-A A +A

Sağlanan Hizmetler

• Akademisyenlerimizin ilgi alanlarının, üniversite-sanayi işbirliği temelli ihtiyaçlarının ve ayrıca patente konu buluşlarının tespit edilerek Teknokent TTO portföyüne kazandırılması için akademisyen ziyaretleri yaparak patent destek süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapmak.

• Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek/destek sağlamak.

• Sanayi kuruluşları ile üniversitemiz akademisyenleri arasında ortak Ar-Ge projeleri geliştirilmesini sağlamak.

• Üniversitemiz ve sanayi arasında gerçekleşen işbirliği faaliyetlerinde, sözleşme yönetim ve danışmanlık destekleri vermek.

• Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik mevzuat çalışmaları gerçekleştirmek.

• ODTÜ Teknokent’in, firma sözleşme yenileme ve Ar-Ge projesi değerlendirme süreçleri için ve sanayi, kamu ve üniversitemizden gelen talepler doğrultusunda eşleştirmeler gerçekleştirmek.

• Bilgilendirme broşürleri, dokümanları ve haber bültenleri hazırlamak ve yayımlamak.