-A A +A

TÜBİTAK Bilim Merkezleri Desteği

TÜBİTAK Aralık 2014 tarihinde açılan çağrıyla; kurulacak Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürün ve deney setlerindeki yerli katkıyı artırmayı amaçlamaktadır.

Çağrıyla; Bilim Merkezleri’ndeki sergilerin orijinal tasarımlara sahip olması, yenilikçilik vasfının ön planda yer alması, etkileşimli özelliklerin belirgin ve dokunulabilir olması, uluslararası müzecilik ve bilim merkezi standartlarına uygun olarak geliştirilmesi, çoklu ortam tasarımı ve dekorasyon öğelerini bünyesinde barındırması, engelli kullanımına olabildiğince elverişli olarak tasarlanması ana hedefler arasında yer almaktadır.

Dünyada bilim merkezlerinde yer alan temalardan bazıları şu şekildedir:

*Dünyamız, uzay, havacılık,

*Okul öncesi bilim eğitimi,

*Robotlar, teknoloji ve inovasyon,

*Temel Bilimler (Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji,)

*Bilim tarihi,

*Mühendislik ve mimarlık ilke ve uygulamaları,

*Bilişim, iletişim

 

Bu çağrıyla; yukarıda ifade edilen öncelikli tema konularından bir tanesi seçilebileceği gibi başvuran tarafından önerilen bir tema da değerlendirmeye alınabilmektedir.

Çağrı konusu seçilen temalar kapsamında; etkileşimli bilim merkezi sergilerinin yerli kaynaklar kullanılarak içeriklerinin geliştirilmesi, kavramsal, detaylı tasarım ve teknik çizimlerin oluşturulması, prototiplerinin geliştirilmesidir.

Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından, yurtdışı menşeli bilim merkezlerinden (asgari 10 yıl sektör tecrübesi olan), tasarımcı ve üretici firmalardan proje konusu ile ilgili danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılabilir. Önerilen projelerde, tema, tasarım ve üretim teknolojilerinin gelişimi yanı sıra özellikle yerli bilgi ve tecrübe kazanımına yoğunlaşılması hedeflenmektedir.

Projelere en fazla 18 ay süreyle, 2.000.000 TL bütçe üst sınırı ile hibe destek sağlanacaktır.

Çağrı için son başvuru tarihi 23 Şubat 2015 tir.

Ön kayıt için son tarih 16 Şubat 2015'tir.

Çağrı metnine

<http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari>http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari

sayfasındaki Açık Çağrılar menüsünden erişilebilirsiniz.