-A A +A

Projenin Amacı

TÜBİTAK tarafından 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen projemizin temel amacı, üniversitemiz teknoloji ve bilgi transfer stratejisinin belirlenmesi,  performansın geliştirilmesi ve geliştirilecek bilgi transferi yaklaşımı ile ilgili üniversite-sanayi arasında bilgi transferini hızlandırmak için gerekli olan faaliyetler belirlenerek üniversite içindeki ve dışındaki süreçlerin tanımlanması ve yönetilmesidir.

Projemizin kısa amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Üniversitemiz teknoloji transfer stratejisinin belirlenmesi
  • Bilgi transferi ile ilgili üniversite içindeki süreçlerin tanımlanması
  • Üniversitede “Bilgi Transfer Ofisi”nin kurulma çalışmaları
  • Üniversitemiz FSMH bilgi veri tabanının oluşturulması ve süreçlerin tanımlanması
  • Üniversitemiz, FSMH Destek ve Ticarileştirme Modeli’nin oluşturulması