-A A +A

Laboratuvarlar

ODTÜ Laboratuvarlarından hizmet almak isteyen sanayicilerimizin Başvuru Formunu doldurarak Bilgi Transfer Ofisine başvurmaları halinde gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Sanayicilerimize hizmet sağlayacak laboratuvar listesi aşağıda belirtilmiştir. 

 

» ODTÜ Merkezi Laboratuvar (ODTÜ MERLAB)

ODTÜ MERLAB kapsamındaki 2 ayrı birim altında  27 laboratuvar bulunmaktadır:

 

1- ARGE-Eğitim ve Ölçme Merkezi

Müdür Yardımcısı: Prof . Dr Necati ÖZKAN

 

 • Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

Laboratuvar Sorumlusu: Kemal Behlülgil

 

 • Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Laboratuvar Sorumlusu: İbrahim Çam

 

 • Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Laboratuvar Sorumlusu: B. Akata Kurç

 

 • Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Laboratuvar Sorumlusu: Sedat Canlı

 

 • Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

Laboratuvar Sorumlusu: M. E. Ünsal

 

 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Laboratuvar Sorumlusu: S. Tekin Kaya

 

 • Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

Laboratuvar Sorumlusu: Ali Güzel

 

 • Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Laboratuvar Sorumlusu: Zafer Artvin

 

 • Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Laboratuvar Sorumlusu: Yeşim Erarslanoğlu

 

 • Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

Laboratuvar Sorumlusu: İbrahim Çam

 

 • Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Laboratuvar Sorumlusu: Leyla Molu

 

 • Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Laboratuvar Sorumlusu: Serhat Köksal

 

 

 • Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

Laboratuvar Sorumlusu: Necati Özkan

 

 • Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

Laboratuvar Sorumlusu: E. Tarhan Bor

 

 • Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Laboratuvar Sorumlusu: Elif Kemeröz

 

 • X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

Laboratuvar Sorumlusu: Ali Güzel

 

 • Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

Laboratuvar Sorumlusu: Binnur Özkan

 

 • Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

Laboratuvar Sorumlusu: İlker  Yıldız

 

 • Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Laboratuvar Sorumlusu: Kemal Behlülgil

 

2- Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi

Müdür Yardımcısı: Prof. Dr Meral YÜCEL

 

 • Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)

Laboratuvar Sorumlusu: Can Özen

 

 • Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)

Laboratuvar Sorumlusu: Fatma K. Vatanlar

 

 • Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)

Laboratuvar Sorumlusu: Fatma K. Vatanlar

 

 • Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

Laboratuvar Sorumlusu: Remziye Yılmaz

 

 • Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

Laboratuvar Sorumlusu: Tamay Şeker

 

 • Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

Laboratuvar Sorumlusu: Tamay Şeker

 

 • Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)

Laboratuvar Sorumlusu: Can Özen

 

 • Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

Laboratuvar Sorumlusu: Can Özen

 

» Havacılık Mühendisliği 

 • Aerodinamik Laboratuvarı 
 • Etki Laboratuvarı 
 • Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı 
 • Yapı, Titreşim ve Malzeme Laboratuvarı 

 

» Kimya Mühendisliği 
 • Temel Kimya Laboratuvarı 
 • Temel İşlemler Laboratuvarı 
 • Süreç Kontrol Laboratuvarı 
 • Bilgisayar Laboratuvarları 
 • Cihazlı Analiz Laboratuvarı 
 • Polimer Laboratuvarı 
 • Biyoteknoloji Laboratuvarı
 • Membranla Ayırım Süreçleri Laboratuvarı 
 • Katalizör Laboratuvarı 
 • Kimyasal Reaksiyonlar Laboratuvarı 

 

» İnşaat Mühendisliği 
 • Kıyı Liman Laboratuvarı 
 • Yapım Stratejisi Laboratuvarı 
 • Jeodezi Laboratuvarı 
 • Zemin Laboratuvarı 
 • Hidromekanik Laboratuvarı 
 • Yapı Malzemesi Laboratuvarı 
 • Yapı Mekaniği Laboratuvarı 
 • Ulaşım Laboratuvarı 
 • Su Kaynakları Laboratuvarı 

 

» Bilgisayar Mühendisliği 
 • Çoklu Ortam Laboratuvarı 
 • İş İstasyonu Laboratuvarı 
 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 1 
 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 2 
 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 3 
 • Donanım Laboratuvarı 
 • Görüntü İşleme ve Örüntü Algılama Laboratuvarı 
 • Akıllı Sistemler Laboratuvarı 
 • Bilgisayarlı Dil Çalışmaları Laboratuvarı 
 • Paralel İşlem Laboratuvarı
 • Merkez Mühendisliği Laboratuvarı 

 

» Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
 • Akışkanlar Laboratuvarı 
 • Bilgi Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
 • Bilgisayar Araştırma Laboratuvarı
 • Bilgisayarla Görme ve Yapay Sinir Ağları Araştırma Laboratuvarı
 • Devreler ve Sistemler Araştırma Laboratuvarı
 • Elektrik Makineleri Laboratuvarı
 • Elektrik Makineleri ve Motor Sürücüleri Laboratuvarı
 • Enerji Sistemleri Laboratuvarı
 • Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
 • (BILTEN) Güç Elektroniği Laboratuvarı
 • Güç Sistemleri Analiz Laboratuvarı
 • Kontrol Sistemleri Araştırma Laboratuvarı
 • Konuşma İşitme Araştırma Laboratuvarı
 • Mikro Dalga ve Anten Laboratuvarı
 • Mikro Dalga ve Milimetrik Dalga Laboratuvarı
 • Mikro Elektronik Laboratuvarı
 • Mikro İşlemci ve Mantık Tasarım Laboratuvarı
 • Mikro İşlemci Uygulamaları Laboratuvarı
 • Optik Haberleşme Laboratuvarı
 • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı A Blok
 • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı D Blok
 • Örüntü Tanıma ve Yapay Us Laboratuvarı
 • Robot Eğitim Laboratuvarı
 • Robot El Laboratuvarı
 • Sayısal Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı
 • Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı
 • Süreç Denetim Laboratuvarı
 • Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı
 • Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı
 • Temel Elektronik Laboratuvarı
 • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı I
 • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı II
 • Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı
 • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı I
 • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı II
 • Yazılım Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
 • Yüksek Gerilim Laboratuvarı 

 

» Çevre Mühendisliği 
 • Temel İşlemler Laboratuvarı 
 • Kimya Laboratuvarı 
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
 • Hava Kirliliği Laboratuvarı 

 

» Gıda Mühendisliği 
 • Temel İşlemler Laboratuvarı 
 • Biyoteknoloji Laboratuvarı 
 • Mikrobiyoloji/Biyokimya Laboratuvarı 
 • Patojen Laboratuvarı 
 • Genetik Laboratuvarı
 • Isıl Olmayan İşlemler 
 • Aletli Analiz Laboratuvarı 
 • Kurutma Laboratuvarı 
 • Genel Laboratuvar 

 

» Jeoloji Mühendisliği
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı  
 • Sedimentoloji Laboraruvarı 
 • XRD- XRF Laboratuvarı 
 • Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı 
 • Paleontoloji Laboratuvarı 
 • Jeofizik ve Sismik Araştırma Gözlem İstasyonu 
 • Hidrojeoloji Laboratuvarı 
 • Mühendislik Jeolojisi Laboratuvarı 
 • Mineraloji - Petrografi Laboratuvarı  
 • Kil Mineralojisi Laboratuvarı 
 • Bilgisayar Laboratuvarı 
 • Deniz Mikropaleontoloji Laboratuvarı
 • Analitik Kimya Laboratuvarı
 • Ekonomik Jeoloji Laboratuvarı
 • Hidrojeokimya Laboratuvarı
 • Bütünleşik Havza Analizi Laboratuvarı
 • Fotojeoloji Laboratuvarı
 • Numune Hazırlama Laboratuvarı

 

» Makina Mühendisliği 
 • CİM Laboratuvarı 
 • Alet Cihaz Merkezi 
 • Akışkanlar Laboratuvarı 
 • Bio-Mekanik Laboratuvarı 
 • Dinamik Sistemler Laboratuvarı 
 • Eğitim Atölyesi Laboratuvarı 
 • Isı-çevre Mühendisliği Laboratuvarı 
 • Makina Elemanları Laboratuvarı 
 • Makina Tasarım Laboratuvarı 
 • Malzeme Test Laboratuvarı 
 • Mekatronik Laboratuvarı 
 • Motor Laboratuvarı 
 • Nükleer Laboratuvarı 
 • Kontrol Laboratuvarı 
 • Otomotiv Laboratuvarı 
 • Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı 

