-A A +A

TÜBİTAK 1000-Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması Çağrısı

Sayın Araştırmacımız, 

Tübitak 1000 çağrısının amacı; üniversitelerin akademik düzeyleri ve altyapı olanaklarını dikkate alarak, TÜBİTAK tarafından belirlenen ve ilgili dokümanda sunulan alan/alanlarda, Türkiye’de ilk beşe girilebileceği öngörülen en fazla beş alan belirlenerek, bu alan(lar)da yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak olan beş yıllık “Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlatılması ve bu belge kapsamında belirtilen çalışmaların uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır.

Çağrı detayları için tıklayınız

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2015