-A A +A

Proje Hakkında

“1513 - ODTÜ Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi Geliştirme Projesi” desteği ile üniversitemiz ve ODTÜ Teknokent A.Ş. mevcut faaliyetlerini, üniversite-sanayi arasında çift yönlü bir bağ oluşturularak, tarafların gündemlerini uyumlu hale getirilerek üniversitemizin işbirliği kapasitesi daha da geliştirilecektir.

Bu proje kapsamında, üniversitemizdeki Ar-Ge çalışmalarının sanayiye aktarılması ile ilgili aktörlerin inovasyon, girişimcilik ve ticarileştirme yeteneklerinin gelişmesi, sanayinin sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunarak üretim kapasitesini arttırması ve böylece yeni istihdam alanlarının oluşturulması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK 1513-TTO Destekleme Programı’nın amaçları ile uyumlu olan üniversitemiz ve ODTÜ Teknokent A.Ş. stratejilerinin çerçevesinde geliştirilen işbirliği ve ilgili tüm üniversitemzi ve ODTÜ Teknokent A.Ş. birimlerinin desteği ile, başlangıçta bilgi varlıklarının ve gerekli bilgi transferi ile ilgili üniversite içindeki süreçlerin tanımlanması ve farklı işbirlikleri konusunda projede öngörülen modüller kapsamında ODTÜ ve ODTÜ Teknokent A.Ş. ortaklığında teknoloji transfer politikaları belirlenecek ve bu politikalara uygun stratejiler geliştirilerek uygulamaya konacaktır.

 

Şekil – 1513 TTO Kapasitesi Geliştirme Projesi Yaklaşımı