-A A +A

TÜBİTAK RSS

Subscribe to TÜBİTAK RSS feed
Updated: 11 hours 47 min ago

6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017) Duyurusu

Wed, 10/04/2017 - 15:19

TÜBİTAK ULAKBİM’in Konferans Komitesinde yer aldığı 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 24-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İYTE ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (İzmir) gerçekleştirilecektir.

“Daha İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim” teması ile düzenlenecek olan 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı, OpenAIRE2020 Projesi kapsamında açık veri konusunu içeren ulusal bir çalıştayla bağlantılı olarak gerçekleştirilecektir. Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman ve saygın konuşmacıların yer alacağı, üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırmacılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerinin katılımının beklendiği konferansta aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır.

 • Açık Bilim ve Açık Erişim Uygulamaları İçin Gereken Politika, Strateji, Mevzuat, Standart ve Yazılım Alt Yapıları
 • Açık Bilime Doğru Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Kütüphaneler
 • Yeni Nesil Kurumsal Arşivler
 • İş Dünyasının Gözünden Açık Bilim
 • Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri Yönetimi Pilot Uygulaması
 • OpenAIRE Servis ve Hizmetler
 • Türkiye’de Açık Bilim, Neredeyiz?
 • Açık Eğitim Kaynakları

AE2017’nin düzenleneceği tarihleri de içeren 23-29 Ekim 2017 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haftası kapsamında “Open in Order To…” teması ile çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Kamu Açık Kaynak Konferansı KAK'17 Duyurusu

Wed, 10/04/2017 - 11:06

Kamu kurumlarında 'Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Teknolojileri'nin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz Kamu Açık Kaynak Konferansı 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Congresium'da gerçekleştirilecektir.

Konferansta bu yıl Pardus Projesi, açık kaynak dünyasındaki gelişmeler ve kamu kurumlarının kurumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen açık kaynak çözümleri, kamu açık kaynak kullanım ve uyarlama öyküleri, ülkemizde yürütülen faaliyetler, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ve benzeri konular, seminerler ve çalıştaylar eşliğinde sunulacaktır.

Pardus dönüşümü yapılmış ve halen devam eden kurumlarımız; deneyimlerini konferansımızda paylaşacaktır.

Konferansta aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır.

 1. Pardus 17 Tanıtımı
 2. Dünyada Açık Kaynak Teknolojileri
 3. Pardus Dönüşüm Hikayeleri
 4. Kamuda Açık Kaynak Nasıl Yaygınlaşır?
 5. Açık Kaynak İş Modeli
 6. Açık Belge Biçimi

Detaylar için http://kak.org.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Not:

 • Program detayları daha sonra açıklanacaktır.
 • Eğitim sonunda 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Eylem Planı’nın 4.5 eylem maddesi gereğince kamu personeli tarafından alınması gereken eğitimler için geçerli sertifika verilecektir.

TÜBİTAK’tan Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Alanında Yeni Çağrı

Mon, 10/02/2017 - 17:20

Hasar gören pist, taksi yolu ve uçuş alanlarının onarılması konusunda mevcut durumun milli imkânlar kullanılarak iyileştirilmesini amaçlayan “Pist Çabuk Onarım Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi” başlıklı yeni bir çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrı kapsamında projeler, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından 1007 Programı kapsamında değerlendirilecektir. Bu çağrı ile geliştirilecek malzemelerle farklı boyutta oluşabilecek hasarların mümkün olan en kısa sürede onarılması hedeflenmektedir.

Bu çağrı kapsamında proje başvuruları 02 Ekim 2017 tarihinde alınmaya başlanacak olup, proje önerileri için son başvuru tarihi 1 Aralık 2017 saat 17:00’dir.

TÜBİTAK UME ile Polonya Merkez Ölçüler Bürosu Mutabakat Zaptı İmzaladı

Mon, 10/02/2017 - 16:06

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Polonya Merkez Ölçüler Bürosu (GUM) ile metrolojik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzaladı.

Polonya Merkez Ölçüler Bürosu (GUM)  yetkililerinin TÜBİTAK UME ziyaretleri sırasında kayıt altına alınan "Mutabakat Zaptı"na TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ile GUM Başkanı Dr. Włodzimierz Lewandowski imza attı. Mutabakat Zaptının imzalanması için gerçekleştirilen ziyarete GUM Başkanı’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Maciej Dobieszewski, Genel Müdür Andrzej Hantz ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu  Marcin Mikiel katıldı.

