-A A +A

TÜBİTAK RSS

Subscribe to TÜBİTAK RSS feed
Updated: 6 hours 3 min ago

Diyanet ile TÜBİTAK arasında "AYGÖZ" Protokolü İmzalandı

Wed, 07/19/2017 - 16:47

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) Kurulması, İşletilmesi ve Bakımına İlişkin Protokol”ü imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen imza töreni öncesinde bir konuşma yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, protokolün Türkiye'de ay gözlemleriyle ilgili cihaz ve yerleşke kurulmasını kapsayacağını belirtti. İlmin, insanların refahını artırmıyorsa, kalpleri bir araya getirmiyorsa, kendilerini ve içinde bulundukları evreni tanımalarına yaramıyorsa ne işe yaradığının sorgulaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ergin, İslam ülkeleri arasında dini günlerle ilgili farklı uygulamalara değindi. Prof. Ergin, "Bayramlarımızı aynı günde yapamıyorsak, dünya çapında kazanılmış bazı haklarımız varsa, biz Müslümanlar olarak 'şu gün bizim bayramımızdır, bugün bizim ayımızın başlangıcıdır’ diye ittifak halinde tek ses olamıyorsak kayıp ve yitik malımız var demektir" diye konuştu.

Antalya'da 2 bin 547 rakımda faaliyet gösteren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin uluslararası nitelik taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, burada bilimsel araştırmalara yön verildiğini, buluşlara imza atıldığını bildirdi. Ay takvimiyle ilgili Mayıs 2016'da dünya çapında yapılan anlaşmaya işaret eden Prof. Dr. Ergin, bunun ay takvimlerinde hendesenin (geometri) esas alınmasını içeren bir adım olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Ergin, TÜBİTAK olarak bunun altının bilimsel ve teknolojik olarak doldurulmasını taahhüt ettiklerinin altını çizerek, yapılan protokolün bu yönden önem taşıdığını kaydetti.

Protokolün Türkiye'de ay gözlemleriyle ilgili cihaz ve yerleşkenin kurulmasını kapsayacağını anlatan Prof. Dr. Ergin, Antalya'daki gözlemevindeki teleskoplara ve gökyüzünü aynı anda gören kameralara yeni bir teçhizatın ekleneceğini söyledi.

Prof. Dr. Ergin, ayın görülmesi konusunda dünya çapında belli bir standardın oturtulması gerektiğine işaret ederek, gözleme olan kıyası esasa oturtacaklarını belirtti. Prof. Ergin, "Böylece gönüllerimizi birleştiren, insanlarımızı bir arada hareket etmeye sevk eden, aramızdaki ayrılıkları ve gayrılıkları yok eden ilimsel ve bilimsel adımı atmış oluruz" dedi.

“Ramazan’da İmsak Tartışması Ortadan Kalkacak”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak TÜBİTAK ile sembolik değeri çok yüksek olan bir protokole imza atıldığını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de neredeyse son 10 yıldır, Müslümanların Türkiye’de her ramazan bir imsak tartışması yaşadığına değinerek, bu çalışmanın bu tartışmayı ortadan kaldıracağını belirtti. Görmez, “Otel teraslarından imsak vaktini tespit eden kardeşlerimiz de böylece bundan sonra bilimin verilerinin dinin esaslarıyla nasıl bütünleşerek ortaya konulduğunu görecekler ve bu tartışma tamamen ortadan kalkmış olacak diye umut ediyorum. Bütün ihtilafları ortadan kaldırmak için sahip olduğumuz bilimsel verileri, sahip olduğumuz, bizzat yaptığımız gözlemleri, dünyadaki bütün kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Hedefimiz, bundan sonra herkes bu vakitleri, bu gözlemleri bizzat kendi cep telefonundan izleme imkanına sahip olsun" diye konuştu.

