-A A +A

TÜBİTAK RSS

Subscribe to TÜBİTAK RSS feed
Updated: 3 hours 46 min ago

MANUNET 2018 Çağrısı Açıldı

Mon, 02/05/2018 - 10:24

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 23 Mart 2018 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 12 Temmuz 2018 tarihinde kapanacaktır.

MANUNETIII İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.manunet.net adresindedir.

 

 

 

 

İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB) "Katılım Platformu" ve "Dönüşüm Fonu" Tanıtım Toplantısı

Sat, 02/03/2018 - 00:44

 

Toplantılar, 12 ve 14 Şubat tarihlerinde Gerçekleşecektir.

 

 

12 Şubat için Online Kayıt Adresi: http://etkinlik.btk.gov.tr/etkinlik/

BTK Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Yolu No:276, 06530 Çankaya/Ankara

(Ankara, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Toplantı Salonu)

 

14 Şubat için Online Kayıt Adresi: http://etkinlik.btk.gov.tr/etkinlik/

İTÜ Adresi: Maslak, 34467 Sarıyer/İstanbul

(İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi)

 

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2018 yılı 1. Dönem Başvuruları Başlamıştır

Fri, 02/02/2018 - 11:58

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2018 yılı 1. Dönem Başvuruları başlamıştır. Detaylı bilgi için program sayfasındaki program ilanını ve sıkça sorulan sorular sayfalarını ziyaret ediniz.

Başvuru için : https://e-bideb.tubitak.gov.tr/

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanımı Hakkında Duyuru

Thu, 02/01/2018 - 17:15

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen destek programlarının Uygulama Esasslarında, TÜBİTAK  ile  ilgili  taraflar  arasındaki  bilgi  ve  belge aktarımının imzalı  basılı  evrak  biçiminde  ve/veya  PRODİS  uygulaması  üzerinden  (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapılacağı, uygulanacak bilgi alışveriş yöntemlerinin TÜBİTAK tarafından  TEYDEB internet  adresinden  duyurulacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; PRODİS’e program ya da çağrı bazında başvuracak kuruluşlardan ön kayıt aşamasında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin girilmesi istenecektir. Yapılacak başvurularda, KEP adresinin girilmesi belirli bir süre zorunlu olmayacaktır. Ancak ilerleyen dönemlerde kuruluşlara ön kayıt aşamasında veya diğer süreçlerde KEP adresinin girilmesi zorunlu tutulabilecektir. Bu nedenle TÜBİTAK’a ön kayıt yaptırarak proje göndermek isteyen kuruluşların KEP adresi almaları önerilmektdir.

KEP uygulamasının zorunlu olmaya başladığı tarihten itibaren TÜBİTAK tarafından kuruluşlara gönderilecek yazılar (elektronik imzalı ve basılı imzalı olanlar) kuruluşların KEP adreslerine gönderilecek olup, bu yazılar ayrıca posta/kargo ile gönderilmeyecektir. Ayrıca kuruluşlar da elektronik imzalı yazılarını (kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair belgeler de eklenerek)  TÜBİTAK’ın KEP adresine gönderebileceklerdir. Bu yazılar da ayrıca posta/kargo ile TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

1601 Programı 2018 Yılı 1. Çağrısı Açıldı

Thu, 02/01/2018 - 16:54

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek üzere 1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yeni bir çağrıya çıkılmıştır.

Bu çağrı ile belirlenecek Uygulayıcı Kuruluşlar, girişimcilerin

 • Akıllı Ulaşım
 • Enerji ve Temiz Teknolojiler
 • İleri İmalat ve Sanayi 4.0
 • İletişim ve Sayısal Dönüşüm
 • Sağlık ve İyi Yaşam
 • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

tematik alanlarında iş fikirleri başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere ön kuluçka/hızlandırıcı hizmetlerinin verilmesi ve girişimcilerin hazırlayacağı iş planı önerilerinin BiGG Programı 2. aşama başvurusu için uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüteceklerdir.

Başvuru:

Bu çağrıya

a. üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),

b. kanunla kurulmuş vakıflar,

c. girişimcilik alanında en az bir iş fikri yarışması düzenleyerek iş fikri değerlendirme süreçlerini başarıyla yürütmüş veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

başvuru yapabilecektir.

Başvuru yapacak kuruluşların;

 • iş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde teknik uzman desteği,
 • hızlandırıcı faaliyetlerinde teknik danışman desteği,
 • tanıtım ve yaygınlaştırma,
 • ön kuluçka faaliyetleri için ek finansman,
 • işbirliği ağlarına erişim,
 • finansman kaynaklarına erişim

sağlamak amacıyla büyük ölçekli firmalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmaları önerilmektedir.

Çağrı başvuruları, eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan PRODIS (TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden alınacaktır.

Kuruluşlar 01.02.2018 – 01.03.2018 tarihleri arasında PRODİS üzerinden ön kayıt işlemlerini yapabilecek, başvurularını 30.03.2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderebileceklerdir.

 

Değerlendirme:

Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.

Destek şekli:

Çağrı sonucunda belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar en fazla 2 yıl desteklenecek olup bu kuruluşlara çağrı metninde tanımlanan ölçütlere göre %90 veya %100 oranında hibe destek sağlanacaktır.

İlgili Dokümanlar:

Çağrı Metni

Başvuru İşlemleri Sunumu

Hedef Tablosu

Not: PRODİS’te Hedef Tablosu pdf formatında ek olarak sunulmalıdır.

TÜBİTAK'tan 48 TTO'ya 120 Milyon Lira Destek

Thu, 02/01/2018 - 16:24

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunda alınan kararla, Teknoloji Transfer Ofislerinin desteklenmesi görevinin TÜBİTAK'a verildiğini, bu kapsamda, şu anda 38’i aktif olmak üzere toplamda 48 TTO’nun desteklendiğini, bugüne kadar bu TTO’lara yaklaşık 120 milyon liralık kaynak aktarıldığını söyledi.

TÜBİTAK'ta düzenlenen, "Teknoloji Transferi İş Modelleri Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı"na katılan Prof. Dr. A. Arif Ergin, bilimsel gelişmelerin ve teknolojik değişim hızının sürekli arttığına, üniversitelerin de bu değişimden etkilendiğine değindi. 1980'li yılların başından itibaren iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve sanayileşmesini tamamlamış ülkelerin "bilgi ekonomisi"ne geçmesiyle üniversitelere ve diğer araştırma kurumlarına yeni bir görev daha eklendiğine dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, "Bu bağlamda, araştırma faaliyetlerinin toplumun, sanayinin ve diğer ekonomik aktörlerin ihtiyaçlarına odaklanması ve üretilen bilginin sosyal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlaması da üniversitelerin işlevlerinden bir tanesi haline geldi" diye konuştu. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 2011 yılında aldığı kararla araştırmacıların ekonomik katma değer sürecine aktif katılımları ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösterecek TTO'ların desteklenmesi görevinin TÜBİTAK'a verildiğini anımsatan Prof. Dr. Ergin, "TÜBİTAK, TTO Destekleme Programı ile bu organizasyonların hayata geçirilmesine destek vermeye başladı. Program kapsamında üç çağrı açtık ve 25 TTO'ya destek sağladık. TTO'lara yönelik hazırlık, başlangıç ve kapasite artırımı sağlanması ve uygulanması konusunda açılan dört çağrıyla 23 üniversitenin TTO'suna destek sağladık. Şu anda 38'i aktif olmak üzere toplamda 48 TTO'yu destekliyoruz ve bugüne kadar yaklaşık 120 milyon liralık kaynak aktardık" dedi.

 8 TTO'ya Başarı Sertifikası

Prof. Dr. Ergin, araştırma destek programlarıyla temel ve uygulamalı araştırma projelerine yılda 500 milyon lira fon sağladıklarının altını çizerek, Bilim İnsanı Destek Programı ile lisanstan doktora sonrasına kadar araştırmacıların bilimsel gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nda, 1 milyon lira üzerinde bütçeye sahip projelerde akademik iş birliği şartı arandığına dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı ile temel araştırması tamamlanmış ve belli bir aşamaya gelmiş teknolojilerin sanayiye aktarılmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini anlattı. Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile sahibi oldukları fikri mülkiyet haklarını kamu yararı doğrultusunda ticarileştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ergin, şunları kaydetti: "Geçen yıl yapılan iki yasal düzenleme TTO'ları doğrudan ilgilendiriyor. Yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre öğrencilerden öğretim görevlilerine bütün araştırmacıları kapsayacak şekilde üniversitelerde ortaya çıkan buluşlar, 'çalışan buluşu' olarak değerlendirilmeye başlandı. Üretim Reform Paketi ile de TTO'lar Yükseköğretim Kanunu'na dahil edildi. TTO'ların 'sermaye şirketi' biçiminde yapılandırılması bu yasal değişikliğin en önemli unsuru olarak görülebilir." Prof. Dr. Ergin, konuşmasının ardından, "Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında açılan çağrıda başarı gösteren Bahçeşehir, Düzce, Marmara, Okan, Pamukkale, Eskişehir Osmangazi, İzmir Ekonomi ve Samsun Ondokuz Mayıs üniversitelerinin TTO temsilcilerine sertifika verdi.

Bugün, Gökyüzü Çok Nadir Gerçekleşen Olaylara Sahne Oluyor

Wed, 01/31/2018 - 14:02

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 31 Ocak 2018 gününün, Ay’ın Dünyamız etrafındaki yörüngesinde bulunduğu nokta itibariyle üç farklı olay gerçekleştiği için önemli bir gün olduğunu bildirdi. Ay ve Güneş tutulmalarının oldukça sık meydana gelen ve herhangi bir teleskopa ihtiyaç duymadan kolayca görülebilen gök olayları olduğuna dikkat çeken TUG, bugün yani 31 Ocak 2018 günü gerçekleşecek önemli olaylardan birinin, “Tam Ay Tutulması” olduğunu belirtti.

TUG’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Tam Ay Tutulmasında, Dünyamız ortada olmak üzere Güneş ve Ay ile aynı hizada olacağından, Ay Dünya’nın gölge konisi içinde kalıyor. İkinci olay, aynı takvim ayı içerisinde Ay’ın art arda iki defa dolunay evresinde olmasıdır. Bu her zaman rastlanmayacak bir durumdur. Ocak 2018 ayı içerisinde 1 Ocak 2018 günü bir dolunay olmuştur. Bu ay içinde ikinci dolunay da 31 Ocak 2018 günü meydana gelmiştir. Böylece aynı takvim ayı içinde iki defa dolunay olursa buna “Mavi Ay” adı verilmektedir. Üçüncü olay ise “Süper Ay” olarak isimlendirilen durumdur. Bu olayda Ay, Dünya’ya en yakın konumunda ve dolunay evresindedir. Ay’ın bu yakınlığından dolayı normalden yaklaşık yüzde 14 daha parlak görünmektedir. Tüm bu olayların aynı günde ortaya çıkması çok nadir gerçekleşen doğa olaylarıdır.”

“Mavi Ay” ve “Süper Ay”ın, 31 Ocak 2018 tarihinde, ülkemizde, havanın açık olduğu yerlerde görülebileceğini bildiren TUG, Tam Ay Tutulmasının öğleden sonra yaklaşık 14:48 -18:11 saatleri (3 saat 23 dakika)  arasında yani gündüz meydana geleceğini, bu nedenle “Süper Mavi Kanlı Ay”ın gözlenemeyeceğini ifade etti. Eğer bu tutulma gece saatlerinde olsaydı “Kanlı Ay” olayının gözlenebileceğini kaydeden TUG, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Tutulma sırasında görünen Ay’a “kanlı” denmesinin nedeni, “Süper ve Mavi Ay”’ın tutulma sırasında Dünya’nın gölge konisinin içinden (umbra ve penumbra alanlarından) geçerken renginin tam parlaklığı ile görülememesi ve kırmızıya yakın bir tonda algılanmasıdır.” 

COST Kuruluşu için Politika Sorumlusu (Policy Officer) Aranıyor

Wed, 01/31/2018 - 13:56

Merkezi Belçika’nın Brüksel şehrinde yer alan Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association), Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area-ERA) konusunda uzman, Avrupa Birliği kurumları ile COST Kuruluşu arasındaki iletişimin kurulmasında görev alacak “Politika Sorumlusu” aramakta. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu COST Kuruluşu üyesi ülke vatandaşlarına açık olan pozisyon için başvurular doğrudan COST Kuruluşuna gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2018’dir.

İş ilanı için tıklayınız.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Erzurum’da Doğu Anadolu Gözlemevi Hakkında Bilgi Aldı

Tue, 01/30/2018 - 17:01

Atatürk Üniversitesinin misafiri olarak Erzurum’a giden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Atatürk Üniversitesinde gerçekleşecek programdan önce Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Rektör Çomaklı ile birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu’nun misafiri olan Başkan Prof. Dr. Ergin, Erzurum’da yapılan çalışmalar hakkında çeşitli istişarelerde bulundu.

Doğu Anadolu Gözlemevi hakkında bilgi almak üzere Atatürk Üniversitesi’ne geçen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ayrıntılı bir sunum yaptı. Yeşilyaprak, DAG’da optik özellikleri bakımından sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan teleskobun yer alacağını vurguladı. DAG’da ilk ışığın 2020 yılında alınacağını ifade eden Yeşilyaprak, dünyadaki birçok üniversitenin işbirliği yapmak ve gözlemevinden faydalanmak için şimdiden başvurduğunu kaydetti.

Rektör Çomaklı: “Astronomi ve Bilim Camiasının Gözü Bu Teleskopta”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük teleskobuna sahip olacak ve ilk kez kızılötesi gözlem yapacak Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi’nin son teknolojik ekipmanlarla donatılacağını belirtti. Prof. Çomaklı, “Böylesine önemli ve büyük bir yatırımın Erzurum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Astronomi ve bilim camiasının gözü bu teleskopta. Nedeni, gece gündüz farkını ortadan kaldıracak enlem ve boylamda yer alıyor olmamız. Erzurum’da kar yağışının fazla ancak nemin az olması, havanın soğuk olması, astronomik açıdan en önemli avantajlardan biri. Kızılötesi gözlem yapacağımız için soğuk hava ideal bir durum. Kar yağışı da atmosferi temizlediği için önemli unsurlardan birisi. Şartlar bu kadar elverişliyken bizim yapacağımız tek şey çok çalışmak” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin: “TÜBİTAK Devasa Bir Yapıya Kavuştu”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, sunumun ardından Kültür Merkezi Mavi Salonda Atatürk Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerle bir araya geldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesindeki destek birimi ve daire başkanlıkları hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Prof. Dr. Ergin, TÜBİTAK’ın devasa bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Prof. Dr. Ergin, “Üniversitelerimizde daha çok destek mekanizmaları üzerinden çalışıyoruz. İki ana kanadımızdan bir tanesi kuruluş maksadımız olan enstitülerimizle yaptığımız çalışmalar. 20 enstitümüz var ve bu enstitülerin 13 tanesi özel merkezler altında birleşmiş durumda. Özel sektörle ilgili yapılamayacak veya illaki devlet eliyle yapılması gereken işlerle iştigal eden bir kanadımız var. TÜBİTAK’ın 5 bin personelinden yaklaşık 4 bin tanesi bu 20 enstitümüzde çalışmakta. Akademik dünya ile temaslarımızı diğer 700-800 personelimizin çalıştığı destek mekanizmalarımız ve özellikle Araştırma Destek Programları Birimi (ARDEB) üzerinden yürütüyoruz” dedi.

