-A A +A

TÜBİTAK RSS

Subscribe to TÜBİTAK RSS feed
Updated: 11 hours 47 min ago

TÜBİTAK SAGE’den Uluslararası Katılımlı “Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu”

Fri, 11/03/2017 - 14:44

TÜBİTAK SAGE tarafından, 1-2 Kasım 2017 tarihlerinde, Ankara’da, uluslararası katılımlı “Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum ile özelde milli mühimmatların uçak platformlarına (savaş uçağı, insansız uçak vb.) sertifikasyon çalışmalarını ele almak, genelde ise bütün platformlara yük sertifikasyonunun metotlarını ortaya koymak, sektörde birliktelik oluşturmak ve sektöre yön vermek hedeflendi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Erdal Çakmak, sempozyumda yaptığı konuşmada, Enstitünün kuruluşundan bu yana birçok hava platformlarından atılan mühimmat sistemlerinin ve varyasyonlarının sertifikasyon süreçlerini yönettiğini belirterek, bu süreçlerde birçok testin başarılı şekilde icra edildiğini ve bu silah sistemlerinin envantere kabulünün sağlandığını söyledi.

TÜBİTAK SAGE'nin proje ihtiyaçlarına yönelik, hali hazırda savunma sanayine hizmet eden test altyapılarına ve alanında uzman test ekibine sahip olduğunu vurgulayan Çakmak, "Bu başarı milletimizin, Türk savunma sanayinin, Enstitümüzün başarısıdır. Çalışmalarımızı değerlendireceğimiz, eksiklerimizi birlikte tartışacağımız ve test süreçlerinde bize destek olan yerli, yabancı sektör temsilcilerinin sunumlarını izleyeceğimiz bu güzel etkinlikten sonra umut ediyorum ki daha dinamik bir enerjiyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de konuşmasında, ulusal savunma ve güvenlik gereklerinin karşılanmasında teknolojik bağımsızlığın önemli bir konuma geldiğini söyledi. Savunma sanayisinde ana yüklenici ve sayıları hızla artan alt yükleniciler arasında bir ekosistem oluştuğunu belirten Tüfekçi, "Bu ekosistemin büyümesinde ve farkındalığın artmasında, ikincisi düzenlenmekte olan Yük Sertifikasyonu Sempozyumu'nun katma değer sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.

Savunma sanayisinde ana yüklenici ve sayıları hızla artan alt yükleniciler arasında bir ekosistem oluştuğuna işaret eden Tüfekçi, şunları söyledi: "Bu ekosistemin büyümesinde ve farkındalığın artmasında ikincisi düzenlenmekte olan Yük Sertifikasyonu Sempozyumu'nun katma değer sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sistem içine üniversitelerimizi, hem akademisyenlerimizi hem de yetişmekte olan gençlerimizi dahil etmenin ülke menfaatleri açısından elzem olduğunu değerlendiriyorum."

Sempozyumun İlki 2016 Yılında Yapılmıştı

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu”nda milli mühimmatların sertifikasyon çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca, uçuş test organizasyonu, eğitimi ve yönetimi, yeni nesil veri toplama ve depolama sistemleri, yeni nesil veri iletişim sistemleri, test emniyeti ve risk değerlendirmesi, test pilotluğu, test mühendisliği ve test destek birimleri konuları ele alındı.

2016 yılında aynı tarihlerde birincisi düzenlenen sempozyum ile Yük Sertifikasyonu Testleri alanında çalışan uzman kişiler, seçkin temsilciler, yurtdışından konuklar, yöneticiler ve sektörün ileri gelenleri bir araya gelerek, Yük Sertifikasyonu Testlerine yönelik teorik ve uygulamadaki bilgilerin paylaşılıp tartışıldığı bir ortam oluşturdular.

TÜBİTAK Yayınları Kitap Fuarlarında Okurlarıyla Buluşuyor

Wed, 11/01/2017 - 15:28

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, ilk olarak, 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP  tarafından düzenlenen “Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı”nda; daha sonra da, 24 Kasım-2 Aralık 2017 tarihlerinde Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen “CNR 2. Mersin Kitap Fuarı”nda okurlarıyla buluşacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde; CNR 2. Mersin Kitap Fuarında ise 1-2 Aralık 2017 tarihlerinde, Mehmet Başar tarafından yazılan, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitabı olarak basılıp satışa sunulan “Bir Girişimcilik Yolculuğu - Değer Yaratımı ve Girişimci Düşüncelerin Temeli” kitabının imza günü yapılacak.