"Hilal" ve "Ufuk" Gözlemleri

Protokolde başlıca iki hususun yer alacağını belirten Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, şu bilgileri verdi: “Bunlardan birisi hilal gözlemleri. Hilal gözlemleriyle ilgili kriterlerin test edilmesi şeklinde ifade etmek istiyorum. İkincisi de ufuk gözlemleri. Gerek imsak gerek yatsı vakitleriyle ilgili kullanmış olduğumuz kriterlerin bilimsel açıdan test edilmesine yönelik çalışmalar. Bugün burada yapılacak protokol ile inşallah hilali dakika dakika, saniye saniye gözlemlemek suretiyle, resimlerini de çekerek dünyaya 'İşte hilal şu dakikada şurada görülmektedir' şeklinde bir adım atılmış olacak."

OHAL İnceleme Komisyonu Başvuruları

Wed, 07/19/2017 - 16:04

685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince 12/07/2017 tarih, 30122 (mükerrer) sayılı (http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm) Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık tebliği uyarınca; 667 ve devamındaki Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Kurumumuzdaki kamu görevinden çıkarılanlar, anılan tebliğe uygun şekilde en az (iki nüsha) olarak hazırlayacakları başvurularını 17/07/2017 tarihinden itibaren TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 9. Kat  Tunus Caddesi No: 80  06100 Kavaklıdere/ Çankaya  ANKARA adresine teslim edeceklerdir.

ARDEB Destek İstatistikleri Güncellendi

Wed, 07/19/2017 - 09:27

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), bünyesinde yer alan 3 müdürlük ve 10 araştırma destek grubu aracılığıyla Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda üniversitelerden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından önerilen bilimsel araştırma projelerini değerlendirmekte, desteklemekte, izlemekte ve sonuçlandırmaktadır.

Tüm bu süreçlerle ilgili gelişmeler belirli aralıklarla kamuoyuna duyurulmakta ve verilen desteklerin üniversite bazlı, bölgesel ve il bazlı dağılımları ile ilgili istatistikler, Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü (ETAP) tarafından web sayfasında yayınlanmaktadır.

Bu doğrultuda, “Akademik Destek İstatistikleri” başlıklı web sayfasındaki tablolar ve haritalar, 2016 yılına ait verilerin de eklenmesiyle güncellenmiştir.

ARDEB 1001, 3501 ve 1005 Sonuçları Açıklandı

Tue, 07/18/2017 - 16:13

ARDEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 1001, 3501 ve 1005 Programlarının 2017 yılı 1.dönemi sonuçları açıklandı.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Değerlendirme Sonuçları

Kariyer Geliştirme Programı (3501) Değerlendirme Sonuçları

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) Değerlendirme Sonuçları

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

Mon, 07/17/2017 - 11:52

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 17.07.2017 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 15.09.2017 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrı Önduyurusu

Mon, 07/17/2017 - 11:30

TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu’na sunulmuş olup şu an değerlendirme aşamasındadır. Avrupa Komisyonu’na sunulan bu proje önerisinin Ağustos sonu gibi kabul edilmesi ve proje kapsamında ilk çağrının 2017 yılının son çeyreğinde açılması beklenmektedir. Planlanan bu çağrının içeriği fosil ve yenilenemez ham madde bağımlılığından kaynaklanan global ekonomiyi sürdürülebilir biyo-temelli ekonomiye dönüştürmektir. Çağrının amacı; orman ve orman temelli endüstriye destek amaçlı özgün strateji, metot, süreç ve ürün tasarlamayı/geliştirmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesidir.

Çağrı metninin kesin içeriği Çağrı Yürütme Komitesi tarafından belirlenecek olup 2 alanı kapsaması beklenmektedir.

