-A A +A

8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ

8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ “Geçmişten Geleceğe Sürdürülebilir Üniversite-Sanayi İşbirliği” teması ile 09-10 Haziran 2015 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Poster bildiri taslaklarının 30 Nisan 2015 tarihine kadar info@usimpulusalkongre.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Katılımcıların katkılarını sunabilmeleri için Poster Bildiri Oturumu düzenlenecektir.

Poster Bildiri Taslakları Gönderim Son Tarihi: 30 Nisan 2015

Poster Bildirileri Taslaklarının Kabulünü Bildirim Son Tarihi: 15 Mayıs 2015

Poster Bildirilerinin Kongre Sekreteryasına Gönderimi Son Tarihi: 31 Mayıs 2015

Kayıt ve Konaklama bildirimi için son tarih: 10 Mayıs 2015

Kayıt için: www.usimpulusalkongre.org