 

» Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
 • SEM (Tarama- Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı 
 • SMA (Şekil Bellekli Alaşımlar) Laboratuvarı 
 • TEM (Geçirimli Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı 
 • X Işınları Kırınım ve Flüoresans Spektroskopi Laboratuvarı 
 • Tahribatsız Muayene Laboratuvarı 
 • Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 
 • Alaşım, Tasarım ve Geliştirme Laboratuvarı 
 • Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı 
 • Polimer ve Polimer Kompozitler Laboratuvarı 
 • Toz Metalurjisi Laboratuvarı 
 • Döküm ve Katılaşma Laboratuvarı 
 • Hidro-Metalurji Laboratuvarı 
 • Seramik ve Seramik Süreçler Laboratuvarı 
 • Elektrokimya ve Korozyon Laboratuvarı 
 • Cevher Hazırlama Laboratuvarı 
 • Piro Metalurji Laboratuvarı 
 • Metal Matriksli Kompozitler Laboratuvarı
 • Yüzey Araştırmaları Laboratuvarı
 • Pil ve Hidrojen Depolama Laboratuvarı
 • Biyo-Malzeme Laboratuvarı
 • Elektomanyetik Malzemeler Laboratuvarı
 • Nano-Malzemeler ve Esnek Elektronik Gereçler Laboratuvarı
 • Mekanik Test Laboratuvarı

 

» Maden Mühendisliği 
 • Cevher Hazırlama Laboratuvarı 
 • Kaya Mekaniği Laboratuvarı 
 • Havalandırma Laboratuvarı 
 • Kazı Mekanizasyon Laboratuvarı 
 • Maden Topografyası Laboratuvarı 
 • Cevher Analiz Laboratuvarı 

 

» Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 
 • Karot ve Numune Hazırlama Laboratuvarı 
 • Sondaj Sıvıları Analiz Laboratuvarı 
 • Petrol Üretimi Artırma Yöntemleri Laboratuvarı 
 • PVT Laboratuvarı 

 

» Mühendislik Bilimleri 
 • Deneysel Mekanik Laboratuvarı 

 

» Endüstri Mühendisliği 
 • İnsan Faktörleri Laboratuvarı 
 • İş Etüdü Laboratuvarı 
 • Bilgisayar Laboratuvarı

 

» Kimya Bölümü 
 • Organik Kimya Laboratuvarı 
 • Polimer Kimya Laboratuvarı 
 • Analitik Kimya Laboratuvarı 
 • Anorganik Maddeler Laboratuvarı 
 • Fizikokimya Laboratuvarı 
 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Genel Kimya Laboratuvarı
 • Enstrümental Analiz Laboratuvarı 

 

» Fizik Bölümü   
 • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvarı 
 • Güneş Enerjisi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (GÜNAM)
 • Katı Hal Fiziği Laboratuvarı 
 • Ultra Kısa Darbe ve Katı Hal Lazer Laboratuvarı 
 • Plazma Fiziği Laboratuvarı
 • Süper İletkenlik Araştırma Laboratuvarı 
 • Yüksek Enerji Fizik Simülasyon ve Analiz Laboratuvarı
 • Yüksek Enerji Fizik Emülsiyon Tarama Laboratuvarı
 • Arkaometri Laboratuvarı
 • Moleküler Fizik Laboratuvarı
 • Terrahertz Araştırma Laboratuvarı 

 

» Biyoloji Bölümü 
 • Biokimya Laboratuvarı 
 • Biomateryal Laboratuvarı 
 • Ekoloji ve Evrimsel Genetik Laboratuvarı 
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
 • Moleküler Genetik Laboratuvarı 
 • Kanser Biyolojisi Laboratuvarı 
 • Nörofizyoloji Laboratuvarı 
 • Bitki Bilimleri Laboratuvarı
 • Bitki Genetiği Laboratuvarı 
 • Bitki Bioteknolojisi Laboratuvarı 
 • Farmasötik Biyoteknoloji Laboratuvarı 
 • Moleküler Biyofizik Laboratuvarı 
 • Karasal Ekoloji ve Koruma Laboratuvarı 
 • Tatlı Su Ekolojisi Laboratuvarı 
 • Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı 
 • Biyoteknoloji Araştırma Ünitesi
 • Hayvan Doku Kültürü Laboratuvarı
 • Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı 
 
» ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
 • BİDB İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ VE SORUMLULARI

 

ODTÜ-BİLTİR Merkezi

 

ODTÜ BİLTİR altında 11 merkez birimi bulunmaktadır:

 

 • ODTÜ-BİLTİR/ETÜ Endüstriyel Tasarım-Üretim Birimi

Birim Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Gökler

 

 • ODTÜ-BİLTİR/ORE Otomasyon-Robotik-Elektrik-Elektronik Birimi

Birim Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Gökler

 

 • ODTÜ-BİLTİR/SMAT Sayısal Modelleme Birimi

Birim Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Gökler

 

 • ODTÜ-BİLTİR/ÜTEST Ürün Kullanımı Test Birimi

Birim Başkanı: Doç. Dr. Çiğdem Erbuğ

 

 • ODTÜ-BİLTİR/SAVSİS Savunma Sistemleri Birimi

Birim Başkanı: Prof. Dr. R. Orhan Yıldırım

 

 • ODTÜ-BİLTİR/İKA İnsansız Kara Araçları Birimi

Birim Başkanı: Prof. Dr. Tuna Balkan

 

 • ODTÜ-BİLTİR/İDA İnsansız Deniz Araçları Birimi

Birim Başkanı: Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu

 

 • ODTÜ-BİLTİR/FORM Metal Şekillendirme Birimi

Birim Başkanı: Prof. Dr. Haluk Darendeliler

 

 • ODTÜ-BİLTİR/OTEN Otomotiv Endüstriyel Tasarım Birimi

Birim Başkanı: Dr. Hakan Gürsu

 

 • ODTÜ-BİLTİR/ Taşıt Güvenliği Birimi 

Birim Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Gökler

 

 • ODTÜ-BİLTİR/ Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi

Birim Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman 

 

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİOMATEN)

BİOMATEN altında 8 uydu laboratuvar (BİOMATEN üyesi öğretim üyelerinin kendi laboratuvarları) bulunmaktadır:

 

 • Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

Biyolojik Bilimler Bölümü

Ofis: Bioteknoloji Araştırma Birimi 

Telefon: +90 312 210 5180

Fax: +90 312 210 1542

e-mail: vhasirci [at] metu.edu.tr

 

 • Prof. Dr. Nesrin Hasırcı

Kimya Bölümü

Telefon: +90 312 210 3193

e-mail: nhasirci [at] metu.edu.tr

 

 • Doç.Dr. Caner Durucan

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Telefon:+90 312 210 5840

Fax:+90 312 210 2518

e-mail: cdurucan [at] metu.edu.tr

 

 • Doç.Dr. Ayşen Tezcaner

Mühendislik Bilimleri Bölümü

Telefon:+90 312 210 4452

e-mail: tezcaner [at] metu.edu.tr

 

 • Doç.Dr. Dilek Keskin

Mühendislik Bilimleri Bölümü

Telefon: +90 312 210 2389

e-mail: dkeskin [at] metu.edu.tr

 

 • Y. Doç.Dr. Ergin Tönük

Makina Mühendisliği Bölümü

Telefon:+90 312 210 5293

Fax: +90 312 210 2536

e-mail: tonuk [at] metu.edu.tr

 

 • Y. Doç.Dr. Senih Gürses

Mühendislik Bilimleri Bölümü

Telefon: +90 312 210 4461

Fax: +90 312 210 1269

e-mail: senih [at] metu.edu.tr

 

 • Doç.Dr. Can Özen

Biyoteknoloji ABD/Merkezi Laboratuvar

Telefon (Ofis): +90 312 210 6407

Telefon (Ozen Lab): +90 312 210 6408

e-mail: canozen [at] metu.edu.tr

 

Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM)

 

GÜNAM altında 4 ana araştırma alanı ve alt alanlar bulunmaktadır:

 

 • Dilim Tabanlı Fotovoltaik Çalışmaları

Lider: Prof. Dr. Raşit Turan

 • C-Si Güneş Hücreleri

Lider: Prof. Dr. Raşit Turan

 • a-Si/c-Si Heteroeklem Güneş Hücreleri

Lider: Prof. Dr. Raşit Turan

 

