-A A +A

Katip Çelebi -Newton Fonu Kurumlararası Bilimsel İşbirlikleri

TÜBİTAK-British Council bilimsel işbirliği çerçevesinde yürütülen bu programın amacı, İngiltere ve Türkiye arasında, Türkiye'nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan ilgili olan konularda, araştırma ve yenilik paylaşımına dayanan işbirlikleri kurulmasıdır. 
 
TÜBİTAK ve British Council kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. 
 
22 Temmuz-28 Eylül 2015 tarihleri arasında alınması planlanan başvurular için iki kuruluş tarafından belirlenen ortak araştırma alanları şu şekildedir:

 • Yaşam Boyu Sağlık ve Refah 
 • Tarım ve Gıda Güvenliği 
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi 
 • Enerji ve İklim Değişikliği 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
 • Ulaşım 
 • Eğitim ve beceriler; genç yenilikçiler 
 • Değişen küresel jeopolitik: kriz ve risk yönetimi
 • Demokratik söylem ve hukukun üstünlüğü
 • Küreselleşme ve endüstri ilişkileri 
 • Ekonomik krizlerde politika: Karşılaştırmalı çalışmalar 

Not: Katip Çelebi - Newton Fonu altında bir başvurunun desteklenebilmesi için, yapılacak proje çalışmasının mutlaka Türkiye'nin ekonomik gelişimine ve sosyal refahına katkı sunma potansiyeline sahip olması gerekmektedir. 
 
Çağrı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kurumlararası Bilimsel İşbirlikleri programı için başvurular 22 Temmuz - 28 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılmalıdır.