invent@METU

 

 

Merhaba...
ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ-BTO) tarafından yayınlanan transfer@METU haber bülteninin 5. sayısıyla karşınızdayız.
Bu sayımızda; ODTÜ ve ODTÜ Teknokent'te gerçekleştirilen faaliyetler, ulusal ve uluslararası proje çağrıları, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek etkinlikler ve Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) programı tanıtımını sizlerle paylaşıyoruz.

ODTÜ Asya'nın En İyi 12. Üniversitesi

TOrta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) kuruluşu tarafından 10 Haziran 2015 tarihinde açıklanan "THE Asia University Rankings 2015" (THE Asya Üniversiteleri Sıralaması 2015) listesinde 12. sırayı alarak yeni bir başarıya daha imza attı.

read more
 

 

NOKIA – ODTÜ – ODTÜ TEKNOKENT

Arasında Kurumsal İşbirliği Protokolü İmzalandı

NOKIA Solutions Networks ile ODTÜ ve ODTÜ-Teknokent arasında sürekli ve geniş kapsamlı kurumsal teknolojik işbirliği protokolü (Memorandum of Understanding) imzalandı. Protokol ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Atalay ve Nokia Solutions Networks Türkiye, Orta Asya, Doğu Avrupa Başkanı Ernst Nassl tarafından 27 Mart 2015 tarihinde imzalandı.

read more
 

 

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT İstanbul NOKIA Roadshow Etkinliğine Katılım Gösterdi

NOKIA Solutions Networks ile ODTÜ ve ODTÜ-Teknokent arasında teknolojik işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından, ilgili ODTÜ öğretim üyeleri ve ODTÜ Teknokent şirket temsilcileri ile birlikte 9 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Nokia Roadshow etkinliğine katılım gösterilmiş olup, işbirliği olanakları görüşülmüştür.

 

 

HAVELSAN-ODTÜ İşbirliği Etkinliği Gerçekleştirildi

26 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen ODTÜ-HAVELSAN İşbirliği etkinliğini takiben öğretim üyelerimizin HAVELSAN yetkilileri ile bir araya geldiği bir toplantı düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2015 tarihinde ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi’nin organize ettiği toplantıya Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Eğitim Bilimleri Bölümlerinden öğretim üyelerimiz iştirak etmişler ve işbirliği olanaklarını görüşmüşlerdir.

 

 

Horizon 2020 ve Clean Sky Bilgi Günü Gerçekleştirildi

29 Haziran 2015 tarihinde ODTU Havacilik ve Uzay Muhendisligi Bolumu Konferans Salonu’nda, TUBITAK Horizon 2020 Programi Ulasim Alani Ulusal Irtibat Noktasi Serhat Melik’in katilimi ile Horizon 2020 Programi’nin genel yapisinin ve 2016-2017 Havacilik Alani ve Clean Sky 2 Ortak Teknoloji Girisimi cagrilarinin tanıtıldığı bir bilgi gunu etkinliği düzenlenmiş, ODTÜ öğretim üyeleri ve ODTÜ Teknokent şirketleri etkinliğe ilgi göstermiştir.

 

 

ODTÜ Akademisyenleri Ulusal Basında

read more

read more

YENİ FİKİRLER YENİ İŞLER Programı


Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoloji tabanlı girişimcilik programı olan Yeni Fikirler Yeni İşler girişimciler için bir kuluçka merkezidir.


ODTU ve ODTU Teknokent tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en büyük teknolojik tabanlı girişimcilik programı YFYİ 11. yılında başarılı girişimciler kazandırmaya devam ediyor. İyi fikirlere sahip girişimci adaylarını ve yeni kurulmuş şirketleri destekleyen program yalnızca verilen ödüllerle sınırlı kalmıyor ayrıca eğitim ve mentorluk hizmetleri ile yeteneklerin geliştirilmesine, imkanların artmasına katkı sağlıyor. Genç girişimcileri 2005 yılından beri destekleyen ve başarılı şirketler olma yolunda ilerlemelerine fırsat tanıyan girişimcilik programı ile ticarileşen şirketler başarı merdivenlerini hızla tırmanıyor.

read more

“2015-2018 Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Resmi Gazete’de Yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi ile Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılarak gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilen ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunda son şekli verilen “Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) 04.07.2015 tarih ve 29406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
 

read more

GATA, ODTÜ MEMS’i Ziyaret Etti

 
15 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen GATA-ODTÜ Proje Pazarı sonrasında işbirliklerini geliştirme üzere, GATA Komutanlığı 02 Haziran 2015 tarihinde ODTÜ-MEMS’e ziyaret gerçekleştirdi. GATA Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabibi Prof. Tbp. Tüma. Hayati BİLGİÇ ile ODTÜ Rektör Danışmanı ve Araştırmalar Koordinatörü Prof. Dr. İrem Dikmen Toker'in açılış konuşmalarıyla başlayan işbirliği toplantısında MEMS Merkez Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Külah tarafından merkez faaliyetleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Olası işbirliği konularının görüşülmesinin ardından merkez gezisi gerçekleştirildi.  
 

ATO Heyeti ODTÜ’yü Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO), Projeler ve Avrupa Birliği Müdürlüğü, Ar-Ge ve Inovasyon Merkezi Müdürü Murat Fatsa, Müdür Yardımcısı Fatih Demir ve Uzman Merve Gözde Bacı’dan oluşan ATO Heyeti 4 Mayıs 2015 tarihinde ODTÜ’yü ziyaret ederek ODTÜ Rektör Danışmanı ve Araştırmalar Koordinatörü Prof. Dr. İrem Dikmen Toker ve ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Aysu Özen’le görüşmelerde bulundular. ATO’nun merkez kapsamındaki faaliyet alanları ve projeleri hakkında heyetin verdiği bilgilerin ardından ODTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri ve işbirliği yapılabilecek konular hakkında aktarımlar yapıldı. Son olarak ortak ilgi ve faaliyet alanları kapsamında işbirliği yapılabilecek olası proje ve çalışma konuları belirlenerek bir yol haritası oluşturuldu.

 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Heyeti

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’i Ziyaret Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden Tuğgeneral Sargun Göktun’un komutasındaki heyet savunma ve güvenliğe yönelik ARGE faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, bu faaliyetlerin üniversiteler ve savunma sanayi firmaları ile işbirliği içerisinde yürütülmesi çerçevesinde üniversitemizi ziyaret etmiştir.

read more

 

 

Uluslararası Proje Çağrıları

Katip Çelebi-Newton Fonu Kurumlararası Bilimsel İşbirlikleri

TÜBİTAK-British Council bilimsel işbirliği çerçevesinde yürütülen bu programın amacı, İngiltere ve Türkiye arasında, Türkiye'nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan ilgili olan konularda, araştırma ve yenilik paylaşımına dayanan işbirlikleri kurulmasıdır.

 

Clean Sky 2 Programı 2. Proje Çağrısı Yayınlandı

H2020 Programı’nın parçası olarak yaklaşık 4 Milyar Avro’luk bütçesiyle Avrupa’da havacılık ve havayolu ulaşımı araştırmalarındakı en büyük ölçekli Ar-Ge ve yenilik programı olma özelliğini taşıyan Clean Sky 2 Ortak Teknoloji Girişiminin ikinci proje cağrısı yayımlandı.
read more   read more
TÜBİTAK'tan Haberler

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı İçin İmzalar Atıldı

Yenilenen Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programının ve seçilen Uygulayıcı Kuruluşların girişimci adaylarına tanıtımı etkinliklerini de içeren “Uygulayıcı Kuruluş İmza Töreni”, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıyla TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

read more

 

Bilimde TÜBİTAK Azerbaycan İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TÜBİTAK ile Azerbaycan Devlet Başkanı’na doğrudan bağlı olarak çalışan Bilimi Geliştirme Fonu (Science Development Foundation under the President of the Republic of Azerbaijan - SDF) arasındaki somut ilişkilerin tesisi amacıyla 27 Mayıs 2015 tarihinde bir İşbirliği Anlaşması imzalandı.

read more
 

Türkiye - Ekvador Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Protokolü

TÜBİTAK ile Ekvador Yüksek Öğrenim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (SENESCYT) arasında iki ülke araştırmacılarının bilimsel işbirliği projeleri gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.

read more

TÜBİTAK Açık Proje Çağrıları

Çağrı Başlığı Son Başvuru Tarihi
Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi 14.08.2015
1003 - Primer İmmün Yetmezlik (İkili İşbirliği Çağrısı) 21.08.2015

1003 - Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri

21.08.2015
1003 - Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi 21.08.2015
1003 - Nörodejeneratif Hastalıklar 21.08.2015
1003 - Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar 21.08.2015
1003 - Kan ve Kan Ürünleri 21.08.2015
1003 - Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi 21.08.2015
1003 - Metal Alaşımlar 21.08.2015
1003 - İleri Batarya Teknolojileri 21.08.2015
1003 - Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 21.08.2015
1003 - Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar 21.08.2015
1003 - Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar 21.08.2015
1003 - İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar 21.08.2015
1003 - Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması 21.08.2015
1003 - Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları 21.08.2015
1003 - Rüzgar Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları 21.08.2015
1003 - Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımda Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri 21.08.2015
1003 - Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar 21.08.2015
1003 - Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi 21.08.2015
1003 - Enerji Üretebilen MEMS Cihazla 21.08.2015
1003 - Yeni Nesil Ağ Teknolojileri 21.08.2015
1003 - Fotonik Aygıt ve Teknolojileri 21.08.2015
1003 - Sürdürülebilir Bilgi ve Ağ Teknolojileri 21.08.2015
1003 - Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar 21.08.2015
Deniz Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı (DEHOS) – 2 Projesi 21.08.2015
Starter Kültürlerin Yerli Olarak Üretilmesi 11.09.2015
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi 11.09.2015
Gemi Muharebe Etkinlik Değerlendirme (GEMED) Modeli Geliştirilmesi Projesi 15.09.2015 
ERA-NET TRANSPORT 2015 02.10.2015 
2015 Yılı BiGG Çağrısı 15.10.2015 
Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi 16.10.2015
Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi 16.10.2015
Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi 16.10.2015
Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi 16.10.2015

ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi İletişim Bilgileri

ODTÜ - BTO, ODTÜ Teknokent ile Üniversite arasındaki koridorda yer almaktadır. ODTÜ - BTO, üniversitemizin sanayi ile işbirliği faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak üzere kurulmuş olup, üniversite kampüsümüz içerisinde konumlandırılmıştır.

Adres: ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1 (MATPUM Yanı), 06800 Çankaya-Ankara/TÜRKİYE
Telefon: +90 312 210 70 40 – 41
Faks: +90 312 210 79 28
E-posta: bto@metu.edu.tr

http://harita.metu.edu.tr

 

Bu e-posta size ODTÜ-Bilgi Transfer Ofisi veritabanına kayıtlı olduğunuz için gönderilmiştir.
İzniniz dışında gönderildiğini düşünüyorsanız lütfen üyelik iptali için tıklayınız
©2014 ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi, ODTÜ Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi
Tüm haklar saklıdır.