-A A +A

TÜBİTAK RSS

Subscribe to TÜBİTAK RSS feed
Updated: 7 hours 1 min ago

Ufuk2020 Marie Sklodowska-Curie 2018-2019-2020 Çağrıları Konferansı Gerçekleşti

Tue, 06/12/2018 - 14:16

7 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da; 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile “Ufuk2020 Marie Sklodowska-Curie 2018-2019-2020 Çağrıları Konferansı” düzenledi.

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020 Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek, mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor. Alan bu anlamda toplumsal sorunlara da çözümler arıyor.

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen konferanslar boyunca, MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı, gelecek hedefleri ve 2018-2019-2020 yıllarında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Konferanslarda, Avrupa Komisyonu temsilcisi Dr. Stijn Delaure tarafından MSCA Bireysel Bursları (IF); Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN); Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (RISE); Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları hakkında; Dr. Abdullah Demir ve Dr. Antonino Puglisi tarafından MSCA Bireysel Bursları proje önerisinin nasıl yazılacağı hakkında; Prof. Dr. Mehmet Zeyrek ve Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe tarafından hakem gözüyle proje önerisi yazım detayları hakkında; Tuğba Arslan Kantarcıoğlu tarafından MSCA Ulusal İrtibat Noktası Hizmetleri hakkında; Dr. Sara Banu Akkaş tarafından ODTÜ EURAXESS Hizmet Merkezi hakkında sunumlar yapıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından açılan MSCA Bireysel Burslar (IF) çağrısı 12 Eylül 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edeceğinden, konferanslarda proje hazırlama/sunma, dikkat edilecek hususlar, hakem ve bursiyer deneyimleri oturumlarına özel olarak yer verildi. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerinin MSCA çağrılarından, TÜBİTAK Proje Öndeğerlendirme Desteğinden ve MSCA Ulusal İrtibat Noktasının sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında etraflıca bilgilendirilmesi hedeflendi.

7 Haziran 2018 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde; 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere dair sunumlar aşağıda yer almaktadır:

Ankara Konferansı (ODTÜ):

Konferans Programı

Stijn DELAURE, Avrupa Komisyonu (Sabah ve Öğlen oturumlarında gerçekleştirilen tüm sunum)

Dr. Abdullah DEMİR, Bilkent Üniversitesi (How to Succeed in Getting an MSCA Individual Fellowship?)

Prof. Dr. Mehmet ZEYREK, ODTÜ (How to Write a Successful MSCA IF Proposal from an Expert Viewpoint)

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, TÜBİTAK (“MSCA National Contact Point Services” and “EURAXESS – Researchers in Motion”)

Dr. Sara Banu AKKAŞ, ODTÜ (Middle East Technical University as EURAXESS Service Center)

 

İstanbul Konferansı (İTÜ):

Konferans Programı

Stijn DELAURE, Avrupa Komisyonu (Sabah ve Öğlen oturumlarında gerçekleştirilen tüm sunum)

Dr. Antonino Puglisi, İTÜ (How to Succeed in Getting an MSCA Individual Fellowship?)

Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE, Kadir Has Üniversitesi (How to Write a Successful MSCA IF Proposal from an Expert Viewpoint)

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU, TÜBİTAK (“MSCA National Contact Point Services” and “EURAXESS – Researchers in Motion”)

Yukarıda bahsi geçen programlar hakkında detaylı bilgi almak için www.h2020.org.tr adresimizi inceleyebilirsiniz.

İletişim için:

TÜBİTAK Marie S. Curie Ulusal İrtibat Noktası
ncpmobility@tubitak.gov.tr

2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı

Tue, 06/12/2018 - 11:55

2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında burs verilen temel fen bilimleri alanlarına Astronomi ve Uzay Bilimleri de dâhil edilmiştir. Üniversite sınav sıralamasında ilk 25.000’e girip Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümüne yerleşip programa 2018 yılı 2 inci dönem başvuru yapan lisans öğrencilerine, başvuru şartlarını sağlamaları durumunda burs tahsis edilecektir.

Sorularınız için e-posta adresi: bideb2205@tubitak.gov.tr

BİDEB Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları

Tue, 06/12/2018 - 11:53

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülmekte olan 2210/E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans ve 2211/E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programları kapsamında alan sınırlaması 2018 yılı 2. dönem başvuruları itibariyle kaldırılacaktır.

Sorularınız için e-posta adreslerimiz;

Yüksek Lisans Bursu: bideb2210@tubitak.gov.tr 
Doktora Bursu: bideb2211@tubitak.gov.tr 

Tüm bursiyerlerimize duyurulur. 
 

Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı

Mon, 06/11/2018 - 19:16

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Programları çağrı metinleri yayınlandı.

2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir.

Çağrı metinlerine aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

 

4004, 4005 ve 4007 programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 3 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında elektronik imza ile alınacaktır.

4006 programı başvuruları ise http://bilimiz.tubitak.gov.tr/  adresi üzerinden 22 Ekim – 22 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

 •  

2544 TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

Mon, 06/11/2018 - 13:50

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 saat 17:00’dır. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

 

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir.

 

Türkiye'deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları ve ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakları incelenmek üzere TÜBİTAK'a göndermeleri gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS'in istediği biçimde JSPS'e başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 

TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır. Anılan programa ilişkin genel bilgiye http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-2544-japon-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-programi adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. TÜBİTAK 1001 Programı mali esasları çerçevesinde Türk tarafına TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat ve/veya araştırma desteği verilmektedir.

