-A A +A

Kuruluş Amacı

ODTÜ- BTO; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları korunum ve ticarileştirme süreçlerinin başlatılması için üniversitenin bilgi varlıklarının tespiti, üniversite-sanayi işbirliği olanakları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, araştırmacı-sanayi/kamu eşleştirmeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirme ve yürütme destekleri, üniversite-sanayi işbirliği sözleşmeleri hukuki destekleri, girişimcilik olanakları hakkında bilgilendirme ve bilgi transfer ve üniversite-sanayi işbirliği program ve inisiyatifleriyle ilgili çalışmalar yürütmektedir.