Polonya Merkez Ölçüler Bürosu’nun yeniden yapılandırılması çalışmaları ve yeni bir yerleşkenin kurulması projelerinde faydalı olması amacıyla TÜBİTAK UME’nin gelişimi, idari ve mali yapılanması hakkında bilgilerin paylaşıldığı ziyarette, Polonyalı yetkililere TÜBİTAK UME laboratuvarlarını inceleme olanağı da sunuldu.

İmzalanan anlaşmayla iki kurum arasında zaman ölçeklerinin gerçekleştirilmesi, optik saatler, zaman ölçeklerinin karşılaştırmaları, zaman aralık ölçümleri gibi Zaman-Frekans alanındaki ortak projeler, gürültü ölçümleri ve lazer metrolojisi, kimyasal metroloji alanında ICP-OES ve ICP-MS ile suda cıva tayinleri ve referans malzeme üretimi, Watt Balance, Nanometroloji, optik cihazların geliştirilmesi ve karşılıklı teknik personelin eğitimi konularına yönelik iş birliği olanakları belirlendi.

Özellikle GUM Başkanı’nın ziyaret esnasında yaptığı sunumda da atıfta bulunulan Türkiye ve Polonya arasındaki 600 yılı aşkın kesintisiz ve dostane diplomatik ilişkiler çerçevesinde Polonya Merkez Ölçüler Bürosu ile ileriye dönük işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan yapılan bu anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin yurtdışında muadili kuruluşlarla imzaladığı Mutabakat Zaptı sayısı 33’e yükselmiş oldu.

2216 – Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2017/1 Bilimsel Değerlendirme Sonuçları

Mon, 10/02/2017 - 15:30

2216 – Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2017/1 Bilimsel Değerlendirme Sonuçları

2216 - Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2017 yılı 1. Dönem başvurularının bilimsel değerlendirme sonuçları belli oldu.

Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı desteği sonuçları için e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

Mon, 10/02/2017 - 15:19

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Petrolleri A.O. ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı “Petrol ve jeotermal sektörlerinde kullanılan üretim ve muhafaza boruları ile maden sondajlarında kullanılan tijlerin; ısıl işlem ve test teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 02.10.2017 itibari ile yayınlanmıştır.

 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 24.11.2017 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

2018 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ne Başvuru Süreci Başladı

Fri, 09/29/2017 - 15:13

TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a verilen “ Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” görevi kapsamında her yıl düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2018 yılı başvuruları açılmıştır. Türkiye’nin en prestijli ödüllerine başvurular 15 Ocak 2018  günü sona erecektir.

Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim insanları ödüllere başvurabilecektir. Ödüllere daha önceden sadece kişisel başvuru yapılabiliyorken, bundan sonra Esaslarda belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumlar da aday gösterebilecektir. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilecek ya da aday gösterilebilecektir. Hizmet Ödülü için ise kişisel başvuru yapılamayacak, ayrıca bu ödül için hayatta olma koşulu da aranmayacaktır. Başvuru dosyaları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncellenmiş haliyle bulunduğu http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/oduller/icerik-formlar-ve-esaslar adresinden yararlanılması önem taşımaktadır.

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Mühendislik Alanlarında ‘Distinguished Visiting Fellowships and Missions’ Çağrısı Açıldı!

Thu, 09/28/2017 - 16:29

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırmacılar arasında işbirliklerinin geliştirilmesi ve stratejik araştırma ortaklıkları kurulabilmesi amacıyla, mühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara yönelik ‘Distinguished Visiting Fellowships and Missions’ çağrısı açıldı.

Program kapsamında Birleşik Krallıktan misafir araştırmacıların (bireysel veya grup olarak) kısa süre ile Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumuna gelmeleri için destek sağlanacaktır.

Son Başvuru tarihi 25 Ekim 2017 olan çağrıya ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.

Desteklenecek örnek faaliyetler:

- Ortak makale veya araştırma önerileri üzerinde çalışmak,

- Üniversitelerde ders vermek; bilimsel toplantılarda sunumlar gerçekleştirmek, seminerlere katılım sağlamak,

- Yeni öğretme modülleri veya programların üretilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,

- Proje konsorsiyumlari oluşturmak vb.