Farklı yaş gruplarına yönelik yaklaşık 350 başlıkta TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarıyla fuara katılacak olan TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, fuarda okurlarıyla daha yakından iletişim kurma olanağı buluyor. Bilim okuryazarlığının küçük yaşlarda kazandırılmasını öncelikli hedeflerinden biri olarak benimseyen TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, Fuardaki standında, okul öncesi, çocuk, gençlik, başvuru ve yetişkin kitaplarını okurlara sunuyor.  Her yaştan okurun yoğun ilgi gösterdiği TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, satışlarını yüzde 10 indirimle gerçekleştiriyor.

Popüler bilim kitaplarına ilgi duyan okurlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmanın önemine inanan TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, düzenli olarak kitap fuarlarına katılmayı sürdürüyor.

TÜBİTAK - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Wed, 11/01/2017 - 15:25

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle açılmıştır. 15 Ocak 2018 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında, 

 • Yenilenebilir Enerji
 • Yer Bilimleri
 • Havacılık
 • Malzeme Bilimleri
 • Biyoteknoloji
 • Çevre Bilimleri

başlıklarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Ortak Ar-Ge projelerinin her iki ülkenin de sosyo-ekonomik durumuna katkıda bulunacak şekilde teknoloji, süreç, teknik, prototip geliştirilmesi ile ticarileşme ve yenilik odaklı olması beklenmektedir.

İletişim:
Kerem L. AKILLI
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
0312 298 1638
kerem.akilli@tubitak.gov.tr

ERANet-LAC Üçüncü Ortak Çağrısı Açılıyor

Wed, 11/01/2017 - 15:23

ERANet-LAC (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities) Avrupa Birliği ülkeleriyle Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında işbirliğini hedefleyen bir 7. Çerçeve Programlar projesidir. 2017 yılı sonuna kadar devam edecek ERANet-LAC Projesinin akabinde, işbirliklerinin sürdürülmesi hedeflendiğinden, ERANet-LAC Partnerleri tarafından “EU-CELAC Interest Group” bağımsız platformu oluşturulmuştur. Bu çerçevede, ERANet-LAC/EU-CELAC Interest Group üye ülkelerinin katılımıyla biyoekonomi, sağlık ve bilgi iletişim teknolojileri konulu çağrı açılacaktır.  

 

ERANet-LAC 2017/3 çağrı dönemi 20 Kasım 2017 – 8 Mart 2018  tarihleri arasında başvuruya açık olacaktır. Üçüncü çağrının aşağıdaki alanlarda açılması planlanmaktadır:

 

1) BIOECONOMY / BIOREFINERIES: Intermediate and/or High-Added Value Bioproducts

2) HEALTH : Infectious Diseases: Early Detection Research including both, Screening and Diagnosis

3) ICT : Platform for Learning and Inclusion

4) ICT for Urban Sustainability: Nature-Based Solutions, Citizen Science and Systemic Urban Planning

 

Çağrıya ülkemiz ile birlikte Arjantin, Barbados, Belçika, Bolivya, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Finlandiya, Almanya, Guetamala, İsrail, İtalya, Meksika, Panama, Peru, Polonya, İspanya ve Uruguay’dan fonlayıcı kurum ve kuruluşlar katılım sağlayacaktır.

 

Çağrı ile ilgili detaylara 20 Kasım tarihinden itibaren https://www.eucelacplatform.eu/joint-actions adresinden ulaşabilirsiniz.

COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları Güncellendi

Tue, 10/31/2017 - 11:06

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) Aksiyonlarına katılım kuralları güncellendi. Güncel kurallara ulaşmak için tıklayınız

TÜBİTAK ile Filistin Arasında Ortak Çağrı ve Projeler

Tue, 10/31/2017 - 10:53

Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu HCIE (Higher Council for Innovation and Excellence) Başkanı H. E. Adnan Samara ve beraberindeki heyet, 25 Ekim 2017 tarihinde TÜBİTAK Başkan yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu ve MAM başkanı Prof. İbrahim Kılıçaslan tarafından ağırlandı. İki kurum arasında bir süre önce başlatılan işbirliği görüşmeleri somut program ve projelerle hayata geçirilecek.