 

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 5 Eylül 2018 saat 17:00[1]’a kadar yapmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 19 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları Kurumumuza iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

 

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktılarının İletilmesi Gereken Adres:

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TUBITAK Tunus Cad. No: 80 06100 ANKARA

 

Tel: (+90 312) 298 14 16

Faks: (+90 312) 427 74 83

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

 

Japonya’daki ortakların başvuruları, 22 Ağustos-5 Eylül 2018 tarihleri arasında JSPS tarafından alınacaktır. JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiye http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html web adresinden ve aşağıdaki irtibat bilgilerinden erişilebilir:

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Bilateral Cooperation Division

International Program Department

5-3-1 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083 JAPAN

Tel:+81-(0)3-3263-1755/2367/1860

Faks: +81-(0)3-3234-3700

E-posta: nikokukan@jsps.go.jp

 

[1] ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır.

 

TÜBİTAK, İnsansı Robot Çalışmasına Başladı

Fri, 06/08/2018 - 21:44

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK bünyesinde insansı robot çalışmasına başlandığını, bu robotun ASİMO'dan daha iyi bir robot olacağını söyledi. Bakan Özlü, “TÜBİTAK bünyesinde bir insansı robot yapma çalışması başlattık. Yeni başkanımızla birlikte buna başladık. ASİMO'dan daha iyi bir robot olacak. Buradaki amacımız şu; teknoloji gösteriminden ziyade teknoloji kazanımında birikim sağlamak. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde insansı robotlar vardır. Bunlar hem teknolojik gösterim hem teknolojik kazanımı derinleştirmek ve yaymak maksadıyla yapılır. Çalışmalara yeni başladık, sonraki dönemde daha geniş bilgi aktaracağım" dedi.

Antarktika'da Gözlemci Ülke Statüsünden Danışman Ülke Statüsüne Geçmek İstiyoruz

Antarktika'da bilim üssü kurulması için yürütülen operasyon hakkında bilgi veren Bakan Özlü, şunları söyledi: "30 kişilik bir heyet Antarktika'ya gitti. Gayet başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Türkiye'nin, Antarktika'da üs kuracağı bölgeyi aşağı yukarı kesinleştirdik. Bizim dönemimizde Türkiye küresel bir oyuncu oldu. Dünyanın muhtelif bölgelerinde meydana gelen sorunlarda, çalışmalarda Türkiye aktif rol oynuyor. Antarktika üzerinde söz sahibi 29 ülke var, bunlara danışman ülkeler diyoruz. Bir de gözlemci ülkeler var. Türkiye, 24 gözlemci ülkeden birisidir. Biz danışman ülke statüsüne geçmek istiyoruz. Bu gayretlerimizin ana amacı; Türkiye'nin danışman ülke statüsüne geçmesidir. Gelecek yıl Antarktika'da üs kurulacak, orada bir bilim üssümüz olacak. Kendi üssümüzde konaklayacağız. Çok güzel bir proje, sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürüyor. İki yıldır bu projeyi çalışıyoruz, çok güzel sonuçlar elde ettik."

“TÜBİTAK Elektronik Harp, Güdüm ve Kontrol, Uzun Menzilli Seyir Füzesi Konularına Yoğunlaştı”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, savunma sanayisi bakımından TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmalara da değinerek, "TÜBİTAK elektronik harp, güdüm ve kontrol, uzun menzilli seyir füzesi gibi konulara yoğunlaşmış durumda. Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmesini, IP haklarına kendisinin sahip olduğu bir teknoloji geliştirme gayretine destek vermek istiyoruz. Bu işlerin asıl yürütüldüğü yer Savunma Sanayisi Müsteşarlığımız. Biz daha çok Ar-Ge konusunda destek veriyoruz. Yaptığımız çalışmalar, ortaya çıkardığımız ürünler kullanımda, yani fiilen kullanımda. Örneğin yürütülen Afrin Harekatı'nda kullandığımız mühimmatın yüzde 96'sı yerlidir, kendi tasarımıdır" diye konuştu.

2004'ten sonra savunma sanayimizin bir sıçrama yaptığına işaret eden Bakan Özlü, “Bu sıçramada daha çok, Türkiye'de, Türk sanayicisinin IP ve lisans hakları bize ait ürünleri geliştirmesinin önünü açtık. Dolayısıyla biz de bu sürece TÜBİTAK enstitüleri ile destek veriyoruz. KOSGEB desteklerini de teknoloji yoğun ürünlere odakladık" dedi.

“Mevcut Ar-Ge Merkezlerimizi Bine Tamamlayacağız”

Şu anda 906 Ar-Ge merkezinin olduğunu belirten Bakan Özlü, bunu bine tamamlayacaklarını söyledi. İki yıl önce bu sayının 249 olduğuna dikkati çeken Özlü, "Son 2 yılda 249'dan 906'ya çıkardık. Ar-Ge merkezlerinde ciddi bir sıçrama oldu. Bunu da şöyle yaptık. Ar-Ge merkezi açmak için gerekli şartları kolaylaştırdık. Yani şirketlerimizin Ar-Ge merkezi açmalarını teşvik ettik. Dolayısıyla son 2 yılda ciddi bir sıçrama oldu. Bunu yapacağız çünkü biz sanayimizin yüksek teknolojiye geçmesini istiyoruz. Sanayide yüksek teknolojiye geçiş programımızın ana unsurlarından birisi de Ar-Ge merkezleridir." diye konuştu. Özlü, bundan iki yıl önce 6 olan tasarım merkezi sayısının bugün 216'ya çıktığına işaret etti.

 "Türksat 6A, 2021'de Uzayda Olacak"

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'ya yönelik çalışmalardan bahseden Özlü, tasarım ve üretim faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını, kalan kısmının 2019-2020'de tamamlanacağını bildirdi. Bakan Özlü, "Türksat 6A, 2021'de inşallah uzayda olacak. Çalışmalar kesintisiz ve iyi devam ediyor. Türkiye, uzayın sağladığı imkanlardan daha fazla istifade etmek istiyor, bu faaliyetleri de düzenli bir çatı altı yürütmemiz gerekiyor. Türkiye Uzay Ajansı, aynen Japon Uzay Ajansı, Avrupa'daki benzerleri gibi bir uzay ajansı olacak. İnşallah yeni sistemde sayın Cumhurbaşkanımızın bir kararnameleriyle Türkiye Uzay Ajansı'nı kuracağız" diye konuştu. Türkiye'nin sıçrama yapması için tek yolun teknoloji üreten bir ülke olmaktan geçtiğine işaret eden Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ne zaman teknoloji üretirse ve bu teknolojiyi ticarileştirip ürüne dönüştürüp satabilirse Türkiye'nin ne dış ticaret açığı ne de cari açığı kalır diye düşünüyoruz. Türkiye'nin teknoloji açığını kapatması için teknolojide ve sanayide ciddi bir açılım yapması gerekir diye inanıyoruz. Son 1,5 yıldır da güzel bir program hazırladık. Buna Teknoloji ve Sanayide Milli Atılım Programı adını verdik. Kısa adı da Milat 2018. Bu programın dijitalleşmeden odak sektörlere, yüksek teknolojiye geçiş programına kadar alt unsurları var. Bu konu Türkiye için son derece hayati bir konu. Biz Türkiye'ye sıçrama yaptıracak bir teknoloji hamlesini, sanayi atılımını gerçekleştirmek için sistematik bir yaklaşım geliştirdik. Bunu da son 1,5 yılda yaptık. Şu anda programımız belli, bu programı uyguluyoruz."

Öncelikli Alanlar ve Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora Bursları 2018/1. Dönem Sonuçları Açıklandı

Fri, 06/08/2018 - 16:50
 • 2210/C-Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2210/D-Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı
   
 • 2211/C-Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
 • 2211/D-Yurt İçi Sanayiye Yönelik Doktora Burs Programı 2018 yılı 1. dönemi sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlar e-bideb (http://e-bideb.tubitak.gov.tr) sistemine giriş yapıldıktan sonra “Başvuru Durumu” altında görülebilir.

Burs almaya hak kazananların bursları, 11 Haziran 2018 (08:30) - 22 Haziran 2018 (17:30) tarihleri arasında eBİDEB başvuru sisteminde bulunan burs almaya hak kazandıkları programın "Bursiyer Bilgi Formu”nu doldurup, aynı sistem içinde linkleri verilmiş olan belge listesini dikkate alarak en geç 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar belgelerini BİDEB'e ulaştırmaları halinde başlatılacaktır.

eBİDEB Form Açılış Tarihi: 11 Haziran 2018, Saat 08:30
eBİDEB Form Son Giriş Tarihi: 22 Haziran 2018, Saat 17:30
Belge Kabul için Son Tarih: 29 Haziran 2018 , Saat: 17.30

Gönderi Adresi: TÜBİTAK-BİDEB (Program Kodu/Lütfen bursiyer adayı olarak desteklendiğiniz programın kodunu giriniz.) Akay Caddesi No: 6, 06420 Bakanlıklar/ANKARA

Belgelerini PTT ya da kargo şirketleri aracılığıyla ulaştıracak olanlar, gönderi takibini kullandıkları kanaldan yapabilirler. Telefon ya da e-posta yoluyla belgelerin ulaşıp ulaşmadığının sorulmaması rica olunur.

Belgelerini elden teslim edeceklerin gerekli kontrolleri ve düzenlemeyi önceden yapıp dosyalarını Genel Evrak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri rica olunur.

Adayların, gönderilen e-postaların junk/spam kutusuna düşmemesi amacıyla yüksek lisans bursu için bideb2210@tubitak.gov.tr ve doktora bursu için bideb2211@tubitak.gov.tr adreslerini kendi e-posta hesaplarına tanıtmaları (kaydetmeleri) rica olunur.

1 Mart 2018’den geçerli olan burslar, 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar ulaştırılacak belgelerin incelenerek harcama onayının alınmasını müteakiben toplu olarak ödenecektir. Ödemeler yapıldığında size e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Sürecin tamamlanmasını bekleyerek e-posta ve telefon aracılığıyla soru sormamanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ NOT:
1-Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde devam eden çalışmalar doğrultusunda; olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bursiyerin bursu iptal edilebilecektir.

2- Bursiyer adaylarından, istenen belgelerin tümünü tarif edildiği şekle uygun olarak son belge teslim tarihine kadar TÜBİTAK BİDEB adresine ulaştırmayanların, belgelerinin incelenmesi sonucunda koşullardan herhangi birini sağlamadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin, üniversitesinin not sistemini esas almayıp da lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun karşılığını yazanlardan yeni değerlendirme puanları taban değerlendirme puanının altına düşenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilecektir.

Bursa hak kazananları tebrik ederiz.

TÜBİTAK BİDEB Yüksek Lisans Burs Programları 2018/1. Dönem Başvuru Sonuçları

Wed, 06/06/2018 - 15:35

• 2210/A - Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
• 2210/B - Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı 2018 yılı 1. dönem sonuçları açıklanmıştır.

2018 yılı 1. dönemine yapılan doktora burs başvuruları değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

Sonuçlar e-bideb (http://e-bideb.tubitak.gov.tr) sistemine giriş yapıldıktan sonra “Başvuru Durumu” altında görülebilir.