“Ara Yüzümüzde Ciddi Bir Değişikliğe Gidiyoruz”

TÜBİTAK’ın bilişim altyapısının yenilenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Ergin, "Ciddi bir arayüz değişikliğini göreceksiniz. İç tarafta çalışan arkadaşlar birçok şeyi excel tabloyla manuel yapıyorlardı. O da artık değişiyor" dedi. Soru ve cevaplarla devam eden program, Başkan Ergin’in katılımcılara ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkürleriyle son buldu. Programın ardından Prof. Ergin, Atatürk Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini (BAP) ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Fransa Bosphorus Ortak Proje Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Mon, 01/29/2018 - 11:49

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan "Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) - Bosphorus" çerçevesinde, 2017 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında toplam 8 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenen projelerin süreçleri için TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Daire Başkanlığı (ARDEB) ile iletişime geçebilirsiniz.

Desteklenmesine karar verilen projelerin listesi için tıklayınız

Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı Yetkilileri TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti

Sat, 01/27/2018 - 15:37

Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı yetkililerinin ziyareti sırasında, iki kurum arasında, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na (AB ÇP) yönelik işbirliğinin artırılması amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Ayrıca, konuk heyet, Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında katettiği gelişim ve Kurumumuzun yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Aynı zamanda, Gürcistan ile Avrupa Birliği arasında, 2016 yılında imzalanan bir anlaşma ile Ufuk 2020 Programı’na Asosiye Ülke (Associated Country) olarak katılan Gürcistan’a katkı sağlamak amacıyla, konuk heyete, TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi’nde görevli Ulusal İrtibat Noktaları (National Contact Point) tarafından sunumlar yapıldı. Bu sunumlar aracılığıyla, Ülkemizin 2002 yılından bu yana elde ettiği AB ÇP deneyimi aktarıldı. Ardından, Kurumumuz ile SRGSNF arasında, Ufuk 2020 Programı kapsamında yürütülebilecek muhtemel işbirliği konuları hakkında görüşmelerde bulunuldu.

Heyet Ankara’dan Sonra TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini Ziyaret Etti

Ankara’dan sonra, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ni de ziyaret eden Gürcü heyetine TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK UME ve TÜBİTAK MARTEK hakkında tanıtıcı sunumlar yapıldı.

Konuk heyet, iki ülke bilim insanları arasında ortak araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek amacıyla TÜBİTAK ve SRNSF arasında 9 Şubat 2016'da imzalanan "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" uyarınca gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin'den ve TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek’ten enstitü ve Teknokent firmaları hakkında bilgi aldı.

Heyet, TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde yer alan DTI Implant firmasını gezdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Gürcistan ile ilişkileri son bir yıldır kuvvetlendirmeye çalıştıklarını belirtti. “Bilimsel faaliyetler uluslararası ortaklıklarla kuvvetleniyor ve gelişiyor” diyen Prof. Dr. Ergin, Gürcistan heyetini, “Misafirlerimiz, Gürcistan'ın TÜBİTAK'ı diyebileceğimiz, onların özellikle akademisini ve az miktarda sanayisini destekleyen, destek mekanizmalarını işleten bir kurumdan'' sözleriyle tanıttı. Ankara'da bir program gerçekleştirdiklerini, birlikte çağrılara çıkıp akademisyenleri ortak olarak destekledikleri bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Ergin, TÜBİTAK'ın değişik enstitülerini gördükten sonra TÜBİTAK Marmara Teknokent'e geldiklerini ifade etti. Gürcistan’ın oldukça zor dönemden geçmiş bir ülke olduğuna değinen Prof. Dr. Ergin, “Onların Bilim-Teknoloji ekosistemlerini ayağa kaldırmak istiyoruz" dedi. Bilimsel faaliyetlerin uluslararası ortaklıklarla kuvvetlendiğini ve geliştiğini vurgulayan, bu nedenle heyetin TÜBİTAK Marmara Teknokent'e getirildiğini aktaran Prof. Dr. Ergin, şunları söyledi:

“Hazar Havzasındaki Tüm Ülkelerle Gönül Coğrafyası Bağlılığı Kurmaya Çalışıyoruz”