TÜBİTAK’a bağlı Merkez ve Enstitüler tarafından katılım sağlanan toplantıda, Atık Su yönetimi, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Enerji ve Bilişim Teknolojisi konuları kapsamında 2018 yılının ilk aylarında üniversite-sanayi işbirliklerine yönelik bir ikili işbirliği çağrısına çıkılma kararı alındı. Bu bağlamda Aralık 2017 tarihinde çağrı hazırlıkları kapsamında bir çalıştay düzenlenecek. Ayrıca Filistinli araştırmacılara TÜBİTAK tarafından burs ve araştırma ortamı sağlanacak.

Toplantı esnasında, MAM Çevre Enstitüsü ile Atık Su Yönetimi konusunda ortak projelere yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Bilindiği üzere sağlıklı içme suyu sağlayamama ve sanitasyon sistemlerinin kurulması Filistin ve bölge için büyük önem arz etmekte.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif ERGİN'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Fri, 10/27/2017 - 15:22

Milletimizin egemenlik ve bağımsızlık iradesi ve mücadelesinin eseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız millî mücadeleyi takiben kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yılını milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. 2023 hedeflerine doğru koştuğumuz bugün, Cumhuriyet’in geleceğine büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarılar, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç ve umut veriyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) olarak her alanda gelişmiş, üretken, yenilikçi ve teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmiş bir Türkiye ideali ile azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu duygularla milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ile yâd ediyorum.

 

Saygılarımla.

Prof. Dr. A. Arif ERGİN

TÜBİTAK Başkanı

2017 - 2018 TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı

Fri, 10/27/2017 - 14:38

Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 20 Kasım 2017

Elektronik Başvuru Son Tarihi 22 Ocak 2018

 

Başvuru Koşulları:

•             Yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:         

i)             En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmaktır,

ii)            En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.(Halen çalışan öğretmen veya 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış ama bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olanlar.)

•             Proje başvurusunda ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler. 

i)             Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

ii)            Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

 

Aynı proje adı ve benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda desteklenmiş bir projenin tekrar önerilmesi durumunda, desteklenen projede “Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı”nda yer alan yürütücü ve uzmanlardan Feragat Formu’nun alınarak proje önerisine eklenmesi gerekmektedir.

 

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Başvuru, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. ARBİS hesabı yoksa http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girilerek oluşturulabilir. http://www.tubitak.gov.tr/4005 adresinde yer alan güncel proje öneri formunun doldurularak elektronik başvuru sistemine “.doc” ya da “.docx” formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurular ve desteklenmesine karar verilen proje sözleşmelerinin taraflarca imzalanması, Başbakanlık koordinasyonu ile kamuda yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi” çalışmaları doğrultusunda elektronik ortamda E-imza aracılığıyla yapılacaktır. Bu çerçevede; başvuru aşamasından önce ve proje önerisinin desteklenmesine karar verilmesi durumunda sözleşmelerin imza süreçleri başlamadan önce, bu aşamalarda imzası alınacak olan proje yürütücüsü, birim yöneticisi ve kurum / kuruluş üst düzey yetkilisinin mutlaka “Kamu Sertifikasyon Merkezi”nden “Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)” almaları gerekmektedir.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 22 Ocak 2018 saat 23:59’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza)tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopyada gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır..

• 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Çağrı Metni
• 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Proje Öneri Formu

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler:
• 4005-Değerlendirme Süreci
• 4005-Değerlendirme Kriterleri

Yönetmelik ve Esaslar:
• Bilim ve Toplum Programlarına İlişkin Yönetmelik
• 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Usul ve Esaslar

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı Çağrı Logosu için tıklayınız.

İLETİŞİM:
bt4005@tubitak.gov.tr
forum.tubitak.gov.tr

 

Kasım 2016 "4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. 

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisansüstü Bursları

Fri, 10/27/2017 - 10:52

2016-2017 öğretim yılı için Vakfımıza yüksek lisans ve Doktora bursu almak üzere başvuru yapmış olanlar arasından Vakıf Yönetim Kurulu’nca bursiyerler belirlenmiştir.

Vakfımızdan yüksek lisans ve Doktora bursu almaya hak kazananlar:

ASİL YÜKSEK LİSANS BURSİYERLERİ

ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

Ziya GÜLGÜN ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Hacı DEDECAN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Davut VATANSEVER İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Müh. Emine Özlem DENGİZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Müh. Şefika  ŞAHAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Gülay ÖZŞAHİN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Umutcan ÇALIŞKAN Bilkent Üniversitesi Makine Müh. Sinan Şahin CANDAN ODTÜ Makine Müh. Selin ÖZKIYICI İzmir Yüksek Teknoloji Enst. Kimya Müh. Ahmet HAMZAOĞLU Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.