Burs almaya hak kazananların bursları, 11 Haziran 2018 (08:30) - 22 Haziran 2018 (17:30) tarihleri arasında eBİDEB başvuru sisteminde bulunan burs almaya hak kazandıkları programın "Bursiyer Bilgi Formu”nu doldurup, aynı sistem içinde linkleri verilmiş olan belge listesini dikkate alarak en geç 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar belgelerini BİDEB'e ulaştırmaları halinde başlatılacaktır.

eBİDEB Form Açılış Tarihi: 11 Haziran 2018, Saat: 08:30
eBİDEB Form Son Giriş Tarihi: 22 Haziran 2018, Saat 17:30
Belge Kabul için Son Tarih: 29 Haziran 2018, Saat: 17.30

Gönderi Adresi: TÜBİTAK-BİDEB (Program Kodu/Lütfen bursiyer adayı olarak desteklendiğiniz programın kodunu giriniz.) Akay Caddesi No: 6, 06420 Bakanlıklar/ANKARA

Belgelerini PTT ya da kargo şirketleri aracılığıyla ulaştıracak olanlar, gönderi takibini kullandıkları kanaldan yapabilirler. Telefon ya da e-posta yoluyla belgelerin ulaşıp ulaşmadığının sorulmaması rica olunur.

Belgelerini elden teslim edeceklerin gerekli kontrolleri ve düzenlemeyi önceden yapıp dosyalarını Genel Evrak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri rica olunur.

Adayların, gönderilen e-postaların junk/spam kutusuna düşmemesi için yüksek lisans bursu için bideb2210@tubitak.gov.tr adreslerini kendi e-posta hesaplarına tanıtmaları (kaydetmeleri) rica olunur.

1 Mart 2018'den geçerli olan burslar, 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar ulaştırılacak belgelerin incelenerek harcama onayının alınmasını müteakiben toplu olarak ödenecektir. Ödemeler yapıldığında size e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Sürecin tamamlanmasını bekleyerek e-posta ve telefon aracılığıyla soru sormamanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ NOT:
1-Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde devam eden çalışmalar doğrultusunda; olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bursiyerin bursu iptal edilebilecektir.

2- Bursiyer adaylarından, istenen belgelerin tümünü tarif edildiği şekle uygun olarak son belge teslim tarihine kadar TÜBİTAK BİDEB adresine ulaştırmayanların, belgelerinin incelenmesi sonucunda koşullardan herhangi birini sağlamadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin, üniversitesinin not sistemini esas almayıp da lisans mezuniyet notunun karşılığını yazanlardan yeni değerlendirme puanları taban değerlendirme puanının altına düşenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilecektir.

Bursa hak kazananları tebrik ederiz.

Yeşil Dünya Ödülleri (The Green Wolrd Awards) 2018 Başvuruları Başladı

Wed, 06/06/2018 - 12:21

Birleşik Krallık Merkezli bir uluslararası kuruluş olan “The Green World Organization” (Yeşil Dünya Örgütü) tarafından her yıl “The Green World Awards” (Yeşil Dünya Ödülleri) başlığı altında düzenlenen ve çevre projelerinin değerlendirildiği ödül yarışması Eylül 2018’de gerçekleştirilecektir. Ödül kuralları gereği geçtiğimiz yılın birincisi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu için bu yılki yarışmanın ev sahipliği Türkiye tarafından yapılacaktır.  

Söz konusu ödüle ticaret ve sanayi dallarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve kamu kurumlarından başvurulabilmekte olup son başvuru 30 Haziran 2018’dir.

Ödül ile ilgili detaylı bilgiye http://www.greenworldawards.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Liselilerin Avrupa Fizik Olimpiyatı Başarısı

Tue, 06/05/2018 - 15:39

Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenen "2. Avrupa Fizik Olimpiyatı"nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, ülkemizin bu zamana kadar katıldığı tüm bölgesel olimpiyatlar arasında en başarılı sonuçları elde etti. İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Cem Arda Tepe Altın Madalya; Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız Gümüş Madalya; Bursa Nilüfer İMKB Fen Lisesi öğrencisi Metin Ersin Arıcan ve İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Artun Bayer Bronz Madalya kazandı. Öğrenciler, kazandıkları 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 23 ülkeden 115 öğrencinin katıldığı 2. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi 3. sıraya taşıdı.

Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası TÜBİTAK MARTEK Ev sahipliğinde Gebze’de Açıldı

Tue, 06/05/2018 - 09:03

En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve teknoloji transferi gerçekleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlamayan Teknoloji Bankası’nın açılış töreni Gezbe TÜBİTAK Marmara Teknokent'te gerçekleşti. 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen, IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından EAGÜ’lere yönelik bir bilim ve teknoloji taahhüt paketi açıklanmış, paket kapsamında, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki taahhütlerden biri de, EAGÜ’ler için “Teknoloji Bankası” rolü üstlenecek uluslararası bir merkezin Türkiye’de kurulması olarak ilan edilmiştir.

Teknoloji Bankası Açılış Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Teknoloji Bankası'nın, sayıları 47'yi bulan en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme yönündeki küresel çabalar açısından önemli ve tarihi bir dönüm noktasını oluşturduğunu söyledi. İlk kez Mayıs 2011'de Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliğini yaptığı IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı'nda gündeme gelen bu fikrin, konferans sonunda kabul edilen İstanbul Eylem Planı'nda EAGÜ'lere yönelik bir Teknoloji Bankası kurulması çağrısı ile yer bulduğunu hatırlatan Bakan Faruk Özlü, Teknoloji Bankası'nın operasyonel hale getirilmesinin, Temmuz 2015'te Addis Ababa'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası BM Kalkınmanın Finansmanı Konferansı sonunda kabul edilen Eylem Planı ile Eylül 2015'de kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde yer aldığını kaydetti.

