-A A +A

H2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı Başvuruya Açıldı

Horizon 2020 (UFUK 2020/ U2020) Programı’na Türkiye’den koordinatör adaylarının başvurularını ve sunulan proje kalitesini artırmayı amaçlayan H2020 (U2020) Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruya açılmıştır.

Koordinatör adayları Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında aşağıdaki desteklerden faydalanabileceklerdir:

  1. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği,       

  2. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği,

  3. Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği,

  4. Proje Yazdırma Hizmeti Desteği,

  5. Proje Ön Değerlendirme Hizmeti Desteği.

1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle H2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na yapılacak başvuruların, başvuru yapılması planlanan H2020 Çağrısı'na ilişkin resmi duyuru yayınlandıktan sonra ve Çağrı resmi kapanış tarihine en fazla 2 ay süre kalıncaya kadar yapılması gerekmektedir.  (SME Instrument ve Fast Track to Innovation çağrılarında kapanış tarihi olarak ara kesim tarihi (Cut-off date) baz alınacaktır.)

Program sürekli olarak başvuruya açık olacaktır. Desteklerin verilmesine ilişkin kararın alınmasında TÜBİTAK Başkanlığı yetkilidir. Destek Kapsamına Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) ile EUROSTARS projeleri de dahildir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN: http://www.fp7.org.tr/tr/content/koordinatorlugu-destekleme-programi