Destek süresi:

Bireysel veya grup halinde gerçekleştirebilecek seyahatlerin toplam süresinin 1 ayı aşmaması gerekmektedir. Desteklenen araştırmacıların Türkiye’ye ilk seyahatlerini 15 Şubat – 15 Nisan 2018 tarihleri arasında yapmaları ve programı 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Destek miktarı:

Bireysel seyahatlerde en çok 6.000 Sterlin, grup seyahatlerinde (4 veya daha fazla araştırmacı) en çok 30.000 Sterlin destek sağlanacaktır.

Başvuru süreci:

Başvurular Türkiye’deki akademisyenler tarafından https://grants.raeng.org.uk/ adresinden yapılacaktır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/distinguished-visiting-fellowships-and-missions-%E2%80%93 adresinden ulaşılabilir.

İngiltere’deki Burs Programını Başarıyla Tamamlayan Girişimciler TÜBİTAK’ta Buluştular

Tue, 09/26/2017 - 15:22

Türkiye ve İngiltere’nin birlikte yürüttüğü Katip Çelebi – Newton Fonu kapsamında, İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi tarafından hazırlanan “Yenilik Liderleri Burs Programı”ndan mezun olan 24 başarılı girişimci, İngiltere’deki koçlarıyla ve ekosistemdeki diğer paydaşlarla TÜBİTAK’ta bir araya gelerek deneyimlerini aktardılar.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, açılış konuşmasına, Kurumun, araştırmacıların kapasitesini artırmaya yönelik olarak İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi tarafından hazırlanan Yenilik Liderleri Burs programına katıldığını ve 24 başarılı girişimcinin İngiltere'deki eğitimden yararlandığını ifade etti. Girişimciliği her seviyede teşvik ettiklerini vurgulayan Prof. Ergin, TÜBİTAK'ın, 2014 yılında başlatılan Newton Fonu'nun ortağı olduğunu ifade etti. Prof. Ergin, "Fon 2021 yılına kadar yıllık sekiz milyon İngiliz sterlini tutarında destek almış ve Türkiye ile olan ortaklığına, Katip Çelebi-Newton Fonu ismi verilmiştir. Fon kapsamında, Türkiye ve İngiltere, bilim insanları, araştırmacılar, üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör temsilcileri arasında ortaklıklar kurmak amacıyla bilim ve teknolojide ikili iş birliği yapılıyor. TÜBİTAK, araştırmacıların kapasitesini artırmaya yönelik olarak İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi tarafından hazırlanan Yenilik Liderleri Burs programına katıldı ve 24 başarılı girişimci İngiltere'deki eğitimden yararlandı" dedi. Kalkınma konularında ortak araştırma iş birliğine gidildiğine değinen Prof. Ergin, "Şimdiye kadar British Council ile 225 başvuru ve 26 desteklenen projeyle beş akademik çağrı başlattık ve 14 milyon Türk lirası harcadık" dedi. Son 10 yılda, Ar-Ge'ye ayrılan payda önemli artış meydana geldiğini kaydeden Prof. Ergin, bunun daha da artması için gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

“Türkiye'de 26 İlde 79 Kuruma Ulaşıldı”

İngiltere Dışişleri Baş Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Robin Grimes da bilim ve yenilikçiliği, uluslararası iş birliğinin gelişmesi hususunda bir araç olarak değerlendirdiğini söyledi. Türkiye ile ortak çalışmalar yapmanın uzun vadede İngiltere'nin ekonomik büyümesine ve refah düzeyine katkı sağlayacağının altını çizen Prof. Grimes, "Bu amaca uygun olarak, ana hedefimiz Türkiye'de muhataplarımızla sürdürülebilir bir üst düzey diyalog oluşturmaktır"dedi.

Türkiye'nin, bilim topluluğunun büyümesini desteklemek amacıyla yenilikçi adımlar attığını ifade eden Prof. Grimes, "TÜBİTAK'ın iş birliğine olan bağlılığı ve çabaları sayesinde somut sonuçlar ortaya çıkmaya başlamış ve bu olay tek başına bu verimli birlikteliğin bir kanıtı olmuştur. Bu kapsamda Türkiye'de 26 ilde 79 farklı kuruma ulaşıldı" diye konuştu.

Türkiye Programa 2015 Yılında Dahil Oldu

Yenilik Liderleri Burs Programı kapsamında akademisyenlerin girişimcilik kapasitelerini artıracak ve araştırma konusunu ticarileştirmeye yönelik eğitimler sağlanmasının yanı sıra diğer ülkelerin araştırmacılarıyla aralarında iş birliği ağının oluşturulması amaçlanıyor.

İlk defa 2015 yılında programa dahil olan Türk girişimciler, TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alan kişiler arasından seçilmişti.

Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı

Mon, 09/25/2017 - 10:22

Türkiye ile Slovakya arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 16 Ekim 2017

Tematik işbirliği alanları bu çağrı için belirlenmemiştir.

Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 360.000 TL'dir.

Başvuru Sistemi
Türkiye'deki araştırmacıların başvurularını TÜBİTAK'ın elektronik başvuru sistemi olan http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapacaklardır. Sistemden elde edilecek İngilizce ortak başvuru formunun en fazla 30 sayfa olacak şekilde doldurularak diğer gerekli belgelerle birlikte 16 Ekim 2017 tarihine kadar sisteme yüklenmesi ve başvurunun onaylanması; ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgelerin ise en geç 30 Ekim 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletilmesi  gerekmektedir.

Slovakya’taki araştırmacıların da başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yer alan İngilizce başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirmesi beklenmektedir. Macar proje ekibinin de yine İngilizce hazırlanan “Ortak Başvuru Formu”nu sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

Ortak başvuru formunda yer alan "Declarations and Signatures" kısmının her iki yürütücü ve kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde “Ek Dosyalar” sekmesindeki ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgenin sisteme yüklenmemesi veya eksik imza ile yüklenmesi halinde projeniz iade edilecektir. Söz konusu formun taranmış kopyasının sisteme yüklenmesi yeterlidir. Islak imzalı formun başvuru belgeleriyle birlikte Kurumumuza gönderilmesine gerek yoktur.

Çağrı sayfası için tıklayınız.

Çağrıya dair sorularınız için: uidb@tubitak.gov.tr

Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) ile İkili İşbirliği Programı Çağrısı Açıldı

Fri, 09/22/2017 - 17:13

Türkiye ile Macaristan arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2009 yılından itibaren yürütülen 2522-TÜBİTAK ve Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 16 Ekim 2017

İşbirliği araştırma alanları:

 • Sağlık Bilimleri
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Çevre Yönetimi ve Politikası

Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 360.000 TL'dir.

Başvuru Sistemi
Türkiye'deki araştırmacıların başvurularını TÜBİTAK'ın elektronik başvuru sistemi olan http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapacaklardır. Sistemden elde edilecek İngilizce ortak başvuru formunun en fazla 30 sayfa olacak şekilde doldurularak diğer gerekli belgelerle birlikte 16 Ekim 2017 tarihine kadar sisteme yüklenmesi ve başvurunun onaylanması; ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgelerin ise en geç 31 Ekim 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletilmesi  gerekmektedir.

Macaristan’taki araştırmacıların da başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yer alan İngilizce başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirmesi beklenmektedir. Macar proje ekibinin de yine İngilizce hazırlanan “Ortak Başvuru Formu”nu sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

Ortak başvuru formunda yer alan "Declarations and Signatures" kısmının her iki yürütücü ve kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde “Ek Dosyalar” sekmesindeki ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgenin sisteme yüklenmemesi veya eksik imza ile yüklenmesi halinde projeniz iade edilecektir. Söz konusu formun taranmış kopyasının sisteme yüklenmesi yeterlidir. Islak imzalı formun başvuru belgeleriyle birlikte Kurumumuza gönderilmesine gerek yoktur.

Çağrı sayfası için tıklayınız.

Çağrıya dair sorularınız için: uidb@tubitak.gov.tr

Era-Net Smart Grids Plus 2017 Çağrısı Açıldı

Fri, 09/22/2017 - 17:00

Era-Net Smart Grids Plus, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen uluslararası bir projedir. Çağrıda, akıllı şebekelere yönelik uluslararası projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında Era-Net’e proje başvuruları için son tarih 14 Kasım 2017 (14.00 CET)’dir.

Çağrı Duyurusu aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, çağrıya başvurmak isteyen firmaların bu Çağrı Duyurusunda belirtilen hükümlere uyması gerekmektedir:

Era-Net Smart Grids Plus 2017 Çağrı Duyurusu

Çağrıya, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, çağrıya katılan diğer ülkelerden kuruluşlar ile birlikte projeler hazırlayarak başvurabilecektir. Çağrıda projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalar, TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla desteklenecektir.

Çağrıya ilişkin detay bilgiler http://www.eranet-smartgridsplus.eu/joint-calls/3rd-joint-call-2017/ adresinde yer almaktadır.

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 2. Dönem Başvurusu Başlamıştır.

Wed, 09/20/2017 - 10:58

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 2. Dönem Başvuruları başlamıştır. Detaylı bilgi için program sayfasındaki program ilanını ve sıkça sorulan soruları ziyaret ediniz.

Başvuru için : https://e-bideb.tubitak.gov.tr/

2216 – Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2017/2 Başvuruları Başladı

Mon, 09/18/2017 - 09:15

2216 - Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2017 yılı 2. Dönem başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 06 Ekim 2017.

Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı başvurusu için e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.

 

BİDEB 2214/A ve 2219 Programları 2017 Yılı 2.Dönem Başvuruları Başladı

Thu, 09/14/2017 - 15:27

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen burs programlarından; 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı’nın 2017 yılı 2. dönem başvuruları 11/09/2017 tarihinde başladı.

Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi:  17/10/2017 saat 17:30.

TÜBİTAK UME’den bir Referans Cihaz Daha

Wed, 09/13/2017 - 16:53

TÜBİTAK UME’nin ana yürütücülüğünü üstlendiği “Endüstriyel Ortamlar İçin Geliştirilmiş EMC Testleri” (IND60 EMC) başlıklı EMRP projesi kapsamında geliştirilen “Harmonik Akım Kaynağı” 19-21 Eylül 2017 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilecek 18. Uluslararası Metroloji Kongresi (CIM 2017, Paris) EURAMET standında tanıtılacak.

Tasarımı ve üretimi TÜBİTAK UME tarafından yapılan referans cihaz, proje ortağı ülkelerin laboratuvarları arasında da karşılaştırma testlerinde ölçüldü ve başarılı sonuçlar aldı. Yenilikçi birçok özelliğe sahip olan ve tanımlı akım harmonikleri üretmek ve ölçmek için kullanılacak olan “Harmonik Akım Kaynağı”nın başvurusu yapılan patent süreci de devam ediyor.

Özellikle büyük parçalara sahip bazı ürünlerin mevcut yönergelerin dışında kalması nedeniyle tüm elektronik ürünler için gereklilik olan elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerinin gerçekleştirilmesi yolunda alternatif test yöntemleri geliştiriliyordu. Üstelik bu tekniklerden elde edilen sonuçların performans analizi, karakterizasyonu, geçerliliği ve izlenebilirliği hakkında çok az bilgi mevcuttu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlanan IND60 Projesi kapsamında bugüne dek mevcut yönetimlerin iyileştirilmesi dışında yeni yöntemler de geliştirildi ve testleri doğrulamak için referans cihazlar üretildi.

Bu referans cihazlardan biri olan Harmonik Akım Kaynağı dışında diğer yenilikçi cihazlar da TÜBİTAK UME’nin de bir standla metroloji dünyasındaki yerini alacağı 18. Uluslararası Metroloji Kongresi’nde sergilenecek.

Kongre programı ve kayıt ile ilgili detaylar için http://www.cim2017.com/index-en.html sayfası ziyaret edilebilir.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 20 Yaşında

Tue, 09/12/2017 - 15:42

Antalya’da, Saklıkent Bakırlıtepe’de 2 bin 500 metre yükseklikte faaliyet gösteren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 20. kuruluş yıldönümünü kutladı. 5 Eylül 1997 yılında kurulan TÜBİTAK TUG’un kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, TUG’a emeği geçen bilim insanları, işbirliği içinde olunan üniversite ve bilim akademilerinden yabancı konuklar katıldı.

TUG’un Bakırlıtepe Yerleşkesinde düzenlenen, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Güney Avrupa Gözlemevi, Michigan Üniversitesi, Türk astronomi camiasından bölüm başkanları, Gözlemevi Merkez Müdürleri ve projesi halen açık olan proje yürütücülerinin, Rusya Antalya Başkonsolosluğu Ateşesi’nin katıldığı etkinlikte açılış konuşmalarından sonra, kurumda 20. yılını dolduran personele teşekkür plaketi verildi. Gözlemevinin gezilmesinin ardından, TUG’un yaptığı işbirlikleri ve teleskoplarda yapılan çalışmalar hakkında konuklara bilgi verildi.

İkinci gün, Antalya'da Göynük’te bir otelde, TUG hakkındaki giriş konuşmasıyla başlayan etkinlik, Kazan Federal Üniversitesinde gerçekleştirilen ve TUG ile ortak yapılan bilimsel araştırmalar, RTT150 (Rus Türk Teleskopu - 150cm) ve geçmiş-gelecek işbirlikleri, ROTSE Projesi (The Robotic Optical Transient Search Experiment), SRG/eROSITA (Spectrum-Roentgen-Gamma-eROSITA) çalışmalarında son durum ile ilgili verilen bilgilerle devam etti.

“TUG'un Geçmiş ve Geleceği”, “TUG-ESO (Güney Avrupa Gözlemevi) İlişkileri: Geçmişi ve Geleceği”, “TUG ve KFU (Kazan Federal Üniversitesi) Arasında Bilimsel İşbirliklerinde Geçmiş ve Gelecek” konuşmalarından sonra, TÜBİTAK Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından uluslararası programlar hakkında (Marie Curie, Horizon 2020 Programları, İkili ve Çoklu Uluslararası İşbirliği Programları) iki sunum yapıldı. Türk Astronomları tarafından RTT150, T100, T60 ve ROTSEIII-d teleskoplarında bugüne kadar yapılmış olan bilimsel projeler nitelik ve nicelik olarak sunuldu. Ardından KFU ve IKI tarafından RTT150 teleskobunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verildi. "TUG Teleskoplarında Bilimsel Çalışmaların Geleceği" hakkında tüm katılımcılar ile gerçekleştirilen panelin ardından yapılan kapanış konuşması ile toplantı bitirildi.

TÜBİTAK Teleskobuyla "Zonklayan" Yıldız Keşfedildi

Fri, 09/08/2017 - 16:39

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi’nin teleskobuyla yeni bir yıldız keşfedildi. Keşfedilen yeni yıldızın yüzeyinde adeta kalp çarpması şeklinde gerçekleşen renk değişim hareketleri nedeniyle bu tür “zonklayan yıldız” olarak biliniyor.

İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Sinan Aliş önderliğindeki bir grup araştırmacının, başka bir yıldızı takip ettikleri sırada, titreşimleriyle fark ettikleri yeni yıldızın türü, “Delta Scuti” olarak tanımlanıyor. Kutup Yıldızının da içinde bulunduğu Küçük Ayı adlı takımyıldızında yer alan yeni yıldızın yüzey sıcaklığı da güneşe benzer şekilde 6 bin Kelvin olarak belirlendi.

İç yapılarındaki kararsızlıklar nedeniyle üç saatlik aralıklarla yarıçaplarını artırıp azaltan Delta Scuti yıldızları, dönemli bir şekilde şişip büzülüyorlar. Bu sırada, yıldızın büyüklüğü artarken, yoğunluğu azalıyor, sıcaklığı artıyor. Sıcaklığın artması ise yıldızın parlaklığını önemli ölçüde arttırıyor. Astronomlar bu parlaklık artış azalış düzeninden yıldızın "zonklayan yıldız" olduğunu anlayabiliyorlar.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) yıldızlar bülteninde yayınlanmak üzere kabul edilen “Zonklayan Yıldız”, araştırmacılar tarafından ayrıntılı olarak incelenecek ve parlaklık değişimleri takip edilecek.

Zonklayan Yıldızlar, türleri itibarıyla gökbilimcilerin diğer yıldızların içyapı ve evrimlerini anlamalarında büyük rol oynuyor. Farklı kütle, kimyasal kompozisyon ve yaştaki yıldızların, fiziksel özellikleri ile bunların evrim üzerindeki etkileri, zonklayan yıldızların gözlemleriyle elde edilen birikim sayesinde anlaşılıyor. Bu sebeple her yeni zonklayan yıldız, sahip olduğu farklı özelliklerle yıldız evrim modellerinin sınanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Küçük Ayı takımyıldızında en son keşfedilen ve "BB UMi" olarak adlandırılan yıldızdan sonra; Türk araştırmacılar tarafından keşfedilen yeni yıldıza da büyük olasılıkla "BC UMi" adının verilmesi bekleniyor.

Etik Kurul Onay Belgesine ilişkin Yaptırımlar

Fri, 09/01/2017 - 08:29

Etik Kurul Onay Belgesi için tıklayınız.

Pages