"DTİ Implant firmasına bir ziyaret gerçekleştirdik. Şirketler bilimsel faaliyetlerden nasıl doğar, ekosistem nasıl işler? Bu konuda onlara bir gösterimiz oldu. Bundan sonra da akademik fonlamaları kuvvetlendirip, bunların ticari iş birliklerine, AB Programı kapsamındaki iş birliklerine uzamasını arzu ediyoruz. İnşallah tecrübelerimizi onlarla paylaşıp birlikte iyi bir ekosistem oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Hazar havzasındaki tüm ülkelerle Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ile aynı metodolojiyle bir gönül coğrafyası bağlılığı kurmaya çalıştığımız bir program içindeyiz.'' Prof. Ergin, birkaç firma ziyaretiyle programı tamamlayacaklarını ama ülkelerarası çağrı programlarının sürekli açık olacağını, değerlendirme heyetleri, akademisyenler ve şirketlerin bir araya getirileceği programa gelecek yıllarda da devam edileceğini sözlerine ekledi.

"Birçok İş Birliği İçin Kapıları Açıyoruz"

SRNSF Genel Müdürü Manana Mikaberidze ise TÜBİTAK'a ilk ziyaretleri olduğunu belirterek, enstitü ziyaretlerinin kendileri için olumlu geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin özellikle biyoteknoloji alanında ''know-how'' veren bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Mikaberidze, bu konuda öncü firmalardan olan DTİ Implant'tan destek almayı arzuladıklarını kaydetti. Mikaberidze, ''Ankara ve İstanbul'da yoğun bir program içindeydik. Özellikle Horizon 2020 ile ilgili bilgi almak ve bu konuda birlikte çalışmak arzusundayız. TÜBİTAK'ın enstitülerini gezme fırsatı bulduk ve aynı zamanda Teknopark'ı da görebilme imkanımız oldu. İnanıyoruz ki birçok işbirliği için kapıları açıyoruz'' dedi.

Önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulunulan görüşmeler, tarafların ikili işbirliğini artırmak konusundaki taleplerinin beyanı il sona erdi.   

1003 Programının 2018 Yılında Açılacak Olan Çağrı Başlıkları Belirlendi

Fri, 01/26/2018 - 16:27

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında 41 adet çağrıya çıkılacaktır. Söz konusu çağrıların içerik, amaç ve başvuru koşullarına ilişkin detayları içeren çağrı metinleri hazırlık aşamasında olup, ilgili metinlerin Nisan ayında duyurulması ve proje başvuru sisteminin de aynı tarihte kullanıma açılması planlanmış ancak, araştırmacılarımızın ön hazırlık yapabilmelerini sağlamak amacıyla, çıkılacak çağrı başlıklarının şimdiden duyurulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 2018 yılında açılacak 1003 çağrı başlıklarını içeren listeye “TÜBİTAK-ARDEB 2018 YILINDA ÇIKILACAK ÇAĞRI BAŞLIKLARI“ linkinden erişim sağlanabilmesi mümkündür.

ARDEB 1001, 3501 ve 1005 Sonuçları Açıklandı

Fri, 01/26/2018 - 15:37

ARDEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 1001, 3501 ve 1005 Programlarının 2017 yılı 2. dönemi sonuçları açıklandı.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Değerlendirme Sonuçları

Kariyer Geliştirme Programı (3501) Değerlendirme Sonuçları

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) Değerlendirme Sonuçları

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

PRIMA Programı İlk Çağrısını Açıyor!

Wed, 01/24/2018 - 11:34

Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı'nın ilk çağrısı için ön duyuru yayınlandı.

Ön duyuru için tıklayınız.

PRIMA Vakfı için Yardımcı Direktör Aranıyor

Mon, 01/22/2018 - 09:17

İspanya’nın Barselona şehrinde, PRIMA Girişimi’nin uygulama mekanizması olarak uluslararası ortak proje çağrısı açmak ve yürütmekle yükümlü PRIMA Vakfı’nda görev alacak yardımcı direktör aranmakta. Türkiye'den adaylara da açık olan başvurular için son tarih 9 Şubat 2018'dir.

İş ilanı için tıklayınız.

RE(ACT) Uluslararası Nadir ve Yetim Hastalıklar Kongresi’ne Özet Gönderimi İçin Son Tarih 22 Ocak 2018!