  • Ormanların sürdürülebilir yönetimi/amenajmanı,
  • Yenilikçi üretim teknolojileri, endüstriyel süreç, ürünler ve servisler

Çağrı kapsamında 1. aşama başvuruların 2018 başında alınması beklenmektedir. “Forest Value” projesi ve kapsamında çıkılacak çağrının ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

EUREKA Programı 27. Bakanlar Konferansı Yapıldı

Fri, 07/14/2017 - 16:01

Ar-Ge projelerinin desteklendiği uluslararası iş birliği platformu EUREKA Programı'nın 27. Bakanlar Konferansı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in katılımıyla İspanya  Parlamentosunda gerçekleştirildi. EUREKA üyesi ülkelerin ve sanayi kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getiren konferansta, programın geleceğiyle ilgili önemli kararlar alındı. Şili'nin EUREKA ağına dahil edilmesine ve Güney Afrika'nın üyelik statüsünün uzatılmasına karar verildi. EUREKA Programı 27. Bakanlar Konferansı sonunda İspanya, dönem başkanlığını Finlandiya'ya devretti.

EUREKA Programı pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerini destekliyor, teknoloji şirketlerinin kurdukları kümelerle ilgili sektördeki şirketleri bir araya getirerek, uzun vadeli stratejik iş birliklerinin desteklenmesini sağlıyor.

TÜBİTAK 2. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Başladı

Fri, 07/14/2017 - 14:59

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen “Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması”nın ikincisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) Kahramankazan yerleşkesinde başladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasının, yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik insansız hava araçları (İHA) geliştirilebileceğini ortaya koymak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Yarışmada İHA'ların, otonom uçuş ve görüntü-işleme kabiliyetleriyle uygun sırayla yük bırakma yeteneklerinin test edileceği kaydeden Prof. Ergin, araçların en fazla üç uçuş hakkı bulunduğunu ve denemelerin ardından performanslarının puanlanacağını kaydetti.

Başarılı İHA Sahiplerine Para Ödülü

Prof. Ergin, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına bu yıl Almanya, Endonezya, İsrail, Bangladeş, Hindistan, Katar, Kıbrıs, Polonya ve Romanya'dan toplam 232 takımın başvurduğunu, bunlardan 226'sının geçerli kabul edildiğini söyledi. Etkinlik kapsamında İHA Danışma ve Değerlendirme Kurulunun başarılı araçları belirleyeceğini ve sahiplerinin çeşitli miktarlarda parayla ödüllendirileceğini belirten Prof. Ergin, "Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması etkinlikleri, 16 Temmuz'a kadar TUSAŞ/TAI'nin Kahramankazan yerleşkesinde sürecek. Demokrasiyi hedef alan uçakların kalktığı, hain planların yapıldığı, halkın umutlarının yok edilmek istendiği yerde, ülkenin geleceğini oluşturacak genç beyinler hünerlerini sergileyecek" dedi.

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

Wed, 07/12/2017 - 11:28

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı " Adli Uygulamalarda Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 11.07.2017 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 22.09.2017 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

EMBL Doktora Sonrası Araştırma Bursu EIPOD Başvurularınızı Bekliyor!

Mon, 07/10/2017 - 15:54

2017 yılında EMBL ve Maria Sklodowska-Curie Programı tercihen farklı birimlerde yer alan en az 2 araştırma grubu içeren 20 doktora sonrası araştırmacıya EIPOD (EMBL Interdiciplinary postdocs) Programı kapsamında destek verecek. Programda yer alan her proje EIPOD’a resmî ev sahipliği yapmak üzere, EMBL’den 1 bilimsel danışman içermekte. Tüm projelerin EMBL partner laboratuvarlarıyla işbirliği içinde olması gerekmekte olup, endüstri ve akademiden gelen dış ortaklar da projelerde yer alabiliyor.

EIPOD Programı gereği, başvuru sahibi genç araştırmacılar, araştırma projesi önerisi hazırladıktan sonra projenin içeriğine son halini vermek amacıyla, projeye ev sahipliği yapacak olası EMBL danışmanı ile doğrudan iletişime geçmek zorunda. EMBL araştırma birimlerine, https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_units/index.html, başlıklarına ise https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_topics/index.html bağlantısından erişilebilir.

Kimler Başvurabilir?

EIPOD burs programına tüm uluslardan doktora sonrası araştırma yapmak isteyen araştırmacılar başvurabilir. Bununla birlikte, başvuru sahibinin mükemmellik seviyesinde disiplinlerarası çalışmalar yapmakta olması gerekiyor. Başvuru sahibi, doktora derecesine, ya da 4 yıl boyunca tam zamanlı araştırma tecrübesine sahip olmalı. Hâlihazırda başka bir enstitüde doktora sonrası araştırma yapmakta olan araştırmacılar programa başvuru yapabilir. Hâlen EMBL’de çalışmakta olan araştırmacılar başvuru son tarihine göre, son 3 yılda EMBL’deki çalışma süresi 12 ayı geçmemek koşuluyla programa başvurabilir.

Başarılı adaylar, EIPOD programıyla birlikte EMBL Doktora Sonrası Araştırma Programı’na da katılacak; böylece EMBL’de ileri seviye eğitim ve kariyer fırsatlarına sahip olacak.

Notlar

Başvurular EMBL’ye doğrudan yapılır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

EMBL program ve destekleri hakkında tüm sorularınızı embl@tubitak.gov.tr e-posta adresine göndrebilirsiniz.

Önemli Tarihler

14 Eylül

Başvuru için son tarih

15 Eylül-10 Ekim

Başvuruların uygunluk değerlendirmesi

10-15 Ekim

Mülâkata seçilenlerin listesinin açıklanması

16 Ekim

Seçilen adaylara davetiye gönderilmesi / Başvuruları reddedilenlere bilgi verilmesi

27-28 Kasım

Seçilen adayların EMBL merkezlerine ziyareti

29 Kasım

Seçilen adayların EMBL Heidelberg Merkezi'ni ziyareti

30 Kasım

Mülâkat (EMBL Heidelberg)

7 Aralık

Desteğe hak kazanan adayların bilgilendirilmesi

 

TÜBİTAK’ın Ufuk2020 Tanıtım Videosu İzleyicilerle Buluşuyor!

Fri, 07/07/2017 - 15:10

80 milyar avroluk fonuyla, dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Avrupa Birliği Ufuk2020 Çerçeve Programı'nın TÜBİTAK tarafından hazırlanan yeni tanıtım videosu yayınlandı.

Hazırlanan tanıtım videosu ile Ufuk2020 Programı’na ilişkin genel bilgilerin yanı sıra; Program’a katılım ile elde edilecek fayda ve TÜBİTAK’ın Programa katılımı güçlendirmeye yönelik geliştirdiği destek ve ödül programlarına ilişkin tanıtıcı bilgiler de sunuluyor.

Sizleri, Ulusal Koordinasyon görevinin TÜBİTAK tarafından yürütüldüğü ve Türkiye'nin başarı ve katılım performansının her geçen gün artan bir ivme ile yükseldiği Ufuk2020 Programı'na ilişkin bu eğlenceli videoyu aşağıdaki linkten izlemeye davet ediyoruz:

http://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/tubitakin-hazirladigi-ufuk2020-tanitim-videosu-izleyicileriyle-bulusuyor

 

 

EMBO Araştırma Bursları Başvuruları Bekliyor!

Fri, 07/07/2017 - 09:48

Türkiye’nin de üyesi olduğu, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO), moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bilim insanlarına yönelik olarak Üye, Asosiye ve İşbirlikçi ülke araştırmacılarının dolaşımına izin veren, kısa ve uzun dönem burs programlarına sahip.

EMBO Kısa Dönem Bursları

EMBO Kısa Dönem Bursları (Short Term Fellowships-STF), en az bir yıldır aktif araştırma yapan doktora öğrencisi seviyesindeki araştırmacılar dâhil, moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir teknik öğrenmesi ve işbirliğine dayalı araştırmayı tecrübe etmeleri amacıyla başka bir laboratuvarda 3 aya kadar çalışmalarına olanak tanıyor (Başvuru koşulları ve kurallar için  tıklayın).

EMBO Kısa Dönem Bursları’na yıl boyu başvurular alınmakta. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin, çalışmayı gerçekleştirmeyi planladıkları tarihten 3 ay önce, EMBO STF başvurusunu yapmaları gerekmekte.  Başvuruların EMBO tarafından değerlendirmesi, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 3 ila 4 ay sürede tamamlanıyor.