 • İnce Film Fotovoltaik Çalışmaları
  • CIGS Güneş Hücreleri

Lider: Prof. Dr. Mehmet Parlak

 • a-Si/µc-Si (Mikromorf) Birleşik Güneş Hücreleri

Lider: Prof. Dr. Raşit Turan

 • CdTe/CdS Güneş Hücreleri

Lider: Prof. Dr. Çiğdem Erçelebi

 

 • Yeni Teknolojiler
  • Boya ile Duyarlı Hale Getirilmiş Güneş Hücreleri

Lider: Prof. Dr. Macit Özenbaş

 • Güneş Hücreleri için Kuantum Nokta Nanokristalleri

Lider: Prof. Dr. Raşit Turan

 • Organik Güneş Hücreleri

Lider: Prof. Dr. Levent Toppare, Yrd. Doç. Dr. Ali Çırpan

 • Güneş Hücreleri için Nanoteller

Lider: Yrd. Doç. Dr. H. Emrah Ünalan

 • Güneş Hücreleri için Plasmonik Etkiler

Lider: Prof. Dr. Raşit Turan

 • Güneş Hücreleri için Fotonik Uygulamalar

Lider: Yrd. Doç. Dr. Alpan Bek

 

 • Güneş Termal Teknolojisi

Lider: Doç. Dr. Derek Baker

 

Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-MEMS)

 

ODTÜ-MEMS altında 5 araştırma grubu bulunmaktadır:

 

 • Görüntü Algılayıcıları Grubu

Teknik Lider: Selçuk Keskin

 

 • RF MEMS Grubu

Teknik Lider: Prof. Dr. Şimşek Demir

 

 • Ataletsel Algılayıcıları Grubu

                Teknik Lider: Dr. Said Emre Alper

 

 • MEMS Tabanlı Enerji Hasadı Grubu

                Teknik Lider: Doç. Dr. Haluk Külah

 

 • BiyoMEMS Grubu

                Teknik Lider: Doç. Dr. Haluk Külah

 

ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon Merkezi (MODSİMMER)

 

MODSİMMER altında 13 laboratuvar bulunmaktadır:

 

 • Hareket Yakalama Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Prof. Dr. Veysi İŞLER (MODSİM) 

 

 • Postür Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Doç. Dr. Senih GÜRSES

 

 • Görsel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvarı (fNIR, İrkilme, Göz İzleme )

Sorumlu/Yönetici: Yrd. Doç. Dr. M. Perit ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Didem GÖKÇAY

 

 • İnsan Faktörü Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Prof. Dr. Nebi SÜMER, Doç. Dr. Türker ÖZKAN

 

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN

 

 • Simülatör ve İleri Eğitim Teknolojileri Laboratuvarı 

Sorumlu/Yönetici: Prof. Dr. Veysi İŞLER (MODSİM)

 

 • Oyun ve Animasyon Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Prof. Dr. Veysi İŞLER (MODSİM)

 

 • Görsel Algı Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz AKYÜZ

 

 • KOVAN Araştırma Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Doç. Dr. Erol ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Sinan KALKAN

 

 • KOZA Araştırma Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Doç. Dr. Ayşen TEZCANER, Doç. Dr. Dilek KESKİN

 

 • Antik DNA Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Prof. Dr. İnci TOGAN

 

 • Hareketlilik Araştırma Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Selim TEMİZER

 

 • ATLAS Disiplinlerarası Robotik Araştırma Laboratuvarı

Sorumlu/Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Uluç SARANLI, Yrd. Doç. Dr. Afşar SARANLI

 

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri  Uygulama ve Araştırma Merkezi (RÜZGEM)

 

RÜZGEM altında 4 laboratuvar ve alt laboratuvarlar bulunmaktadır:

 

 • Aerodinamik Laboratuvarı

Laboratuvar Koordinatörü: Doç. Dr. Oğuz Uzol

 

 • Yapı ve Malzeme Laboratuvarı
  • Kompozit Malzeme Laboratuvarı

Laboratuvar Koordinatörü: Prof. Dr. Altan Kayran

 

 • Yapısal Mekanik ve Malzeme Laboratuvarı

Laboratuvar Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Demirkan Çöker

 

 • Yapısal Dinamik Laboratuvarı

Laboratuvar Koordinatörü: Doç. Dr. Melin Şahin

 

 • Elektromekanik Laboratuvarı

Laboratuvar Koordinatörü: Prof. Dr. Bülent Ertan

 

 • Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı

Laboratuvar Koordinatörü: Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer