-A A +A

2014 yılı Proje Faaliyetleri

TT faaliyetleri 2014 yılında özellikle aşağıdaki başlıklara odaklanmıştır:

1. Ulusal ve uluslararası projelere katılımın artırılması için araştırma kurumu/üniversite ve şirketler (yerli ve yabancı) bazında birebir proje ortaklığı geliştirme çalışmalarının yürütülmesi

2. Danışmanlık hizmeti alınarak H2020 için Üniversite Stratejik Planı’nın hazırlanması

3. Sektöre özel işbirliği modellerinin geliştirilmesi: Farklı sektörler için değerlendirme raporları (Üniversitenin kapasitesinin, sektörün beklentilerinin ve sektördeki potansiyel ortakların belirlenmesi ile) hazırlanmış, buna göre faaliyetler yürütülmüştür. Temel strateji, üniversitemizin mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesi (örneğin savunma ve uzay sektöründe), henüz yeterli işbirliğinin olmadığı alanlarda (ilaç ve kozmetik vb.) tanıtım ve işbirliği geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi şeklinde olmuştur.

4. Üniversite içindeki araştırmacıların/öğretim üyelerinin birebir ziyareti (haftada en az 3 öğretim üyesi ziyareti)  ile ihtiyaca uygun bilgi ve hizmet verilmesi

5. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve sanayinin biraraya geleceği ortam ve yapıların geliştirilmesi (Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması vb.)