 

 

 

 

 

 

 

 


YEDEK YÜKSEK LİSANS BURSİYER ADAYLARI

Nurettin HAZER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Müh. Hamza ÖZAYRANOĞLU Kilis 7 Aralık üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bilal CANATAR Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Müh. Büşra CENİKLİOĞLU Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Nail YILDIZ Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.

 

 

 

 


ASİL DOKTORA BURSİYER ADAYI

Eda DAĞSUYU İstanbul Üniversitesi Biyokimya

 

 

48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Duyurusu

Fri, 10/27/2017 - 09:55

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım alanlarında LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

Başvurusu yapılacak projeler Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde değerlendirilecek ve ön değerlendirmeyi geçen projeler 12-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak bölge sergisine davet edilecektir. Bölge sergilerinde finalist olarak belirlenen projeler 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek Final Yarışması’na katılmaya hak kazanacaklardır.

Yarışmanın bölge aşamasında ilgili jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde her alanda Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve final aşamasında ise Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilecektir.

Yarışmada derece alan öğrenci ve öğretmenlere verilecek ödül miktarları aşağıda belirtilmiştir.

BÖLGE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

DERECESİ                            ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ            ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ

                                               (kişi Başına)

BİRİNCİLİK                          700,00-TL.                           600,00-TL.

İKİNCİLİK                            550,00-TL.                           450,00-TL.

ÜÇÜNCÜLÜK                     400,00-TL.                           350,00-TL.

 

FİNAL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

DERECESİ                            ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ            ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ

                                               (Proje Başına)

BİRİNCİLİK                          3.500,00-TL.                       3.500,00-TL.

İKİNCİLİK                            3.000,00-TL.                       3.000,00-TL.

ÜÇÜNCÜLÜK                    2.500,00-TL.                       2.500,00-TL.

TEŞVİK                                 1.500,00-TL.                       1.500,00-TL.

YILIN GENÇ ARAŞTIRMACISI ÖDÜLÜ: 3.500,00-TL.

TEMATİK ALAN ÖDÜLÜ (Teşvik hariç ödül alan kişiler arasından): Alınan ödül miktarı kadar

Ayrıca yarışmanın final aşamasında Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülü alan öğrenciler, üniversite sınavına girdikleri ilk yıl, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yayınlanacak olan ÖSYS Kontenjan Kılavuzu’nda belirtilen alanlarla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda üniversite giriş puanlarına eklenmek üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek puan uygulamasından yararlandırılacaktır.

Başvuru tarihleri: 18 Aralık 2017 – 12 Ocak 2018

Detaylı bilgiye http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi bağlantı adresinden ulaşılabilirsiniz.

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Duyurusu

Fri, 10/27/2017 - 09:53

Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

Başvurusu yapılacak projeler Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde değerlendirilecek ve ön değerlendirmeyi geçen projeler 26-29 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak bölge sergisine davet edilecektir. Bölge sergilerinde finalist olarak belirlenen projeler 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenecek Final Yarışması’na katılmaya hak kazanacaklardır.

Yarışmanın bölge aşamasında ilgili jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde her alanda Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve final aşamasında ise Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilecektir.

Yarışmada derece alan öğrenci ve öğretmenlere verilecek ödül miktarları aşağıda belirtilmiştir.

BÖLGE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

DERECESİ                            ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ            ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ

                                               (Kişi Başına)

BİRİNCİLİK                          500,00-TL.                           500,00-TL.

İKİNCİLİK                            400,00-TL.                           400,00-TL.

ÜÇÜNCÜLÜK                    300,00-TL.                           300,00-TL.

 

FİNAL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

DERECESİ                            ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ            ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ

                                               (Proje Başına)

BİRİNCİLİK                          2.500,00-TL.                       2.500,00-TL.

İKİNCİLİK                            2.000,00-TL.                       2.000,00-TL.

ÜÇÜNCÜLÜK                    1.500,00-TL.                       1.500,00-TL.

TEŞVİK                                 1.000,00-TL.                       1.000,00-TL.

Başvuru Tarihleri: 4 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018

Detaylı bilgiye http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi bağlantı adresinden ulaşılabilirsiniz.

2017-2018 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Açıldı

Thu, 10/26/2017 - 17:07

Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 20 Kasım 2017

Elektronik Başvuru Son Tarihi 22 Ocak 2018

 

 Başvuru Koşulları:

•  Yürütücü olmanın koşulları şunlardır (bu koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir):

i)  Bir üniversitede veya kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

•  Proje başvurusunda ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i)  Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Aynı proje adı ve benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda desteklenmiş bir projenin tekrar önerilmesi durumunda, desteklenen projede “Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı”nda yer alan yürütücü ve uzmanlardan Feragat Formu’nun alınarak proje önerisine eklenmesi gerekmektedir.

Deyatylar için tıklayınız.

TÜBİTAK Yazılım Bağımlılığına "Format" Atacak

Thu, 10/26/2017 - 16:09

TÜBİTAK ULAKBİM önderliğinde 25 Ekim’de başlayan 3. Kamu Açık Kaynak Konferansı, yoğun bir katılımla devam ediyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, burada yaptığı konuşmada, açık kaynak meselesinin, buz dağının su üstünde kalan sekizde birine karşılık geldiğini, asıl meselenin "dijital gündem" olduğunu söyledi. Türkiye'nin insan kaynağı, yönetimi ve halkın istekliliğiyle dijital gündemi son derece iyi kucakladığına işaret eden Ergin, Türkiye'nin bu konuda diğer ülkelerden bir "tık" ileride bulunduğunu ifade etti.

Konunun sadece lisans bağımlılığıyla sınırlı olmadığını, asıl meselenin güvenlik olduğunu dile getiren Ergin, şöyle konuştu: "Çünkü verilerimizin, bilgilerimizin, fotoğraflarımızın, özel, resmi hayatımızın, her türlü başvurumuzun, imzamızın tutulduğu bir yerden bahsediyoruz. Yeni kimlik kartlarıyla tüm kişisel verilerin, bilgilerin bulunacağı bir alandan söz ediyoruz, konu sadece 3-5 fotoğraf değil. Eğer buranın güvenliğini sağlayamazsak, içinde ne yazdığını kontrol edemediğimiz yazılımlarla bunları yönetmeye çalışırsak o zaman büyük bir gaflet ve delalet içinde bulunacağımız çok açık. Bu bakımdan güvenliğimizi başkalarının idaresine verilmemesi meselesiyle karşı karşıyayız. Bu mesele sadece bir yazılım göçü değil, milli bağımsızlık olarak ta ele alınması gereken bir meseledir."

Pardus etiketi altında çeşitli çözümler sunduklarını, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini belirten Ergin, "2011-2013 döneminde malum yapının müthiş gayretleriyle TÜBİTAK'taki Pardus yapılanması tamamen çökmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pardus konusunda verdiği talimatın bu konuda atılan kararlı adımlar için tetikleyici olması üzerine 2014'te bunu ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı kuvvetleri olmak üzere bir dizi alanda kullanılabilir hale getirildi." dedi.

 Ergin, dijital ortamda hazırlanan belge ve dosyaların bir formatı olduğunu ve bunlar üzerinde işlem yapabilmek için belirli programlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Örneğin, Microsoft Office'te hazırlanan bir çalışmanın "doc" ya da "docx" formatında biçimlendirildiğine işaret eden Ergin, bu formatların açık kaynaklı geliştirilmiş LibreOffice, OpenOffice ya da başka geliştiricilerinin geliştirdiği yazılımlarda açılmak istendiğinde zorluklar yaşandığını vurguladı. Ergin, şöyle devam etti:

"Bu durum bize şöyle bir bağımlılık getiriyor: Microsoft Office'te hazırlanmış dokümanları açmak istiyorsanız bu yazılımı almanız ve yıllık lisans ücreti ödemeniz lazım. Bir power point gösterimi yapacaksanız, hesaplama tablosu hazırlayacaksanız ya da bir doküman hazırlayıp sunacaksınız belirlenmiş Open Document Format (ODF-Açık Belge Formatı) gibi dünya çapında standartlar var. Buna geçtiğimiz takdirde ofis yazılımlarında Microsoft ya da Mac bağımlılığımızı minimize etmiş olacağız."