Törendeki konuşmasında Teknoloji Bankası'nın kurulması ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17.8 nolu alt hedefin gerçekleştirilmiş olduğuna dikkati çeken Bakan Faruk Özlü: "Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluşturmaktadır. İnsani dış politikamız çerçevesinde, mazlumların yardımına koşup; yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım eli uzatıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolar tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla dünyanın milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkelerinden birisi haline geldiğine dikkati çeken Bakan Faruk Özlü, "Söz konusu yardımlarımızı yaparken, yerel makamlarla yakın iş birliği içinde hareket etmeye büyük özen gösteriyoruz. Kısa süreli insani yardımlara ilaveten uzun vadeli, kapasite gelişimine odaklı kalkınma yardımlarına öncelik veriyoruz. Kalkınma yardımlarımızda, En Az Gelişmiş Ülkeler özel bir yere sahiptir. Bu anlayışla EAGÜ'lere yönelik BM Teknoloji Bankası'nın ev sahipliğine talip olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; Teknoloji Bankası'nı, birçok fırsat sağlayacağına inanarak TÜBİTAK MARTEK tesislerinde kurulmasına karar verdiklerine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:  "Banka, özellikle hem Gebze'de oluşturmakta olduğumuz Bilişim Vadisi'ne hem de TÜBİTAK enstitülerimize yakın olabilecek ve MARTEK, Bilişim Vadisi ve enstitülerimizin oluşturduğu ekosistemden faydalanabilecektir. Banka ayrıca ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi, uluslararası platformlarda faaliyet göstermeyi ve yabancı ortaklıklar kurarak, Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimcilere yakın konumlanacaktır. Aynı zamanda, TÜBİTAK ve enstitülerinin sahip olduğu kabiliyetler ve Bilişim Vadisi'nin sunacağı imkanların, bir araya gelmesi ile oluşacak sinerji, Teknoloji Bankası'nın gücüne güç katacaktır. Teknoloji Bankası'nın ana faaliyet alanlarından biri olan Bilim Teknoloji ve Yenilik Destek Mekanizması kapsamında, hedeflenen ortak iş birliği projeleri için enstitülerimiz, Teknoloji Bankası’na hem insan kaynağı hem de yeni proje ve iş birliği olanakları anlamında da katkıda bulunacaktır."

ARDEB Proje Başvurularının E-İmza ile Alınma Süreci Başladı

Fri, 06/01/2018 - 17:20

Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. Bundan böyle, ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara elektronik imza ile proje başvurusu yapılabilecektir.

 

31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edilecek, 01/01/2019 tarihi itibari ile tüm başvuruların e-imza ile yapılması zorunlu olacaktır.

 

ARDEB programlarına başvuru yapabilmek için;

 • Proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları,
 • Kurum/kuruluş yetkililerinin başvuru sisteminde doğru bir şekilde kayıtlı olduğundan emin olunması ve sistemde yer almayan kurum/kuruluş yetkililerinin sistem üzerinden yetki tanımlarını yapmalarının sağlanması,
 • Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerekli yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart okuyucu, kart) temin edilerek kurulması,
 • Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve doğru çalıştığından emin olunması gerekmektedir.

 

Proje başvurularında sıkışıklık yaşanmaması için, NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına yeteri süre kadar önceden başvurulması önem arz etmektedir. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

 

Not: E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Soru ve önerileniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Ziyaret Etti

Fri, 06/01/2018 - 12:24

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Türkiye Direktörü Cherry Gough ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’un ziyareti esnasında,  Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik 2014 yılında başlatılan ve koordinasyonu TÜBİTAK ile Birleşik Krallıktaki muadil kuruluşlar tarafından sağlanan Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında yürütülen işbirliklerinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından işbirliklerinin imzalanan hukuki metinlerden öteye giderek, uygulama safhasına geçmesinin önemi vurgulandı. Söz konusu Fon konusundaki yüksek farkındalık ve yoğun ilgi doğrultusunda, daha fazla çıktı odaklı ve daha güçlü işbirliklerinin hedeflendiği ifade edildi.

Görüşmede, Prof. Dr. Mandal ayrıca, güçlü bir ortaklık için araştırma yönetiminin de önemini vurgulayarak, bölgesel kalkınma ve teknoloji transferi ile kapasite geliştirme, özellikle doktora bursu destekleri ile insan kaynağı kapasitesi geliştirmenin önemini belirtti. Bu hususta, British Council ile İngiltere’de doktora yapma imkânı sağlayacak yeni burs programı çağrılarının açılmasına yönelik iletilen talep, Birleşik Krallık Türkiye Direktörü Cherry Gough tarafından da olumlu karşılandı.

Buna ilaveten, akademik işbirliklerinin yanı sıra güçlü sanayi odaklı işbirlikleri tesis edilmesi hususunda fikir birliğine varıldı. Görüşmede, son olarak Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi tarafından iki ülke yükseköğrenim kurumları arasındaki işbirliği ve Rolls Royce TÜBİTAK ortaklığının daha ileri aşamalara taşınması konusundaki talepler dile getirildi.

Birleşik Krallık Büyükelçisi’nin ziyareti, iki ülke işbirliğinin daha da ileriye taşınması konusunda karşılıklı niyetlerin bildirilmesi ile sona erdi.