Thu, 01/18/2018 - 14:48

Tarih: 7-10 Mart 2018

Yer: Bologna, İtalya  

Özet gönderimi için son tarih: 22 Ocak 2018

Kayıt için son tarih: 1 Mart 2018

RE(ACT) Uluslararası Nadir ve Yetim Hastalıklar Kongresi  ilk kez 2012 yılında BLACKSWAN Derneği tarafından, nadir ve yetim hastalıklar araştırmalarında faaliyet gösteren araştırmacılara, uluslararası işbirliklerinin artırılmasına yönelik ortak bir platform sunmak amacıyla gerçekleştirildi. 2012 yılından bu yana gerçekleşen 3 RE(ACT) Kongresi’nde yaklaşık 1500 kişi nadir hastalıklar araştırmaları hakkında konuşma, tartışma, bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Dahası, farklı disiplinlerden bilim insanları ve araştırmacılar, hasta organizasyonlarıyla bilgi ve fikir alış verişinde bulundu.

Bu yıl 4.’sü düzenlencek RE(ACT) Kongresi TÜBİTAK’ın da ortakları arasında bulunduğu, ERA NET E-Rare-Nadir Hastalıklar Araştırma Programları Projesi ve BLACKSWAN Derneği tarafından organize edilmekte. Nadir hastalıklar araştırmalarında büyük bilimsel başarılara imza atmış dünya liderleri ile genç bilim insanlarını biraraya getirecek kongrede, nadir hastalıkların teşhisi ve tedavisi için yapılan bilimsel araştırmaları destekleyen pek çok hasta organizasyonu ile hasta tecrübelerini diğer katılımcılarla paylaşmak üzere orada bulunacak.

Notlar :

Katılımcıların, nadir hastalıklar araştırmaları hakkında son bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olabileceği, söz konusu alanda uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri gerçekleştiren bilim insanlarıyla biraraya gelme fırsatı bulacağı RE(ACT) Uluslararası Nadir ve Yetim Hastalıklar Kongresi’ne 1 Mart 2018’e kadar başvuru yapılabilir.

ERA NET E-Rare-3 Projesi ve 10. Nadir Hastalıklar Araştırma Projeleri Çağrısı (JTC 2018) hakkında bilgi almak için e-rare@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderilebilir.

 

ERA-CVD Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

Wed, 01/17/2018 - 17:32

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Genç Bilim İnsanları Tarafından Yürütülen Uluslararası Kardiyovasküler Araştırma Projeleri’ olarak belirlenmiştir.

Çağrının amacı, farklı ülkelerden genç bilim insanlarının kardiyovasküler hastalıklara ilişkin ortak multidisipliner araştırma projeleri kapsamında etkili işbirlikleri oluşturmasını sağlamaktır. Genç bilim insanı, ilk doktora/tıpta uzmanlık derecesini çağrının birinci aşama son başvuru tarihinden en az üç en fazla 10 yıl önce almış olmalıdır. Konsorsiyumda yer alacak tüm proje yürütücüleri çağrı metninde belirtilen genç bilim insanı tanımına uygun olmalıdır. (Detaylı bilgi için çağrı metninin 3.2 Spesific Eligibility bölümünü inceleyiniz.)

Kardiyovasküler hastalık araştırmaları;

 • Hipertansif, iskemik, pulmoner kalp hastalıkları
 • Pulmoner dolaşım hastalıkları
 • Kalp hastalığının diğer formları
 • Arter, arteriol ve kapiller hastalıkları
 • Kardiyak odacıklar ve bağlantılar ile kardiyak septaya ilişkin konjenital malformasyonları (ICD-10 analogları) kapsamaktadır.

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 11 Ocak 2018 tarihinde alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 15 Mart 2018 (17:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

 

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 15 Mart 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 29 Mart 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir:

 

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus Caddesi No: 80

06100 Kavaklıdere/ANKARA

 

ERA-CVD projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.era-cvd.eu/294.php adresinden ulaşılabilir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA-NET SusCrop – Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Çağrısı

Wed, 01/17/2018 - 17:13

 

ERA-NET Cofund SusCrop Projesi 2018 Ortak Uluslararası Çağrısı, 15 Ocak 2018 tarihinde açılmıştır. SusCrop çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 360.000 TL olacaktır.

