-A A +A

TÜBİTAK İkili ve Çoklu İşbirliği Destekleri

İkili Proje Destekleri

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

Başvuruya Açık Programlar

2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı
2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı
2503 - Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı
2504 - İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ile İkili İşbirliği Programı
2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı
2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı
2508 - Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı
2509 - Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı
2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program
2525 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı
2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı
2532 - Rusya Temel Araştırma Vakfı (RFBR) ile İkili İşbirliği Programı

2523- Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı

 

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Diğer Programlar

2505 - Fransa Ulusal Bilimsel Arş. Merkezi (CNRS) ile İkili İşbirliği Programı
2512 - Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi (NASU) ile İkili İşbirliği Programı
2514 - Ukrayna Devlet Bilim, Yenilik ve Enform.Komitesi (DKNII) ile İkili İşbirliği Prog.
2520 - Yunanistan Arş. ve Teknoloji Genel Sekreterliği (GSRT) ile İkili İşbirliği Prog.
2522 - Macaristan Araştırma ve Tekn. Ulusal Ofisi (NKTH) ile İkili İşbirliği Programı
2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı
2524 - İtalya Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Programı
2527 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile IntenC Programı
2528 - Romanya Bilimsel Araştırma Otoritesi (ANCS) ile İkili İşbirliği Programı
2529 - Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MoST) ile İkili İşbirliği Programı
2533 - Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Tekn. Bakanlığı (MOST) ile İkili İşbirliği Programı
2534 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile 2+2 Programı
2537 - Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi (AS CR) ile İkili İşbirliği Programı
2539 - Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) ile İkili İşbirliği Programı
2540 - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Çok Taraflı Programlar

Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı) gibi çeşitli Avrupa araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.

Türk bilim insanlarının söz konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından desteklenmekte ya da izlenmektedir.

- COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)
- EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü)
- ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi)
- NAM S&T (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi)
- NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim)
- KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü)
- Uzay İşbirlikleri

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.