2202-2203-Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları Sınavsız Geçiş Hakkı ve Ek Katsayı Uygulamasından Faydalanacak Öğrenciler için Başvurular Başlamıştır

Fri, 06/01/2018 - 09:04

TÜBİTAK-BİDEB tarafından yürütülen Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında madalya alıp başarılı olan adaylara yönelik olarak sınavsız geçiş hakkı ve ek katsayı uygulamasının yapılabilmesi için 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurmuş adayların, 01 Haziran – 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında aşağıdaki linkten bireysel olarak başvuru yapmaları ve onayladıkları başvuru formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra TÜBİTAK BİDEB’e en geç 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

https://e-bideb.tubitak.gov.tr 

 

TÜBİTAK BİDEB İletişim Bilgileri:

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Yarışmalar Grubu Koordinatörlüğü

2202 Ulusal Bilim Olimpiyatları Programı / 2203 Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı

Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 468 53 00

 

E-Posta:

bideb2202@tubitak.gov.tr

bideb2203@tubitak.gov.tr

 

Daha fazla bilgi için 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Not: 10 Temmuz 2018'den sonra sonuçlanacak Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda yarışacak öğrencilerimizin madalya almaları durumunda 29 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları için sadece bu öğrenciler için sistem açık tutulacaktır. Dilekçe ve başvuru formunun ıslak imzalı halini en geç 30 Temmuz 2018 tarihine kadar TÜBİTAK BİDEB'e ulaştırmaları gerekmektedir.

L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri 2019 Yılı Başvuruları Başladı

Thu, 05/31/2018 - 13:53

1998 yılında başlatılan L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri aracılığıyla her yıl uluslararası bilim dünyasında Yaşam Bilimleri veya Fizik Bilimleri alanlarının gelişmesine katkıda bulunan beş kadın bilim insanı ödüle layık görülmektedir.
L’Oréal-UNESCO Uluslararası ödülleri 2019 yılında Fizik Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında verilecek olup ödüllere uluslararası alanda başarılı kadın bilim insanlarını aday gösterme işlemi elektronik olarak https://www.forwomeninscience.com adresinden gerçekleştirilmektedir. Aday göstermek için son başvuru tarihi 29 Haziran 2019 olarak belirlenmiştir. Burs hakkında daha detaylı bilgiye UNESCO Milli Komisyonu web sitesinden (www.unesco.org.tr) erişilmesi mümkündür.
Afrika-Arap Devletleri, Asya-Pasifik, Avrupa-Latin Amerika ve Kuzey Amerika olmak üzere beş bölgede çalışan beş seçkin kadın bilim insanı 100.000 Avro ödül almaya hak kazanacaktır. Bu mahiyette aday gösterilecek olan bilim insanlarının uyruğu değil, çalıştıkları yer baz alınmalıdır.

Yeni TÜBİTAK’ın Yeni Destek Programları Açıklandı

Thu, 05/31/2018 - 09:06

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yakın dönemde yürütülmeye başlanacak olan destek programları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından, TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonunda kamuoyuna tanıtıldı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasında, TÜBİTAK’ın üniversitelerin, akademinin ilişkide bulunduğu en önemli kurumların başında geldiğini; ülkemizin bilim, teknoloji, yenilik politikalarının belirlenmesi sürecine katkı verdiği, destek programlarının düzenleyicisi ve uygulayıcısı olduğunu ifade etti. Ülkemizin 2023 Yılı Hedeflerini hatırlatan Prof. Dr. Mandal, “10 büyük ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz. TÜBİTAK da, bu hedefe ulaşma görevini, kendi yasal çerçevesinde, görev tanımları çerçevesinde, başarılı ve yetkin bir biçimde, paydaşlarıyla işbirliği yaparak, yerine getirmeye çalışıyor” dedi. Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelere bakıldığında, nitelikli bilgi üretiminin ve bu nitelikli bilgiyi üreten nitelikli insan kaynağının ön plana çıktığına işaret eden Prof. Dr. Mandal, “Dünya’daki TÜBİTAK benzeri kurumların ne tip destek programları uyguladığına, kendi politikalarını nasıl değiştirdiklerine, yenilediklerine bakıyoruz. Değişik zamanlarda toplantılar gerçekleştirdik, hem üniversitelerimiz boyutunda, hem Ar-Ge Merkezleri boyutunda, hem de teknopark ve girişimciler boyutunda. Araştırmacılarımızla, firmalarımızla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla, YÖK Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrasında, bugün size açıklayacağımız yeni destek programlarını oluşturduk” diye konuştu.