EMBO Uzun Dönem Bursları

Doktora veya doktoraya eş değer bir uzmanlık derecesine sahip, uluslararası hakemli bir dergide en az bir adet ilk yazar olmuş, doktorasını bursa başvuru yaptığı tarihten en fazla 2 yıl önce almış genç araştırmacılar 12-24 ay doktora sonrası araştırma yapmak için EMBO Uzun Dönem Burs Programı’na (Long Term Fellowship-LTF) başvuru yapabilir (Başvuru koşulları ve kurallar için  tıklayın).

EMBO Uzun Dönem Burslarına başvurular tüm yıl açık. Ancak, EMBO tarafından başvuruların değerlendirmesi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez yapılmakta. Bu bağlamada EMBO’ya 11 Ağustos 2017, Avrupa yaz saati uygulamasına göre, 14:00’a kadar yapılan başvurular aynı yılın sonbaharında toplanacak değerlendirme komitesi tarafından incelenecek. 11 Ağustos 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular ise 2018 ilkbahar dönemi değerlendirme toplantısında ele alınacak.

 

Notlar:

Burslara başvurular doğrudan EMBO’ya yapılmaktadır:

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application (EMBO STF)

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#application (EMBO LTF)

EMBO destek ve programları ile ilgili tüm sorularınızı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü, embo@tubitak.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

İstanbul’a Bir de RASAT Uydusundan Bakın

Thu, 07/06/2017 - 15:39

Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, 25 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Boğazını görüntüledi. RASAT’ın çektiği görüntüler http://blog.gezgin.gov.tr adresinde yayınlandı.

RASAT uydusunun aldığı görüntülerde, İstanbul Boğazı’nın ve Karadeniz’in Mayıs ve Haziran aylarında turkuaz rengini aldığı görüldü. Denizlerde yaşanan bu renk değişiminin, tek hücreli deniz fitoplanktonlarındaki artışa bağlı olduğu açıklandı. 25 Haziran 2017 tarihinde RASAT uydusu ile çekilen görüntü şeridinde Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nın turkuaz renge büründüğü ve Marmara Denizi’nin lacivert renkte olduğu izlendi.

Marmara Denizi’nin gümüş rengi parlaklığa kavuşması ise dikkat çeken bir diğer özellik oldu. Bu parlamanın nedeninin, yaz aylarında Güneş ve Dünya, diğer bir deyişle İstanbul arasındaki açı olduğu belirtildi. Yaz aylarında Güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT’a ulaştığı ve denizlerde gümüş rengi parlamalar görmemize neden olduğu ifade edildi. Kış aylarında ise yansıma geometrisi değiştiği için bu parlak yansımanın RASAT tarafından görülmediği, bu olguya İngilizce’de “sunglint” adı verildiği ifade edildi.

TÜBİTAK’tan Avrupa İnovasyon Konseyi Hakemliği Çağrısı

Wed, 07/05/2017 - 16:11

2018 yılında pilot olarak faaliyete başlayacak Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council-EIC) kapsamında araştırmacıların, girişimcilerin ve kurumsal firmaların, pazar oluşturacak sarsıcı inovasyon projelerini desteklemek üzere hibe destek çağrılarına çıkılacak. Bu çağrılara yapılacak proje başvurularının inovasyon uzmanları tarafından değerlendirilmesi planlanıyor. Avrupa Komisyonu, bu kapsamda mevcut hakem havuzunu Avrupa veya Dünya çapında bir girişim kuran ve büyüten girişimciler; Yatırımcılar (Banka, Risk Sermayeleri ve Kitlesel Fonlama Temsilcileri, Melek Yatırımcılar, vb.) ve İnovasyon ekosistemindeki uzmanlar (inovasyon, girişim hızlandırma ve kuluçka merkezleri, üniversiteler, vb.) ile genişletmek üzere bir duyuru yayınladı. EIC çağrılarında hakem olmak için; İlk olarak katılımcı kapısı üzerinden ((https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/experts/index.html) uzman kaydının eksiksiz olarak tamamlanması ve anahtar kelimeler kısmında uzmanlık alanı ile uyumlu kelimelerin ve “market-creating innovation” kelimesinin girilmesi gerekiyor. İkinci adım olarak ise, EASME-EIC-INVESTORS@ec.europa.eu adresine ad, soyadı ve katılımcı portalı üzerinden alınan uzman numarasının (örneğin EX2017A123456) e-posta olarak iletilmesi gerekiyor.

Hakemliğin çalışma koşullarına dair detaylı bilgilere ise http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf üzerinden erişilebiliyor.  

TÜBİTAK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Arasında İşbirliği

Tue, 07/04/2017 - 17:05

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, Konya Bilim Merkezinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla ortak hizmet protokolü imzalandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, imza töreninde yaptığı konuşmada, bilim merkezlerinin özellikle gençler için çok önemli olduğunu söyledi. Bilim merkezlerinin gelişimi için belediyelerin önemine işaret eden Ergin, Konya'daki merkezin artık belirli bir gelişmeyi sağladığını belirtti. Prof. Ergin, "Artık merkezin sürekliliği nasıl sağlanır, bizim bunu gözetmemiz gerekiyor. Bunun nasılını kağıt üzerine dökelim istedik. Ortaya tarafların sorumluluklarını gösteren güzel bir protokol çıktı. Bundan sonra Konya Bilim Merkezinin Türkiye değil, dünya çapında bir yer olarak adını büyütmesinde hepimizin ufak bir emeği olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de protokolün söz konusu Merkezin sürdürülebilirliği için önemli olduğunu vurgulayarak, protokolle bu konuda yeni bir sürece girileceğini belirtti. Konya Bilim Merkezini sadece bu kentteki öğrencilerin değil, çevre illerden gelenlerin de ziyaret ettiğine dikkati çeken Akyürek, bu merkezin bölgede eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağladığını bildirdi.

İmzalanan protokolle, 26 Nisan 2014'te ziyarete açılan Konya Bilim Merkezinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, ortak çalışmaların devam ettirilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.

 

TÜBİTAK Desteğiyle Kurulan İlk Bilim Merkezi

TÜBİTAK desteğiyle kurulan ilk bilim merkezi olma özelliğini taşıyan Konya Bilim Merkezi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip.

Destek kapsamında sergilerin ve eğitim programlarının temini, eğitim birimlerinin tasarım ve yapım işi, personel eğitimi TÜBİTAK tarafından gerçekleştirildi. Proje Yürütücüsü Konya Büyükşehir Belediyesi ise, bilim merkezi binasının inşası, personelin istihdamı ve bilim merkezinin işletilmesi görevlerini üstlendi.

Konya Bilim Merkezi için TÜBİTAK tarafından, 3 bin m2 sergi tedariği yapıldı, bin m2 alan üzerinde yer alan eğitim birimlerinin tasarım ve yapım işi gerçekleştirildi ve eğitim birimleri için gerekli olan eğitim programları temin edildi. 

TÜBİTAK, 5 Bin Öğrenciye Astronomi Eğitimi Verdi

Thu, 06/29/2017 - 11:57

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) “Gökyüzünü Gözlüyorum” Projesi kapsamında öğrencilere güneş sistemi, gezegenler ve mevsimler gibi konular anlatıldı. Güneş patlamaları ve lekeleri hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, 35 santimetre ayna çaplı tam otomatik teleskopla güneş gözlemi yapma fırsatı da buldular.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) "Gökyüzünü Gözlüyorum" projesi kapsamında, 5 bin öğrenciye "astronomide farkındalık yaratma" amaçlı eğitim verildiğini bildirdi.

TUG tarafından kurulan Bilim ve Toplum Merkezi'nin (BİTOM), 2009 yılından bu yana faaliyetlerini düzenli olarak sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Ergin, bu kapsamda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "astronomide farkındalık yaratma" amaçlı eğitim protokolü imzaladıklarını söyledi.

Protokol çerçevesinde TUG'un ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Gökyüzünü Gözlüyorum" projesini hazırladığını anlatan Prof. Dr. Ergin, “Projeyle öğrencileri astronomik keşfe çıkarmayı hedefliyoruz. Nisan, mayıs ve haziran aylarında üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci ve dokuzuncu sınıflardan hafta içi her gün 3 bin 525 öğrenci, merkezi ziyaret etti" diye konuştu.

Söz konusu protokol dışında bazı özel okullar için de etkinlikler düzenlediğine dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, toplamda 5 bin öğrenciye eğitim desteği verdiklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında TUG'un Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne gelen öğrencilere teleskopların tanıtıldığını belirten Prof. Dr. Ergin, "Proje çerçevesinde öğrencilere güneş sistemi, gezegenler, mevsimler gibi konular anlatıldı. Güneş patlamaları ve lekeleri hakkında da bilgiler verilen eğitimde, öğrenciler 35 santimetre ayna çaplı tam otomatik (T35) teleskopla güneş gözlemi yapma fırsatı da buldular" dedi.

TÜBİTAK 17 İlin Gürültü Haritasını Çıkardı

Thu, 06/29/2017 - 11:54

MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde 17 ilin yerleşim alanlarında yer alan karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini kapsayan stratejik gürültü haritaları tamamlandı. Türkiye'de ilk kez havalimanı gürültü haritaları da MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından oluşturuldu.

Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde 17 ilin stratejik gürültü haritalarını hazırladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, stratejik gürültü haritasının, belirli bir alan dahilinde farklı kaynaklardan yayılan gürültü etkilerinin fiziksel çevre faktörleri hesaba katılarak değerlendirilmesi için tasarlanan bir harita olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ergin, söz konusu çalışmanın kentlerin gürültü politikasının gelişimine de yardım edeceğini ve böylece illerdeki gürültülü noktalara gürültüyü artıracak yeni mekanların açılmasının da engellenebileceğini söyledi.

Haritaların şehirlerde maruz kalınan gürültünün stratejik tahminine de kaynak sağlayacağına işaret eden Prof. Dr. Ergin, aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuya ve karar mercilerine bilgi oluşturması açısından da haritaların önem taşıdığını vurguladı. Stratejik gürültü haritası sonuçlarının, iller için önemli veriler sağladığını belirten Prof. Dr. Ergin, gelecekte oluşabilecek gürültü problemlerinin de büyük oranda planlama aşamasında önlenebileceğini anlattı.

Havalimanlarının da Gürültü Haritası Çıkarıldı

TÜBİTAK bünyesinde "Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması ve Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi" konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ergin, "MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Türkiye'de ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde ve ilgili belediyelerin desteğiyle Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon gibi 17 ilin stratejik gürültü haritalarını hazırladı. Bu kapsamda söz konusu illerin yerleşim alanlarında yer alan karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini kapsayan stratejik gürültü haritaları tamamlandı" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez havalimanı gürültü haritalarının da TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından oluşturulduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüyle yürütülen projeler kapsamında, 39 havalimanının 27'si için stratejik gürültü haritaları hazırlandı. 12'si için çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Mersin Büyükşehir, Bolu ve Sivas belediyeleri ile yapılan protokoller çerçevesinde de ülkemizde ilk kez illerdeki sıcak noktalar için 'Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi ve Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması' çalışmalarına başlandı" dedi.

PRIMA Vakfı için Yardımcı Direktör Aranıyor

Fri, 06/23/2017 - 17:08

İspanya’nın Barselona şehrinde, PRIMA Girişimi’nin uygulama mekanizması olarak uluslararası ortak proje çağrısı açmak ve yürütmekle yükümlü PRIMA Vakfı’nda görev alacak yardımcı direktör aranmakta. Son başvuru tarihi 13 Temmuz 2017 olan ilanın detayları ektedir.

İş ilanına ulaşmak için lütfen tıklayın.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin'in Bayram Mesajı

Fri, 06/23/2017 - 15:47

Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Pages