-A A +A

TÜBİTAK ile National Institute of Health (NIH) Arasında Sağlık Alanında Ortak Çalıştay Çağrısı

TÜBİTAK ile National Institute of Health (NIH) arasında sağlık alanında ortak çalıştay çağrısı açıldı. 16 Mart - 17 Nisan 2015 tarihleri arasında açık olacak çağrı kapsamında, sağlık alanında araştırma yapan Kamu Kurum/Kuruluşları veya üniversiteler tarafından yurtiçinde düzenlenecek çalıştaylara destek verilecektir. Çalıştay kapsamında öncelikli alanlar aşağıda görüldüğü şekildedir:
 
  • Kanser (kanser kontrolüne ilişkin araştırma, kanser önlemesine ilişkin, servikal kanser taraması ve aşılama, uygun fiyatlı kanser tıp cihazları, çoklu teşhis testleri için düşük teknolojili platformlar)
  • Bulaşıcı Hastalıklar
  • Obezite Kaynaklı Bozukluklar
  • Nadir Hastalıklar
  • Rejeneratif Tıp
  • İmmünoloji
  • Diyabet
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
  • Epidemiyoloji
  • Yukarda belirtilmiş konulara ilişkin teknoloji transferi ve inovasyon

Çağrı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.