-A A +A

2013 yılı Proje Faaliyetleri

 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen bazı proje faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

 •          ODTÜ Teknoloji Transferi Eylem Planı (2013) oluşturuldu ve uygulanmaya başlandı.
 •          Üniversite için teknoloji transferi performans ölçüm çerçevesi oluşturuldu.
 •          HORIZON2020 hazırlıklarının yürütlmesine başlandı ve bu aşamada sanayi ile işbirliklerine gidildi.
 •          "1513 TTO Proje Koordinatörlüğü" adı altında üniversitede teknoloji transferi ile ilgili faaliyetleri yürütecek yeni bir birim kuruldu ve görev tanımı yapıldı.
 •          "Araştırma Etki Analizi" gerçekleştirilerek, ekonomik değere dönüşebilecek araştırma çıktılarının belirlenmesi çalışması yürütülüyor.
 •          Bİlgi Transfer Ofisi'nin kurulması için üniversite içindeki bilgi varlıklarının tanımlanması çalışmaları başlatıldı.
 •          TTO Patentleme Süreçleri ODTÜ ve ODTÜ Teknokent için yeniden yapılandırıldı.
 •          "İş Hızlandırıcısı" programı yapılandırıldı ve geliştirilen girişimcilik programları (Teknojummp, YFYİ vd.)  ile destek verilmeye devam ediliyor.
 •          Üniversite sanayi işbirliğini (USİ) geliştirecek yeni ve yaratıcı programlar oluşturuldu. (örneğin, Google ile hekaton, Aşı Kampanyası, MİGEP, SAYP vd.)
 •          Farkındalık ve bilgilendirme eğitim günleri düzenlenerek USİ faaliyetleri artırıldı.
 •          ODTÜ Teknokent yürütücülüğünde küresel büyük aktörler ile işbirliklerine gidilerek çalışma alanı genişletildi.