Öncelikle kendi iç işlerimizde açık doküman formatını benimseyeceğiz. Microsoft, Mac kullanan da bunu açabilecek ama bunların dışındaki açık kaynak kodlu yazılımlarla bize doküman yollayıp alacak olanlar bunu kullanabilecekler. Yeter ki ben kendi bünyemde açık kaynak tabanlı formata geçmiş olayım. Bunu 6 ayda kendi bünyemizde oturttuktan sonra 2018'in ortasından itibaren TÜBİTAK ile yapılacak bütün yazışmalarda ve bilgi formatlarında office formatlarını artık reddedeceğiz. Ayrıca Proje başvurusunda bulunan, bizim adımıza hakemlik ya da değerlendirme yapan, konferanslarımıza katılanların sunumlarını açık belge formatında isteyeceğiz."

 

TÜBİTAK Heyetinin Kore Ziyareti

Wed, 10/25/2017 - 14:02

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin başkanlığındaki heyet, Güney Kore’deki fonlayıcı kuruluşlar, araştırma merkezleri ve araştırma üniversitelerini ziyaret ederek ikili temaslarda bulundu. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Ulusal Araştırma Kurumu (NRF) Başkanı Prof. Moo Je Cho’nun daveti üzerine 14-21 Ekim'de gerçekleşen ziyaret kapsamında, ülkedeki akademik araştırmalar konusunda ana fonlayıcı kuruluş olan NFR ile 2004’ten beri yürüyen ikili iş birliği programının içeriğinin, konu odaklı ve özel sektörü de kapsayacak şekilde geliştirilmesi yönünde mutabık kalındı. Üniversite-özel sektör işbirliğinde insan kaynağı sorununa ve akademik araştırmaların ticarileşmesine yönelik yeni programlar hakkında detaylı bilgi alan heyet, Küresel Perspektifte Bölgesel İşbirliği Stratejileri temalı NRF Uluslararası Forumu’na katılım sağladı.

Heyetin, Güney Kore Teknoloji Geliştirme Enstitüsü’ne (KIAT) gerçekleştirdikleri ziyarette de 2018 yılında yoğunlaştırılması planlanan Türkiye-G.Kore inovasyon, işbirliği çalışmaları kapsamında, EUROSTARS ve EUREKA programları özelinde Türk ve Koreli özel sektör kuruluşlarının ortak başvuruda bulunmalarının daha fazla teşvik edilmesi yönünde aynı yıl bir çağrı açılması hususunda mutabakata varıldı. İkili işbirliği anlaşması kapsamında özel sektör ve akademi birliktelikleri konusunda yapılabileceklerin ele alındı. TÜBİTAK tarafından yürütülen ikili işbirliği programları ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destekleri hakkında bilgi verildi. TÜBİTAK heyetinin, Bilim ve Teknoloji Enstitüsünü (KIST) ziyaretinde de iki kurum arasındaki işbirliği mutabakat zaptı yenilendi. Ayrıca İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (ULSAN) de ziyaret edilerek her seviyede işbirliği imkanları görüşüldü.

Merkeze bağlı farklı alanlarda uzmanlaşmış 8 araştırma enstitüsünden Beyin Araştırmaları, Robotik ve Medya Enstitüleri ziyaret edilerek çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, yenilenen mutabakat zaptı ile KIST ile Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesinin yanı sıra, söz konusu araştırma merkezi ile eşgüdüm halinde faaliyet gösteren Güney Kore Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (UST) TÜBİTAK tarafından seçilerek önerilecek 5 Türk yüksek lisans ve doktora öğrencisi istihdam edilecek.

Türkiye ile Katar Yeni Çağrılar Açmaya Hazırlanıyor

Wed, 10/25/2017 - 11:26

Kurumumuz ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund - QNRF) arasında 2015 yılından itibaren bilimsel ve teknolojik işbirlikleri kapsamında görüşmeler sürdürülmekte olup iki ülke arasında olası işbirliği alanları belirlenmeye çalışılıyor. Bu görüşmelerin bir sonucu olarak TÜBİTAK-QNRF işbirliğindeki ilk çağrı ‘Siber Güvenlik’ alanında açıldı ve çağrı ile iki ülkenin hem akademisi hem de sanayisinin ortak katılımının olduğu projelerin desteklenmesi hedeflendi.

4 Ekim 2017-8 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuruya açık olan çağrı kapsamında, hem çağrının duyurulması için QNRF tarafınca düzenlenen “Açılış Etkinliği”ne katılmak hem de Katar’daki muadil kuruluşlarla görüşmek üzere Kurumumuz Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu başkanlığında bir heyet 9-11 Ekim 2017 tarihlerinde Katar’daki ilgili kurum ve araştırma merkezlerine ziyaretler düzenledi.