YÖK Başkanı Saraç: “Türkiye, 137 Ülke Arasında Yükseköğretime Erişim Noktasında Dünyada 2. Sırada Yer Alıyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yükseköğretime erişim sorununun gündemden çıktığını, Türkiye'nin, yükseköğretime erişim noktasında 137 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını bildirdi. Bunun en önemli göstergesinin, 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu'nun Türkiye raporu olduğunu aktaran Prof. Dr. Saraç, bugün itibarıyla yükseköğretim sisteminde 205 yükseköğretim kurumu ile 46 bini aşkın programın bulunduğunu aktardı. Prof. Dr. Saraç, yükseköğretime erişim ve yükseköğretimde kalitenin, yükseköğretim alanının birbiriyle ilişkili iki temel konusu olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi bugünün vazifesi, yükseköğretimde kalite üzerinde yoğunlaşmaktır. Bundan dolayı kaliteyi önceleyen bir anlayışla çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Türkiye'de son dönemde birçok alanda reformlar gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Saraç, benzer reformları eğitim, kültür, sanat alanlarında da gerçekleştirmek, insan merkezli kalkınmayı sağlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Saraç, "Ulaşmak istediğimiz insani, sosyal ve kültürel kalkınmışlık seviyesine erişmemizin ancak nitelikli insan gücü ve nitelikli bilgi üretimiyle mümkün olacağı muhakkaktır" dedi. Prof. Dr. Saraç, geleceğin inşasında en stratejik ve en önemli konunun, teknolojik gelişmelerle birlikte çok hızlı ve sürekli değişen sosyo ekonomik yapı, değişen yapıya uyum sağlayabilecek beşeri sermayeye duyulan ihtiyaç kapsamında her seviyede eğitime ve insana yapılacak yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, "Yeni YÖK olarak son yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli yenilikler, yükseköğretimde planladığımız, uygulamaya koyduğumuz büyük düzenlemeler, devam eden çalışmalarımız ve yeni projelerimiz, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı tüm süreçlerin iyileştirilebilmesi, geliştirilebilmesi içindir" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Temel Desteklere 1,6 Milyar Lira Aktardık"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuşmasının ardından, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK’ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtımı”nı içeren bir sunum yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal TÜBİTAK’ta yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini ve bu kişilerin 4 binin ülkemiz için stratejik ve kritik teknolojiler üzerinde çalıştığını bildirdi. TÜBİTAK’ın, Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu ve kurum çalışanlarının da büyük gayret gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Mandal, “TÜBİTAK benzeri kurumların kendilerini nasıl geliştirdiklerini inceledik. Yapılan istişareler sonrasında yeni destek programlarını oluşturduk.” dedi. TÜBİTAK’ın temel destek programları kapsamında 2017 yılında toplam 1,6 milyar liralık kaynak aktarımı yapıldığını belirten Prof. Dr. Mandal, desteklere ayrılan kaynağın önemli ölçüde arttığını söyledi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Küresel Rekabetçilik Endeksinde (2017-2018), Türkiye’nin 137 ülke arasında 53. sırada bulunduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin, yüksek teknoloji odağının güçlendirilmesi gerekiyor. Destek sistemleri daha çok girdi odaklı tasarlanmış, çıktılar yeterince iyi ölçülmüyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf kalıyor. Büyük bütçeli Ar-Ge konsorsiyum projelerine yönelik ara çıktılar üzerinden kontrol noktaları oluşturulmasına izin veren aşamalı destek sistemi bulunmuyor. Teknoloji şirketlerine danışmanlık, mentörlük yapacak ara yüzlerin artırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mandal sunumunda, TÜBİTAK’ın yeni dönemde çağrıya çıkacağı ve destek vereceği program başlıklarını şöyle aktardı: “Mükemmeliyet Merkezleri Destek Programı, Sanayi Yenilik Ağları Destek Programı, Sanayi Doktora Programı Destek Programı, Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri Destek Programı, Girişim Sermayesi Ekosisteminin Teşvik Edilmesi Destek Programı, Teknoloji Tabanlı Girişimlerin Desteklenmesine Yönelik Destek Programı.”. TÜBİTAK Başkanı sunumunda, ayrıca burs programları aracılığıyla disiplinler arası yetkinlik oluşumuna katkı sağlanacağını, TÜBİTAK stratejilerinde katılımcılık, şeffaflık ve esneklik başlığı kapsamında, üniversite, özel sektör, kamu ve STK paydaşlarıyla yapılan ortak akıl toplantılarına devam edileceği ve belirlenen başlıklarda ortak akıl toplantıları düzenleneceğini, TÜBİTAK Araştırma Merkezleri ve Enstitülerinin başta özel sektör olmak üzere tüm bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi paydaşlarıyla işbirliğinin artırılacağını ve geliştirileceğini, destek programı esaslı yaklaşımdan ihtisas alanı odaklı program yönetimi yaklaşımına geçileceğini aktardı. TÜBİTAK Başkanı destek programları çağrılarının haziran itibariyle açılmaya başlanacağını programlara ilişkin detayların ise TÜBİTAK tarafından duyurulacağını kaydetti.

Bakan Özlü: “TÜBİTAK Ülkemizin Geleceği Açısından Hayati Bir İşlevi Yerine Getiriyor”

Prof. Dr. Mandal’ın sunumunun ardından, kapanış konuşması için söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’de bilimin ve teknolojinin amiral gemisinin TÜBİTAK olduğunu her fırsatta dile getirdiğini hatırlattı. Bilim ve teknolojinin sadece bugünümüz için değil, esasen geleceğimiz için belirleyici ve yol gösterici olacağını dile getiren Bakan Özlü, “Bu anlamda, TÜBİTAK, ülkemizin geleceği açısından son derece hayati bir işlevi ve misyonu yerine getiriyor. Bu misyonun gelişmesi, büyümesi ve somut sonuçlara ulaşması için hepimiz elimizden geleni yapmak durumundayız. Çünkü geleceğin temel parametresi bilim ve teknolojidir” dedi. Bilimden kopuk bir teknolojinin, teknolojiden kopuk bir sanayinin düşünülemeyeceğine işaret eden Bakan Özlü, “Bugün, bilim ve teknoloji adına yaptığımız her şey, geleceğimizin nasıl olacağını doğrudan etkileyecek. Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz, bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye hedefine ulaşmaktır” dedi. Bu hedefe giden yolda, TÜBİTAK’a ve üniversitelerimize büyük görevler düştüğüne değinen Bakan Özlü, bilim ve teknoloji alanında Türkiye’ye bir sıçrama yaptırmak için bütün kurumlarımızın ahenk içinde çalışması gerektiğini söyledi. “Güçlü bir bilim ve teknoloji politikası üretmemiz tek başına yeterli değil. Ürettiğimiz politikaları sürdürülebilir kılmak, bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye, sanayiden de ürüne kuvvetli bir bağ kurmak zorundayız” diyen Bakan Özlü, bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarını aynı düzlemde ele aldıklarını belirtti.

