-A A +A

Yönetmelik, Görev ve Yetkiler

23 Aralık 2014 tarihli 2014/46-15 sayılı ODTÜ Yönetim Kurulu kararında Bilgi Transfer Ofisi’nin görevleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

   • ODTÜ’nün bilgi varlıklarının, bilgi üretim ve paylaşım süreçlerinin düzenlenmesine ve geliştirilmesine; fikri mülkiyet haklarının korunmasına ve yönetilmesine yönelik çalışmalar yürütülür.
   • Üniversite-sanayi işbirliği olanakları ile ilgili Üniversite içinde ve dışında bilgilendirme yapar, Üniversite mensuplarına, öğrencilere ve sanayiye bu konuda danışmanlık hizmetleri verir.
   • ODTÜ’nün bilgi transfer ve üniversite-sanayi işbirliği süreçlerini destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili olarak Rektörlükçe belirlenen araştırma ve incelemeleri yapar; hazırlık sürecinde gerekli koordinasyon ve destek hizmetlerini verir. İlgili üniversite program ve inisiyatiflerini yürütür.
   • Sanayi ve kamu ile birlikte yürütülecek araştırma-geliştirme projelerinin geliştirilmesine, ilgili ulusal ve uluslararası destek programlarına başvuruların hazırlanmasına ve yönetilmesine Üniversitedeki ilgili diğer birimlerle birlikte destek hizmeti verir.
   • Sanayiden ve kamudan üniversiteye gelen işbirliği taleplerini değerlendirir, Üniversitedeki ilgili araştırmacılara yönlendirir. Benzer şekilde, Üniversite i.indeki araştırmacıların sanayi ve kamu ile işbirliği taleplerini ilgili firma ve kurumlara iletir, taraflar arasında iletişimi sağlar.
   • İşbirliği modeline uygun sözleşme tipi ve koşullarının belirlenmesinde danışmanlık hizmeti verir. Sözleşme koşullarına ve sözleşmelerde fikri mülkiyet haklarının paylaşım prensiplerine ilişkin çerçeveler geliştirir.
   • Üniversite mensuplarının ve öğrencilerin buluşlarının koruma altına alınmasında, patent başvurularında ve ekonomik-sosyal değere dönüştürme süreçlerine destek verir.
   • Şirket kurma ve girişimcilik ile ilgili konularda Üniversite içindeki birimlerle ve ODTÜ Teknokent başta olmak üzere diğer kuruluşlarla işbirliği halinde danışmanlık ve destek hizmetleri verir.
   • Bilgi transferini ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik etkinlikleri (proje pazarları, eşleştirme faaliyetleri, bilgi günleri, çalıştaylar vb) organize eder.
   • Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapar.