda bulunan araştırmacılara yöneliktir.

*         COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, her aksiyon için bir defaya mahsus olmak üzere ve aksiyon başladıktan sonra verilir.

*         COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, kabul edilen aksiyon önerisinin konusu ulusal öncelikli alanlarımız (otomotiv, makine imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, uzay, sağlık, enerji, su, gıda) arasında ise 1003 Destek Programı Proje Yöneticisi Maksimum Aylık Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) miktarının 3 katı olarak verilir.

*         COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, kabul edilen aksiyon önerisinin konusu ulusal öncelikli alanlarımız arasında değilse, 1001 Destek Programı Proje Yürütücüsü Maksimum Aylık PTİ miktarının 3 katı olarak verilir.

*         COST Aksiyonu Teşvik Ödülü ile ilgili soru/önerileriniz için costodul@tubitak.gov.tr <mailto:costodul@tubitak.gov.tr>  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

*         COST ile ilgili detaylı bilgiye www.cost.eu <http://www.cost.eu>

sayfasından ulaşabilirsiniz