Çağrının amacı; sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası temel/uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Çağrı kapsamındaki proje önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini içermelidir:

I. Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience

II. Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices

III. Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems

IV. Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms (“the plant as a meta-organism”)

 

ERA-NET Cofund SusCrop projesi kapsamında çıkılacak çağrı için ERA-NET SusCrop Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda 1. aşama önerileri alınmaya başlanmıştır. Çağrı koşullarını sağlayan projeler daha sonra ikinci aşama başvurusu için davet edilecektir. 1. aşama için başvurular 15 Ocak 2018 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 04 Nisan 2018 (13:00 CET)’dir. 1. ve 2. aşama önerileri partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından ERA-NET SusCrop elektronik başvuru sistemi https://www.submission.suscrop.eu/ kullanılarak yapılmalıdır.

Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir.* Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 04 Nisan 2018 (17:00 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 18 Nisan 2018 (17:00 TSİ) tarihine kadar;

TÜBİTAK-ARDEB, Destek Programları Müdürlüğü, Tunus Caddesi No:80 06100/Kavaklıdere Çankaya/Ankara posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.suscrop.eu/ sayfasından erişebilirsiniz. Ayrıca, Çağrı Metni ve Ulusal Destekleme Kuralları proje başvuruları öncesi mutlaka incelenmelidir.

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşların, başvurularını, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) başvuru sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. TÜBİTAK’a yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ülkesel İrtibat Noktaları:

 1. Dr. Fahriye ERTUĞRUL-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 63

 1. Emre SARI- Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: emre.sari@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 65

Adana, Ankara ve İstanbul’da Ufuk2020 Bilgi Günleri Düzenleniyor

Mon, 01/15/2018 - 17:20

TÜBİTAK tarafından, Avrupa Komisyonu'nun desteği ile Adana, Ankara ve İstanbul’da 12-14-16 Şubat 2018 tarihlerinde; Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme, inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu 80 milyar Euro ile dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan UFUK2020 Programı Bilgi Günleri düzenleniyor.  

UFUK2020 Bilgi Günleri kapsamındaki sunumlar İngilizce olarak gerçekleştirilecek, çeviri hizmeti sunulmayacak. UFUK2020 Programının genel yapısı, proje önerisi hazırlama ve ortak kuruluş bulma süreci ile Güvenli Toplumlar, Sağlık ve Bilgi İletişim Teknolojileri araştırma alanları 2018 yılı çağrılarına yönelik detaylı bilgi sunulacak. Sunumlar Avrupa Komisyonu yetkilileri, geçmiş çağrılarda destek almış Türkiye’den başarılı proje sahibi araştırmacılar ile TÜBİTAK temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek. Bilgi günlerine katılım ücretsiz olacak ancak, katılım öncesinde kayıt yaptırılması gerekiyor.

Ufuk2020, Uluslararası Ortaklıklar Yoluyla Geleceğin Teknolojilerine Yön Vermeyi Hedefliyor

Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan UFUK2020 Programı; Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. Program, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.

UFUK2020 Programı kapsamında açılan proje çağrılarına Türkiye’den üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, TGB’ler, TTO’lar, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler ve bireysel araştırmacılar hibe başvurusunda bulunabiliyor.

2553 TÜBİTAK-PSF Ortak İşbirliği Çağrısı

Mon, 01/15/2018 - 11:28

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle açılmış olan TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı için başvurular 12 Şubat 2018 tarihine kadar uzatılmış olup,

Yenilenebilir Enerji

Yer Bilimleri

Havacılık

Malzeme Bilimleri

Biyoteknoloji

Çevre Bilimleri

başlıklarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Proje başvuruları uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilmektedir.

İletişim:

Kerem Lutfi AKILLI

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

0312 298 1638

uidb@tubitak.gov.tr

Pages