9 Ekim 2017’de gerçekleşen ve Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, Katar Üniversitesi gibi kurumlardan üst düzey katılımın olduğu Açılış Etkinliği’nde Başkan Yardımcımız Dr. Hasekioğlu ile Katar Vakfı (Qatar Foundation) Ar-Ge’den sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Hamad el-İbrahim konuşmalar yaptı. Dr. Hasekioğlu konuşmasında günümüzde artık sadece akademinin ya da sadece sanayinin olduğu işbirliklerinin yetersiz kaldığına ve günümüz şartlarının ve problemlerinin bu ikisi arasında işbirlikleri oluşturmayı zorunlu hale getirdiğine değindi. Dr. el-İbrahim ise bu çağrının sadece bir başlangıç olduğunu kaydederek sektörler arası ortaklıkların bilim ve teknoloji alanında daha büyük bir etki ve fayda yaratabileceğini ifade etti.

10-11 Ekim 2017 tarihlerinde ise, Kurumumuz heyeti Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF), Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (QSTP), Katar Üniversitesi (QU), Hamad Bin Khalifa Üniversitesi altında görev yapmakta olan Katar Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (QBRI), Katar Bilgi İşlem Araştırma Enstitüsü (QCRI) ve Katar Çevre ve Enerji Enstitüsü (QEERI) ile görüşmeler gerçekleştirdi ve olası işbirliği alanları ve yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Mon, 10/23/2017 - 15:45

Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulmasını desteklemek amacıyla 1601 destek programı kapsamında “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 2017 Yılı” çağrısı açılmıştır.

Çağrı kapsamında başvuruda bulunulabilmesi için ilgili Üniversitenin aşağıdaki şartları sağlanmış olması gereklidir:

 • 2014, 2015 ve 2016 yılları içinde açıklanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”lerinin en az bir tanesinin içinde yer almış olmak,
 • 1513 TTO Destekleme Programı çerçevesinde destek almamış veya 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 20156 çağrısı kapsamında destek almamış olmak (1601 Programı Kapsamında 2014-1 Çağrısı ile desteklenen TTO’lar bir önceki şartı sağlamaları kaydı ile bu Çağrı’ya başvurabilirler)

1601 Programı Kapsamında 1601-2014-01 ve 1601-2015-06 Çağrıları ile desteklenen TTO’lar bu Çağrıya başvurabilirler.

Bu şartları sağlayan Üniversiteler adına, aşağıda sıralanan yapılar başvuru yapabilir.

 1. Üniversitenin kendi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
 2. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
 3. TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket.

Çağrı proje başvuruları, eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan PRODIS (TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden alınacaktır.

TÜBİTAK tarafından Çağrıya ilişkin çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulabilir. Başvuru yapmayı planlayan Kuruluşlar, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak TÜBİTAK ile temasa geçmeli ve Kuruluş tarafında yer alan iletişim kişisi ve bu kişinin e- posta adresini yazılı olarak bildirmelidir.

TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu

 

Fatih Mert ÇİFTÇİ

Tel: 0-312-2989411

E-Posta: mert.ciftci@tubitak.gov.tr

Hamdi AKSU

E-Posta: hamdi.aksu@tubitak.gov.tr

Tel: 0-312-2989410

Hamit TAŞ

E-Posta: hamit.tas@tubitak.gov.tr

Tel: 0-312-2989508

Onur ÜLGEN

E-Posta: onur.ulgen@tubitak.gov.tr

Tel: 0-312-2989693

 

Aşağıdaki linkler kullanılarak çağrıya ilişkin başvuru dokümanlarına ulaşılabilir:

1. Çağrı Metni

2. Performans Göstergeleri

3. Personel Özgeçmiş Şablonu

4. PRODIS Başvuru Kılavuzu

 

 

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Mon, 10/23/2017 - 11:54

2017-2018 TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI!

Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 20 Kasım 2017
Elektronik Başvuru Son Tarihi 22 Ocak 2018

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamaları içermektedir.

4007 destek programına;

 • Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve / veya kuruluşlar başvurabilir.
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum / kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

NOT: Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

Detaylar İçin Tıklayınız.

UME ve Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Sat, 10/21/2017 - 09:31

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü (IMBIH) bilimsel ve yasal metrolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzaladı.

9-10 Ekim 2017 tarihlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip CAMUŞCU ve TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü ziyareti esnasında kayıt altına alınan “Mutabakat Zaptı"na Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip CAMUŞCU, TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ ve Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü Müdürü Zijad DŽEMIĆ imza attı.

İmzalanan anlaşmayla başta medikal cihaz ve sistemler olmak üzere ziraat ve çevre alanlarında Avrupa’da başlatılan yasal metrolojik faaliyetlerin ülkemizde de oluşturularak uluslararası izlenebilirliğinin pekiştirilmesi yönünde prensip kararı alındı. Ayrıca bu alanlar öncelikli olmak üzere AB projelerinde de ortak işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara önümüzdeki yılın aksiyon planında  yer verildi.

"Mutabakat Zaptı"nın imzalanmasının ardından yerinde laboratuar incelemesi gerçekleştirilerek IMBIH yetkilileriyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan yapılan bu anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin yurtdışında muadili kuruluşlarla imzaladığı Mutabakat Zaptı sayısı 34’e yükselmiş oldu. 

Uluslararası Triton Kampanyasına, TUG RTT150 Teleskobu ile Katıldı

Fri, 10/20/2017 - 16:27

TUG, Güneş Sisteminin en dış ve sekizinci gezegeni konumundaki Neptün'ün 14 uydusundan en büyüğü Triton'a ilişkin gözlemde bulundu. Neptün'ün tersi yönünde dönen Triton, güneş sisteminde bu özelliğe sahip tek uydu olarak biliniyor. Ayrıca atmosferi de mevsimlere göre değişim gösteren Triton'un incelenmesinin bu nedenle büyük önem taşıdığı belirtiliyor. 16 Yıl önce 2001 yılında Triton yörüngesi gereği Samanyolu'ndaki parlak bir yıldız ile dünyanın arasından geçti. Böylece güneş tutulmasına benzer bir yıldız tutulması meydana geldi ve kısa süre için yıldız görünmez oldu. 16 yıl önceki bu olaydan sonra Ekim 2017'de Triton'un tekrar parlak bir yıldızı örteceği hesaplanarak, gözlem için yıllar öncesinden hazırlık yapıldı. 5 Ekim'deki yıldız tutulmasının gölgesi Kazakistan'dan başlayarak Güney Avrupa'dan geçti ve Meksika'da sona erdi. TUG da bu kuşakta yer aldı. Tutulma kuşağında kalan TUG, Türkiye'nin en büyüğü olan 150 cm ayna açıklıklı "RTT150" teleskobuyla tutulmayı izledi. TUG, çok sayıda gözlemevinin olduğu uluslararası kampanyaya katılarak yeni veriler elde etti. Böyle bir gözlem, tutulma kuşağı içinde kalan tüm gözlemevlerinin uluslararası katılımıyla yapıldığından Triton'un atmosferi sürekli gözlenmiş oldu.

TUG'dan yapılan yüksek çözünürlüklü gözlemler, her 1 saniyede yaklaşık 2 kilometre Triton atmosferinin izlenmesine imkan tanıdı. Böylece sık gözlem yapılarak Triton'un atmosferinin daha önce anlaşılamayan yönlerinin anlaşılır olacağı belirtildi. Gözlem sırasında "RTT150" teleskobundaki çok yüksek hızda görüntü alabilen kamera, saniyede 20 adet yüksek kaliteli ölçüm yaptı. Elde edilen bu bilgiler, daha sonra gözlenecek tutulmalardaki verilerin analizi için referans olarak kullanılacak. Böylece, Triton'un atmosferinin uzun dönemli değişimi incelenmiş olacak. Triton'un atmosferinin dünyadan incelenebilmesi için yıldız tutulmasının meydana gelmesi gerekiyor. 1990'lı yıllarda gerçekleşen ilk yıldız tutulmasının gözlemleri sonucu, 1993-1997 döneminde Triton'un atmosferinin genişleme gösterdiği saptanmıştı. Bu genişleme, 2001 yılında yapılan yıldız tutulması gözlemleriyle de doğrulandı. Triton ile ilgili 1993-2001 yıllarında beş yıldız tutulması gözlenirken, bu dönemlerde bazı tespitler yapıldı. Triton'un atmosfer basıncının söz konusu dönemde iki kat arttığı saptandı. Triton atmosferinin 25. ve 50. kilometrelerindeki katman sıcaklığının sabit olduğu ve yaklaşık 52 kelvin dereceyi bulduğu belirlendi.

Pages