“Yeni TÜBİTAK Daha Esnek, Daha Aktif, Daha Çözüm Odaklı, Daha Kapsayıcı, Daha Üretken”

Yeni TÜBİTAK ile tarif edilen yapının daha esnek, daha aktif, daha çözüm odaklı, daha kapsayıcı, daha üretken bir yapılanma olduğunu ifade eden Bakan Özlü, “TÜBİTAK, bilim ve teknoloji politikamızın merkezi ve beynidir. 55 yıldır bilim ve teknoloji dünyamıza hizmet eden TÜBİTAK, önümüzdeki yıllarda da bilim insanlarımız, üniversitelerimiz, araştırmacılarımız ve özel sektörümüz için en ciddi paydaş, en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edecek. Özel sektöre yönelik yürütülen destek programları kapsamında TÜBİTAK olarak 1995-2002 yılları arasında 1159 proje için toplam 490 milyon TL destek sağladık. 2003-2017 yılları arasında sağlanan destek miktarı ise yaklaşık 14 kat artarak 6.7 milyar liraya yükseldi. Elbette ki bu rakamın yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Yine aynı dönemde TÜBİTAK aracılığıyla 10.8 milyar liralık araştırma geliştirme hacmi oluşturduk. Sadece 2017 yılında, özel sektöre yönelik destek programları kapsamında toplam 494 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunuyoruz. Bugüne kadar 2335 teknogirişim firmasını destekledik. Akademik projelere sağladığımız destek miktarı ise, 2002 yılına göre 44 kat artarak, 858 milyon liraya yükseldi” diye konuştu. Bu destek programlarıyla esas olarak üniversite ile TÜBİTAK arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Bugünkü toplantımızda bunları değerlendiğimizi, sizlerden önemli katkılar geldiğini düşünüyorum. Bunları TÜBİTAK Başkanı ile birlikte değerlendireceğiz. TÜBİTAK’ın yeni misyonu, yeni vizyonu çerçevesinde hayırlara vesile olacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın sunumu için lütfen tıklayınız.

Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalışmaları TÜBİTAK MAM Koordinatörlüğünde Sürüyor

Tue, 05/29/2018 - 18:23

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Koordinatörlüğünde yürütülen Nanoteknoloji Kümelenmesi çalışmaları ile ilgili süreç değerlendirme toplantısı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katılımıyla, TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kümelenme Birlikteliğinde yer alan paydaşların katıldığı toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seçici Kuruluna sunulan ve müzakere protokolü imzalanan Nanoteknoloji Kümelenmesi ile ilgili konular görüşüldü. TÜBİTAK MAM Uzmanı Namık Serkan Taşkıran, “Nanoteknoloji Kümelenme Teşebbüsü Yol Haritası ve İş Modeli” konularında bir sunum yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sunumun ardından katılımcıların kümelenme ile ilgili beklentilerini, görüş ve önerilerini sordu. TÜBİTAK Başkanlığı olarak kümelenme konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, katılımcılardan iş modeli beklentisini dile getirdi ve kümelenmede TÜBİTAK Başkanlığının rolünün net olarak tanımlanmasını beklediğini söyledi.

 

Nanoteknoloji Kümelenmesi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Seçici Kurulu Tarafından Onaylanmıştı

 

Eylül 2017 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda 30 özel sektör firması, 8 Üniversite, 5 Sanayi ve Ticaret Odasından oluşan Kümelenme Birlikteliği ve 38 milyon TL bütçesi olan kümelenmenin (19 Milyon TL devlet katkısı ve kalanı ayni olarak ve kümelenme paydaşları tarafından nakdi karşılanacak olan) nasıl bir araya geldiği, mevcut birliktelik, kapsadığı kamu-sanayi-Ar-Ge iş birlikteliği, projeler ve ürünler-çıktılar, hedeflenen sektörler, ülkemizdeki mevcut kamu ve özel sektör alt yapısı hakkında bilgi, nanoteknoloji konusunda global yatırımlar ve yabancı ülkelerin hedefleri, ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı ve yüksek teknoloji ürünleri içerisindeki önemi, sektörler arasında yapılacak iş birliktelikleri ve özel sektör firmalarımıza sağlayacağı üretim kapasitesi gelişimi, pazar payı artışı, rekabet gücü, katma değeri yükseltecek ürünler geliştirme ve var olan teknik altyapılarını nasıl geliştirebilecekleri sunulmuştu.

 

Söz konusu toplantıda, Savunma ve Uzay Sanayi 2 proje, Havacılık Sanayi 1 proje, Makine Sanayi 1 proje, Otomotiv Sanayi 1, Kompozit Malzeme 1 proje, Boya Sanayi 1 proje, İnşaat Sanayi 1 proje, Tekstil Sanayi 4 proje önerisinde bulunmuştu.

 

Seçici Kurul Onayı alan proje için, 23.03.2018 tarihinde protokol imzalanmış iş planı hazırlanması için 2 ay süre verilmiştir. Kümelenmenin, 5 yıllık iş planlarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 9 iş günü içerisinde sunması gerekiyor.

 

 

Düzce Bilim Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Tue, 05/29/2018 - 17:23

4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında, TÜBİTAK ile Düzce İl Özel İdaresi arasında, 23 Ocak 2018 tarihinde imzalanan ön protokol ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, “Düzce’de Bilim Merkezi Kurulması Proje Sözleşmesi”, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı arasında, Ankara’da, TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantı Salonunda imzalandı.

Düzce Bilim Merkezi kapsamında sergi alanları ve eğitim birimlerinde yer alan deneysel ve uygulamalı etkinliklerle, farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireylerin bilimle buluşturulması, bilim ve teknolojinin toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirilmesi ve bilim ve teknolojinin öneminin toplum gözünde arttırılması amaçlanıyor. Düzce ilinin yanı sıra çevre illere de hizmet edecek olan bilim merkezinin, Mayıs 2021’de tamamlanması planlanıyor.

Bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkan TÜBİTAK, ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedefliyor. Bugüne kadar Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Elazığ, Antalya Kepez, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep ve İstanbul Üsküdar’da bilim merkezi kurulması için proje sözleşmeleri imzalandı.

 

 

 

 

 

Pages